Budownictwo

Połączenia klejowe w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu konstrukcji drewnianych

Połączenia klejowe w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu konstrukcji drewnianych
Połączenia klejowe w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu konstrukcji drewnianych

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z konserwacją, naprawą i wzmacnianiem zabytkowych konstrukcji drewnianych metodą połączeń klejowych. Pełna nazwa publikacji: "Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i ...

Dostępność: dostępne

Cena: 63,00 zł
egz.

Pomiary sytuacyjne w praktyce inżynierskiej

Pomiary sytuacyjne w praktyce inżynierskiej
Pomiary sytuacyjne w praktyce inżynierskiej

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 49,00 zł
egz.

Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach

Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach
Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach

Monografia podaje informacje o środkach technicznych i urządzeniach do ograniczania w pomieszczeniach stężeń odorantów powodujących uciążliwe zapachy powietrza wewnętrznego. Opisano też koszty pogorszonej jakości powietrza w pomieszczeniach, zarówno ...

Dostępność: dostępne

Cena: 84,00 zł
egz.

Posadzki mineralne i żywiczne

Posadzki mineralne i żywiczne
Posadzki mineralne i żywiczne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część b: roboty wykończeniowe. Zeszyt 3. Posadzki mineralne i żywicznenr B3/2012 Spis treści: Przedmowa 1. Wstęp 1.1. Przedmiot i zakres stosowania 1.2. Terminy i definicje 1.3. Rodzaje posadze...

Dostępność: dostępne

Cena: 35,00 zł
egz.

Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne

Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4, B4/2014 SPIS TREŚCI: Przedmowa 5 1. Wstęp 7 1.1. Przedmiot i zakres stosowania 7 1.2. Terminy i definicje 7 2. Dokumentacja techniczna 8 2.1. Projekt b...

Dostępność: dostępne

Cena: 26,00 zł
egz.

Prace w drewnie

Prace w drewnie
Prace w drewnie

Przystępnie napisany przewodnik po rozmaitych technikach obróbki drewna zawiera szczegółowe instrukcje doświadczonego zespołu stolarzy i rady jak używać poszczególnych narzędzi stolarskich. Znajdziemy tu charakterystyki różnych rodzajów drewna i inny...

Dostępność: dostępne

Cena: 89,00 zł
egz.

Proces inwestycyjny. Studium przypadku

Proces inwestycyjny. Studium przypadku
Proces inwestycyjny. Studium przypadku
Treść skryptu wiąże się merytorycznie z treścią podręcznika "Proces inwestycyjny dla architektów" tegoż Autora. Praca przybliża i konkretyzuje teoretyczne zagadnienia omawiane w podręczniku. Przebieg symulowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego został...

Dostępność: dostępne

Cena: 29,00 zł
egz.

Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Zagadnienia wybrane. Wydanie II poprawione i uzupelnione

Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Zagadnienia wybrane. Wydanie II poprawione i uzupelnione
Projektowanie instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Zagadnienia wybrane. Wydanie II poprawione i uzupelnione
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu projektowania instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych. Obok niezbędnej wiedzy teoretycznej, przedstawionej na tle konkretnych zagadnieńprojektowych, dokonono wyszczególnienia, opisu i analizy ...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5

Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5
Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji drewnianych. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości drewna oraz elementów drewnopochodnych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6

Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6
Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6

Eurokody stanowią zestaw Norm Europejskich dotyczących projektowania konstrukcji budowlanych. Zostały one opracowane, aby służyć jako „dokumenty odniesienia do wskazania zgodności budynków i budowli z wymaganiami podstawowymi zawartymi w Dyrektywie 8...

Dostępność: dostępne

Cena: 42,00 zł
egz.

Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2

Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2
Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zas...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 77,00 zł
egz.

Projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe

Projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe
Projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem nowoczesnych, niskoparametrowych kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe, małej iśredniej wielkości. Rozdział pierwszy poświęcono charakterystyce paliw i procesu spalania...

Dostępność: dostępne

Cena: 39,00 zł
egz.

Projektowanie prefabrykowanych konstrukcji zespolonych z uwzględnieniem podatności styku i elementów podporowych

Projektowanie prefabrykowanych konstrukcji zespolonych z uwzględnieniem podatności styku i elementów podporowych
Projektowanie prefabrykowanych konstrukcji zespolonych z uwzględnieniem podatności styku i elementów podporowych

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 476/2012. W pracy przedstawiono metodykę i przykład obliczeniowy kontroli warunku na ścinanie stropu, uwzględniające, przy szacowaniu naprężeń głównych, składnik związany z oddziaływaniem poprzecznym w stosunku do roz...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 29,00 zł
egz.

Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków

Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków
Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków

13 sierpnia 2013 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuow...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 60,00 zł
egz.

Projektowanie stóp fundamentowych

Projektowanie stóp fundamentowych
Projektowanie stóp fundamentowych

Dostępność: dostępne

Cena: 67,00 zł
egz.

Przykłady obliczeń płaskich stropów

Przykłady obliczeń płaskich stropów
Przykłady obliczeń płaskich stropów

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 59,00 zł
egz.

Przykłady obliczeń wybranych elementów konstrukcji w niewysokich obiektach murowanych

Przykłady obliczeń wybranych elementów konstrukcji w niewysokich obiektach murowanych
Przykłady obliczeń wybranych elementów konstrukcji w niewysokich obiektach murowanych

Ograniczając się do zagadnień związanych z nośnością konstrukcji, w niniejszym opracowaniu przedstawiono zarówno procedury obliczeniowe według PN-EN 1996-1-1 i PN-EN 1996-3, jak i przykłady obliczeń konstrukcji murowych. Przykłady obliczeń ścian wyko...

Dostępność: dostępne

Cena: 39,00 zł
egz.

Przykłady projektowania żelbetowych wsporników. Zeszyt 2

Przykłady projektowania żelbetowych wsporników. Zeszyt 2
Przykłady projektowania żelbetowych wsporników. Zeszyt 2
SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE 7 2. OBLICZANIE KRÓTKICH WSPORNIKÓW METODĄ BELKOWĄ 8 2.1. Procedura obliczeniowa 8 2.2. Przykład 2.1 9 2.3. Przykład 2.2 12 3. OBLICZANIE KRÓTKICH WSPORNIKÓW ZA POMOCĄ MODELI ST 14 3.1. Procedura obliczeniowa 14 3.2. Przy...

Dostępność: dostępne

Cena: 57,00 zł
egz.

Przyrządy, uchwyty i sprawdziany specjalne w przemyśle drzewnym

Przyrządy, uchwyty i sprawdziany specjalne w przemyśle drzewnym
Przyrządy, uchwyty i sprawdziany specjalne w przemyśle drzewnym
Książka jest rzadkim na naszym rynku wydawniczym opracowaniem na temat przyrządów, uchwytów i sprawdzianów specjalnych, słowem, pomocy warsztatowych umożliwiających proces wytwarzania. Przyrządy, uchwyty i sprawdziany... stanową znakomitą pomoc dla s...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane cz 1 poradnik z kluczem

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane cz 1 poradnik z kluczem
Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane cz 1 poradnik z kluczem
Pytania i testy na uprawnienia budowlane 2016 to najnowsze 13. wydanie publikacji, według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2016 r. Publikacja ta została wydana w dwóch częściach. Część 1. PORADNIK z kluczem, część 2. ĆWICZENIA z kluczem. Książki te...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 79,00 zł
egz.

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane cz 2 ćwiczenia z kluczem

Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane cz 2 ćwiczenia z kluczem
Pytania i testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane cz 2 ćwiczenia z kluczem
OD WYDAWCY 7 WPROWADZENIE 9 ROZDZIAŁ 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY OPRACOWANE PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE DO ĆWICZEŃ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 27 ROZDZIAŁ 2. PYTANIA NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE ĆWICZENIA 35 2.1. Pytania z zakresu ustawy, Prawo b...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 79,00 zł
egz.

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych
Redukcja drgań konstrukcji budowlanych

W książce zostały przedstawione następujące zagadnienia: · metody analizy dynamicznej konstrukcji budowlanych z wbudowanymi układami redukcji drgań, · modele obliczeniowe pasywnych tłumików drgań, w tym klasyczne modele reologiczne i modele nieklasyc...

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Renowacja mebli. Praktyczny poradnik

Renowacja mebli. Praktyczny poradnik
Renowacja mebli. Praktyczny poradnik
Podstawowe wskazówki. Czyszczenie, usuwanie starych powłok. Bejcowanie. Politurowanie. Naprawy. Książka pokazuje krok po kroku jak tchnąć nowe życie w stół znaleziony w składzie ze starzyzną albo w piwnicy, przywrócić stabilności krzesłu, wymienić zn...

Dostępność: dostępne

Cena: 39,00 zł
egz.

Reologia konstrukcji prętowych

Reologia konstrukcji prętowych
Reologia konstrukcji prętowych

Dostępność: dostępne

Cena: 29,00 zł
egz.

Roboty ciesielskie

Roboty ciesielskie
Roboty ciesielskie
W książce zebrano elementarne wiadomości dotyczące drewna oraz wykonywania robót ciesielskich w budownictwie. Książka jest adresowana do osób pragnących zdobyć zawód cieśli, uczęszczających na odpowiednie szkolenia bądź przygotowujących się do tego z...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 35,00 zł
egz.

Roboty podłogowe i okładzinowe

Roboty podłogowe i okładzinowe
Roboty podłogowe i okładzinowe
W podręczniku omówiono wykonywanie podkładów, izolacji i nawierzchni podłóg oraz okładzin ściennych z różnych materiałów z zastosowaniem odpowiednich maszyn i urządzeń oraz sprzętu pomocniczego. Ponadto w książce omówiono podział, przeznaczenie i wła...

Dostępność: dostępne

Cena: 59,00 zł
egz.

Roboty remontowe i rozbiórkowe w budownictwie

Roboty remontowe i rozbiórkowe w budownictwie
Roboty remontowe i rozbiórkowe w budownictwie
Treścią książki są opisy sposobów przygotowania i wykonywania robót remontowych budynków (wzmacnianie fundamentów, naprawa izolacji przeciwwilgociowej, konstrukcji ściennych, dachowych, tynków, odgrzybianie) oraz robót rozbiórkowych. Książka jako prz...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 36,00 zł
egz.

Roboty ziemne

Roboty ziemne
Roboty ziemne

Dostępność: dostępne

Cena: 44,00 zł
egz.

Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym

Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym
Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym
W książce opisano realizacje drogowych i kolejowych budowli ziemnych. Omówiono ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych, warunki techniczne dla komunikacyjnych budowli ziemnych, obliczanie objętości liniowych i powierzchniowych robót ziemnych, robot...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 76,00 zł
egz.

Rozbiórki budynków i budowli

Rozbiórki budynków i budowli
Rozbiórki budynków i budowli

Publikacja systematyzuje wiedzę na temat prowadzenia prac budowlanych przy rozbiórkach obiektów, w tym przygotowania dokumentacji całego procesu. Kładzie silny nacisk na zachowanie warunków bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót rozbiórkowych. Adresow...

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Rysunek zawodowy dla stolarza

Rysunek zawodowy dla stolarza
Rysunek zawodowy dla stolarza
W książce omówiono zasady rysunku geometrycznego, rzutowania aksonometrycznego i prostokątnego, wymiarowania, podział rysunku meblowego, rysunek odręczny, rodzaje rysunków technicznych, rysunki elementów metalowych i mebli tapicerowanych, rysunek bud...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 59,00 zł
egz.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Przewodnik po prawie z komentarzem

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Przewodnik po prawie z komentarzem
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Przewodnik po prawie z komentarzem
Publikacja komentuje m.in. zmiany następujących ustaw: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 433) Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy Pr...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 59,00 zł 89,00 zł
egz.
  • promocja

Sprężone betonowe zbiorniki na ciecze o ścianie z prefabrykowanych elementów

Sprężone betonowe zbiorniki na ciecze o ścianie z prefabrykowanych elementów
Sprężone betonowe zbiorniki na ciecze o ścianie z prefabrykowanych elementów
W monografii przedstawiona została w sposób kompleksowy problematyka projektowania, konstruowania i technologii wykonania sprężonych betonowych zbiorników na ciecze o ścianach z prefabrykowanych elementów. Przedstawiono wpływ rozwoju technologii sprę...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 44,00 zł
egz.

Stal dupleks w konstrukcjach spawanych

Stal dupleks w konstrukcjach spawanych
Stal dupleks w konstrukcjach spawanych
Dzięki składowi chemicznemu i ferrytyczno - austenitycznej mikrostrukturze stal dupleks ma najlepsze cechy chromowej stali ferrytycznej i chromowo-niklowej stali austenitycznej, a więc ma doskonałe właściwości mechaniczne: plastyczność, wytrzymałość ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 39,00 zł
egz.

Stalowe konstrukcje prętowe T.1 Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej

Stalowe konstrukcje prętowe T.1 Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej
Stalowe konstrukcje prętowe T.1 Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej

W podręczniku zamieszczono podstawowe informacje na temat opisu i zasad projektowania elementów hal parterowych, a przede wszystkim zasad kształtowania i obliczania hal przemysłowych wyposażonych lub niewyposażonych w transport dźwigowy. W rozdziale ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 69,00 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl