Budownictwo

Nawierzchnie drogowe

Nawierzchnie drogowe
Nawierzchnie drogowe
Przegląd konstrukcji nawierzchni drogowych. Omówiono także zasady projektowania nawierzchni oraz metody ich diagnostyki i wzmacniania. Publikacja jest przeznaczona dla studentów specjalizujących się w budownictwie drogowym na różnych uczelniach. SPIS...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 33,00 zł
egz.

Neufert. Podręcznik projektowania architektoniczno - budowlanego

Neufert. Podręcznik projektowania architektoniczno - budowlanego
Neufert. Podręcznik projektowania architektoniczno - budowlanego

Obecne nowe, czwarte wydanie tej książki, przetłumaczone z 39 wydania niemieckiego.Różni się nie tylko objętością ale przede wszystkim zmianami merytorycznymi od poprzednich. Jest to niemal nowa książka, poszerzona o nowe tematy i uwspółcześniona. To...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 199,00 zł
egz.

Nieliniowa analiza MES i monitoring konstrukcji prętowo-cięgnowych

Nieliniowa analiza MES i monitoring konstrukcji prętowo-cięgnowych
Nieliniowa analiza MES i monitoring konstrukcji prętowo-cięgnowych
Monografia dotyczy aplikacji nieliniowej teorii prętów przestrzennych przy wykorzystaniu formalizmu MES w systemie monitoringu technicznego konstrukcji. W pracy wyróżnia się dwie części: teoretyczno-numeryczną oraz aplikacyjną. W pierwszej sformułowa...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 41,00 zł
egz.

Nomenklatura architektoniczna czyli słowomiennik cieśliczych polskich wyrazów. Reprint 1854

Nomenklatura architektoniczna czyli słowomiennik cieśliczych polskich wyrazów. Reprint 1854
Nomenklatura architektoniczna czyli słowomiennik cieśliczych polskich wyrazów. Reprint 1854
Publikacja dla czytelników zainteresowanych dawnym budownictwem i z nim związanym rzemiosłem bardzo interesujący reprint słownika z 1854 roku. Już sam jego tytuł budzi zaciekawienie. Treści wielu haseł tego słownika uzmysłowiają nam, jak ciekawie, a ...

Dostępność: dostępne

Cena: 47,00 zł
egz.

Nośność ciągłych łączników otwartych w zespolonych konstrukcjach stalowo-betonowych

Nośność ciągłych łączników otwartych w zespolonych konstrukcjach stalowo-betonowych
Nośność ciągłych łączników otwartych w zespolonych konstrukcjach stalowo-betonowych
W książce przedstawiono koncepcję obliczania nośności stalowych łączników otwartych w połączeniu ścinanym typu composite dowels, stosowanym w nowoczesnych konstrukcjach dźwigarów zespolonych stalowo-betonowych. Łączniki w formie stalowych zębów powst...

Dostępność: dostępne

Cena: 37,00 zł
egz.

Nośność graniczna konstrukcji prętowych

Nośność graniczna konstrukcji prętowych
Nośność graniczna konstrukcji prętowych

Niniejsze opracowanie książkowe dotyczące nośności granicznej konstrukcji prętowych jest trzecim z rzędu opracowaniem przeznaczonym nośności granicznej. Dwa uprzednio wydane dotyczyły nośności płyt i powłok. W opracowaniu zamieszczono podstawy teoret...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 49,00 zł
egz.

Nośność graniczna płyt

Nośność graniczna płyt
Nośność graniczna płyt
Opracowanie monograficzne dotyczące zastosowania metod teorii plastyczności do analizy płyt cienkich o prawie dowolnych kształtach - izotropowych i anizotropowych. Podano m.in. podstawy teorii nośności granicznej konstrukcji, podstawowe równania płyt...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 42,00 zł
egz.

Nośność i mechanizmy zniszczenia konstrukcji cienkościennych

Nośność i mechanizmy zniszczenia konstrukcji cienkościennych
Nośność i mechanizmy zniszczenia konstrukcji cienkościennych
Jednym z głównych wymagań, które należy spełnić przy projektowaniu konstrukcji, jest wysoki stosunek jej nośności do ciężaru własnego tj. optymalne wykorzystanie materiału konstrukcyjnego. Szczególnie ostro wymaganie to jest stawiane przy projektowan...

Dostępność: dostępne

Cena: 49,00 zł
egz.

Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym

Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym
Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym
Autor omawia w książce zagadnienia dotyczące realizacji budynków mieszkalnych mało i średnio kubaturowych oraz wielorodzinnych, a także hal przemysłowych, sportowych, widowiskowych, obiektów sakralnych itp. Wiele uwagi poświęcił nowoczesnym materiało...

Dostępność: dostępne

Cena: 59,00 zł
egz.

