Budownictwo

Gruntoznawstwo inżynierskie

Gruntoznawstwo inżynierskie
Gruntoznawstwo inżynierskie
Autor omawia wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki m.in. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technik wzmocnienia podłoża gruntowego.Przedstawia podstawowe procesy geologiczne kształtujące...

Dostępność: dostępne

Cena:

79,00 zł

egz.

Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania

Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania
Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania

W publikacji omówiono właściwości geotechniczne i metody ich badań wybranych gruntów nasypowych: mineralnych, odpadów powęglowych, odpadów hutniczych i paleniskowych, odpadów komunalnych, budowlanych i organicznych oraz gruntów stabilizowanych różnym...

Dostępność: dostępne

Cena:

47,00 zł

egz.

Grzyby w budynkach

Grzyby w budynkach
Grzyby w budynkach

Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę jak szkodliwe jest narażanie organizmu na bezpośredni kontakt z rozwijającymi się w pomieszczeniu pleśniami i wytwarzanymi przez nie związkami toksycznymi!

Dostępność: dostępne

Cena:

69,00 zł

egz.
  • nowość

Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych

Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych
Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych

Źródła, skutki oddziaływania i metody oceny uciążliwości. W monografii przedstawiono wyniki badań uciążliwego hałasu niskoczęstotliwościowego występującego W budynkach mieszkalnych. Omówiono oddziaływanie infradżwięków i hałasów niskoczęstotliwościowy...

Dostępność: dostępne

Cena:

42,00 zł

egz.

Historia żeglugi i budownictwa okrętowego Europy Północnej do końca XVI wieku

Historia żeglugi i budownictwa okrętowego Europy Północnej do końca XVI wieku
Historia żeglugi i budownictwa okrętowego Europy Północnej do końca XVI wieku

Niniejsza książka przedstawia historię powstania i rozwoju jednostek pływających, ich napędu, uzbrojenia, nawigacji, taktyki i strategii walk od czasów przedhistorycznych do końca XVI wieku w Europie Północnej. Rozważania prowadzone są na tle rozwoju...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

55,00 zł

egz.

Hydraulika i hydrologia

Hydraulika i hydrologia
Hydraulika i hydrologia

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

44,00 zł

egz.

Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany

Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany
Ilustrowany leksykon architektoniczno-budowlany
W książce objaśniono znaczenie najważniejszych pojęć funkcjonujących w architekturze i budownictwie. Hasła ułożono w kolejności alfabetycznej, a treść wielu z nich zilustrowano rysunkami. Praca jest przeznaczona dla kadry inżynierskiej zatrudnionej w...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

69,00 zł

egz.

Indywidualne konwencjonalne źródła ciepła

Indywidualne konwencjonalne źródła ciepła
Indywidualne konwencjonalne źródła ciepła
Celem podręcznika jest całościowe objęcie problematyki budowy i funkcjonowania konwencjonalnych, indywidualnych źródeł ciepła, zaopatrujących w ciepło głównie wodne instalacje centralnego ogrzewania i układy przygotowania wody użytkowej. Podręcznik p...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

59,00 zł

egz.

Indywidualne węzły cieplne

Indywidualne węzły cieplne
Indywidualne węzły cieplne
W książce przedstawiono rodzaje węzłów cieplnych oraz spełniane przez nie zadania, zasady wyboru określonego typu węzłów, zasady doboru ich podstawowych elementów, problemy automatycznej regulacji pracy węzłów, warunki ich podłączania do sieci ciepln...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

47,00 zł

egz.

Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym
Instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Zamiarem autorów książki jest przybliżenie czytelnikowi wiedzy dotyczącej instalacji elektrycznych w budynkach jednorodzinnych i w ich otoczeniu. Wydanie trzecie zostało uaktualnione i rozszerzone. SPIS TREŚCI: Przedmowa 7 1. Elektryczność w naszym ż...

Dostępność: dostępne

Cena:

39,00 zł

egz.

Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych
Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

Opracowanie zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa mieszkaniowego oraz spełniające powszechne oczekiwania ze strony projektantów,...

Dostępność: dostępne

Cena:

89,00 zł

egz.

Instalacje grzewcze. Poradnik

Instalacje grzewcze. Poradnik
Instalacje grzewcze. Poradnik
To zbiór praktycznych, bogato ilustrowanych informacji i porad dotyczących nowoczesnych instalacji grzewczych i źródeł ciepła. System ogrzewania powinien być wydajny, wygodny, w użytkowaniu, a przede wszystkim tani w eksploatacji i jak najmniej szkod...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

37,00 zł

egz.

Jak zbudować dom. Praktyczny poradnik w pytaniach i odpowiedziach

Jak zbudować dom. Praktyczny poradnik w pytaniach i odpowiedziach
Jak zbudować dom. Praktyczny poradnik w pytaniach i odpowiedziach
Książka zawiera podstawowy zakres wiadomości z budownictwa. Obejmuje wiedzę z zakresu przygotowania, organizacji i przebiegu procesu budowlanego. Całość ujęta jest w formie 379 pytań i odpowiedzi. Książka jest przeznaczona dla osób podnoszących swoje...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

57,00 zł

egz.

Kamień we współczesnym budownictwie

Kamień we współczesnym budownictwie
Kamień we współczesnym budownictwie
W książce opisano właściwości kamienia, sposoby jego wydobywania i obróbki oraz zastosowanie. Książka jest adresowana do osób związanych zawodowo z kamieniarstwem bądź pragnących zdobyć potrzebną z tej dziedziny wiedzę. SPIS TREŚCI: Wstęp 7 1. Charak...

Dostępność: dostępne

Cena:

42,00 zł

egz.

KIERUNKI ROZWOJOWE MOSTOWNICTWA Świat i Polska

KIERUNKI ROZWOJOWE MOSTOWNICTWA Świat i Polska
KIERUNKI ROZWOJOWE MOSTOWNICTWA Świat i Polska

Od autora
Ta pozycja wydawnicza jest znacznie rozszerzoną wersją referatu pod tytułem „Dokąd
zmierza mostownictwo – świat i Polska”, który miałem zaszczy zaprezentować w listopadzie 2018 roku
podczas seminarium organizowanego w ramach kolejnych Wroc
ławskich
Dni Mostowych i poświęconego tym razem mostom hybrydowym. Do przygotowania tego
opracowania w formie książkowej zachęcił mnie Szanowny Kolega, prof. dr hab. inż. Jan
Biliszczuk, przewodniczący Komitetu Programowego i Organizacyjnego wspomnianego
seminarium. Bardzo mu za to dziękuję.
Dziękuję również wszystkim osobom, szczególnie Pani Małgorzacie Skowronek
z Politechniki Wrocławskiej, zaangażowanym w wydanie tej monografii. Dlaczego jej zakres
jest taki, a nie inny – wyjaśniam we Wprowadzeniu. Jest to dziełko oparte na całkowicie
subiektywnym wyborze autora. Mam nadzieję, że znajdzie jednak ono, choćby skromne,
grono czytelników.

Dostępność: dostępne

Cena:

55,00 zł

egz.

Komputerowe wspomaganie projektowania. Podstawy i przykłady

Komputerowe wspomaganie projektowania. Podstawy i przykłady
Komputerowe wspomaganie projektowania. Podstawy i przykłady
W