Nowoczesny standard energetyczny budynków

Nowoczesny standard energetyczny budynków
Nowoczesny standard energetyczny budynków
Koszt ogrzewania to ok. 60% kosztów eksploatacji budynku. Książka omawia obowiązujące rygorystyczne wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowe i przebudowywane budynki mające na celu uzyskanie maksymalnej oszczędności energii. Nowoczesny sta...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 69,00 zł
egz.

Nowy Poradnik majstra budowlanego

Nowy Poradnik majstra budowlanego
Nowy Poradnik majstra budowlanego
Publikacja jest niezastąpionym źródłem wiedzy i inspiracji dla techników budowlanych oraz osób związanych z branżą budowlaną. 928 stron, 1419 ilustracji, 302 tablice!! SPIS TREŚCI: 1. ROLA MAJSTRA BUDOWLANEGO 7 Kazimierz M. Jaworski 2. ORGANIZACJA RO...

Dostępność: dostępne

Cena: 99,00 zł
egz.

O przemarzaniu gruntu w Polsce

O przemarzaniu gruntu w Polsce
O przemarzaniu gruntu w Polsce

Dostępność: dostępne

Cena: 66,00 zł
egz.

Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów + CD

Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów + CD
Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów + CD

Książka jest niezbędnym wstępem i podstawą do projektowania wszelkich konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Dotyczy zagadnień określonych w Eurokodzie 1 – obciążeń. Uwzględnia najnowsze normy europejskie, w tym Eurokod 1990. Są w niej omówione: · ...

Dostępność: dostępne

Cena: 74,00 zł
egz.

Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo

Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo
Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo

Monograficzne opracowanie zawierające opis projektowania, wykonawstwa i utrzymania obiektów inżynierskich ze stalowych i aluminiowych blach falistych. Omówiono podstawy ekonomiki i organizacji budowy z uwzględnieniem charakterystyki konstrukcji oraz ...

Dostępność: dostępne

Cena: 64,00 zł
egz.

Obiekty mostowe na terenach z deformującym się podłożem w świetle kinematyki brył

Obiekty mostowe na terenach z deformującym się podłożem w świetle kinematyki brył
Obiekty mostowe na terenach z deformującym się podłożem w świetle kinematyki brył

W monografii przedstawiono niestosowany dotychczas wektorowy opis kinematyki brył mostów położonych na terenach z deformującym się podłożem. Ten w pełni przestrzenny model pozwala na jednoznaczne określanie zakresu swobody przemieszczeń spowodowanych...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 36,00 zł
egz.

Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej

Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej
Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej
Zbiór referatów przedstawionych na seminarium "Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej" 21 - 22 listopada 2013 we Wrocławiu. Celem seminarium jest przedstawienie różnych obszarów działań naukowych i technicznych związanych z budownictwem mostowym...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 77,00 zł
egz.

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2
Obliczanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2

W książce zostały przedstawione podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania oblicze...

Dostępność: dostępne

Cena: 109,00 zł
egz.
  • nowość

Obliczanie mostów z betonowych belek prefabrykowanych

Obliczanie mostów z betonowych belek prefabrykowanych
Obliczanie mostów z betonowych belek prefabrykowanych
Książka podejmuje zagadnienia prefabrykacji przęseł mostowych oraz naprężeń i odkształceń w betonie (inżynierskie modele pełzania betonu, metoda zastępczego modułu sprężystości). Inne omawiane zagadnienia to: bezpieczeństwo dźwigarów sprężonych (m.in...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 34,00 zł
egz.

Obliczenia konstrukcji prętowych

Obliczenia konstrukcji prętowych
Obliczenia konstrukcji prętowych

Dostępność: dostępne

Cena: 79,00 zł
egz.
  • nowość

Ocena degradacji betonu konstrukcyjnego poddanego procesom niszczenia mrozowego

Ocena degradacji betonu konstrukcyjnego poddanego procesom niszczenia mrozowego
Ocena degradacji betonu konstrukcyjnego poddanego procesom niszczenia mrozowego

SPIS TREŚCI: Podstawowe oznaczenia 7 Wstęp 9 1. Proces niszczenia mrozowego — teorie, czynniki determinujące proces, metody oceny 13 1.1. Charakter uszkodzeń w wyniku cyklicznego zamrażania i rozmrażania betonu 1.2. Teorie mechanizmów niszczenia mroz...

Dostępność: dostępne

Cena: 63,00 zł
egz.

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Poradnik przedstawia metody oszacowania zagrożeń podczas eksploatacji materiałów zawierających azbest. Ocena różnych rodzajów materiałów z azbestem w budynkach została opisana w odniesieniu do aktualnych regulacji prawnych, w szczególności „Oceny sta...

Dostępność: dostępne

Cena: 65,00 zł
egz.

Ochrona konstrukcji żelbetowych

Ochrona konstrukcji żelbetowych
Ochrona konstrukcji żelbetowych

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 45,00 zł
egz.

Ochrona odgromowa obiektów radiokomunikacyjnych

Ochrona odgromowa obiektów radiokomunikacyjnych
Ochrona odgromowa obiektów radiokomunikacyjnych

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 119,00 zł
egz.

Ochrona powierzchniowa betonu w warunkach agresji chemicznej

Ochrona powierzchniowa betonu w warunkach agresji chemicznej
Ochrona powierzchniowa betonu w warunkach agresji chemicznej
Przedmiotem wytycznych są wymagania techniczne ochrony powierzchniowej konstrukcji z betonu, uwzględniające przepisy norm europejskich. Wytyczne dotyczą: - impregnacji hydrofobizującej, - impregnacji, - powłok, - izolacji chemoodpomych. W opracowaniu...

Dostępność: dostępne

Cena: 25,00 zł
egz.

Odpowiedź dynamiczna budowli wielopodporowych na nierównomierne wymuszanie parasejsmiczne pochodzenia górniczego

Odpowiedź dynamiczna budowli wielopodporowych na nierównomierne wymuszanie parasejsmiczne pochodzenia górniczego
Odpowiedź dynamiczna budowli wielopodporowych na nierównomierne wymuszanie parasejsmiczne pochodzenia górniczego

Publikacja stanowi syntezę wyników uzyskanych podczas wieloletnich badań toretycznych i doświadczalnych na obiektach w skali naturalnej a dotyczących odpowiedzi dynamicznnej wybranych typów budowli inżynierskich.

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 69,00 zł
egz.

Okna prawidłowo zamontowane. Okna fasadowe i dachowe

Okna prawidłowo zamontowane. Okna fasadowe i dachowe
Okna prawidłowo zamontowane. Okna fasadowe i dachowe
Rynek okien – zarówno dachowych, jak i fasadowych – wciąż ewoluuje. Firmy zaskakują innowacyjnością. Dotyczy to głównie coraz ciekawszych usprawnień poprawiających funkcjonalność, a zwłaszcza obsługę skrzydeł. Sukcesywnie ulepszane są też parametry s...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 17,00 zł
egz.

Oprawy oświetleniowe. Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego i luminancji

Oprawy oświetleniowe. Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego i luminancji
Oprawy oświetleniowe. Kształtowanie rozsyłu strumienia świetlnego i luminancji
W pracy omówiono nie tylko zagadnienia pomocne przy projektowaniu i obliczeniach układu optycznego opraw. Zawarto w niej także wiele innych aspektów związanych ze sprzętem oświetleniowym — podano różne klasyfikacje opraw oświetleniowych, omówiono róż...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 66,00 zł
egz.

Płatwie z kształtowników profilowanych na zimno

Płatwie z kształtowników profilowanych na zimno
Płatwie z kształtowników profilowanych na zimno

Blachy profilowe (fałdowe i kasetowe) oraz płyty warstwowe dominują współcześnie w obudowie stalowych szkieletów budynków. Ich konstrukcję wsporczą tworzą, w zależności od układu, płatwie, pasy góme dachowych dźwigarów kratowych, pełnościenne rygle ra...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 37,00 zł
egz.

Podłogi sportowe w obiektach krytych

Podłogi sportowe w obiektach krytych
Podłogi sportowe w obiektach krytych
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podłóg sportowych, przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, z wyłączeniem tenisa halowego. SPIS TREŚCI: Przedmowa 1. Wstęp 1.1. Przedmio...

Dostępność: dostępne

Cena: 26,00 zł
egz.

Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów

Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów
Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów
Publikacja pozwala na zapoznanie się ze sposobami określenia granicznych warunków jakim powinna odpowiadać obudowa i elementy użyte do jej wykonania. Podręcznik składa się z dwóch części: pierwszej - dotyczącej jakości dostawy elementów oraz drugiej ...

Dostępność: dostępne

Cena: 62,00 zł
egz.

Podstawy analizy energetycznej obiektów budowlanych

Podstawy analizy energetycznej obiektów budowlanych
Podstawy analizy energetycznej obiektów budowlanych
W podręczniku rozpatrywane są problemy zużycia energii pierwotnej przez obiekt budowlany w pełnym cyklu jego istnienia, to znaczy począwszy od projektowania poprzez wytwarzanie materiałów, procesy wznoszenia i użytkowania oraz rozbiórkę. W rozdziałac...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 56,00 zł
egz.

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów Tom I Sieci kanalizacyjne

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów Tom I Sieci kanalizacyjne
Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów Tom I Sieci kanalizacyjne

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie podstaw nowoczesnego - bezpiecznego projektowania i wymiarowania systemów (sieci i obiektów) odwodnień terenów zurbanizowanych, w duchu zaleceń najnowszej normy PN-EN 752:2008, przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających ze zmian klimatu w przyszłości.

Dostępność: dostępne

Cena: 119,00 zł
egz.
  • nowość

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów Tom II Obiekty Specjalne

Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów Tom II Obiekty Specjalne
Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnień terenów Tom II Obiekty Specjalne

Publikacja stanowi podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie podstaw nowoczesnego - bezpiecznego projektowania i wymiarowania systemów (sieci i obiektów) odwodnień terenów zurbanizowanych, w duchu zaleceń najnowszej normy PN-EN 752:2008, przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających ze zmian klimatu w przyszłości. Praca ma monograficzno-metodologiczny a zarazem aplikacyjny charakter.

Dostępność: dostępne

Cena: 119,00 zł
egz.
  • nowość

Podstawy dynamiki budowli DODRUK

Podstawy dynamiki budowli DODRUK
Podstawy dynamiki budowli DODRUK

W książce przedstawiono podstawowe problemy dynamiki budowli zilustrowane przykładami. Omówiono drgania konstrukcji o jednym i skończonej liczbie stopni swobody, drgania układów ciągłych, analizę dynamiczną konstrukcji metodą elementów skończonych, a...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 59,00 zł
egz.

Podstawy geotechniki. Zadania według Eurokodu 7

Podstawy geotechniki. Zadania według Eurokodu 7
Podstawy geotechniki. Zadania według Eurokodu 7

W skrypcie przedstawiono zadania dotyczące klasyfikacji gruntów i ich charakterystyk według nowych norm PN-EN ISO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006. W dalszej części przedstawiono obliczenia stanów granicznych nośności i stanu granicznego użytkow...

Dostępność: dostępne

Cena: 41,00 zł
egz.

Podstawy mechaniki budowli

Podstawy mechaniki budowli
Podstawy mechaniki budowli
W książce przedstawiono zarys teorii konstrukcji, w tym elementy mechaniki teoretycznej [ogólnej], mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów. Głównym tematem opracowania są płaskie układy prętowe. Zaprezentowane obliczenia przeprowadzono metodą tr...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 77,00 zł
egz.

Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane

Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane
Podstawy projektowania i oddziaływania na konstrukcje budowlane

W monografii omówiono zagadnienia oceny bezpieczeństwa, podstaw projektowania oraz identyfikacji oddziaływań konstrukcji budowlanych zgodnie z Eurokodami. Położono w niej duży nacisk na wyjaśnienie modeli fizycznych i teoretycznych projektowania kons...

Dostępność: dostępne

Cena: 37,00 zł
egz.

Podstawy projektowania konstrukcji metalowych

Podstawy projektowania konstrukcji metalowych
Podstawy projektowania konstrukcji metalowych
Cenna publikacja traktująca o zasadach projektowania konstrukcji metalowych. Poza informacjami dotyczącymi teorii projektowania, produkcji, właściwości stali, wyrobów i łączników podano zasady projektowania elementów rozciąganych, ściskanych, ścinany...

Dostępność: dostępne

Cena: 69,00 zł
egz.

Podstawy reologii konstrukcji z betonu

Podstawy reologii konstrukcji z betonu
Podstawy reologii konstrukcji z betonu

Dostępność: dostępne

Cena: 62,00 zł
egz.

Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego

Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego
Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego

Nowoczesny podręcznik technologii budownictwa monolitycznego. W książce przedstawiono charakterystykę budownictwa monolitycznego, roboty monolityczne w ujęciu systemowym, a następnie podano podstawowe wiadomości dotyczące technologii realizacji beton...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena: 49,90 zł
egz.

Pokrycia dachowe

Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe
W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze odnośnie do różnych rozwiązań pokryć dachowych z podziałem na grupy wyrobów pokrywczych, z uwzględnieniem: - sposobu przygotowania podłoża, - opisu zasad i wymagań w zakresie wykonania ...

Dostępność: dostępne

Cena: 42,00 zł
egz.

Polsko angielsko niemiecki ilustrowany słownik budowlany

Polsko angielsko niemiecki ilustrowany słownik budowlany
Polsko angielsko niemiecki ilustrowany słownik budowlany
W książce przedstawiono w przystępnej wizualnie formie zestaw najważniejszych haseł dotyczących branży budowlanej, podanych w trzech językach. Zaprezentowano poglądowe rysunki ze wszystkich obszarów budownictwa. Ilustrują one zarówno ogólne pojęcia, ...

Dostępność: dostępne

Cena: 59,00 zł
egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl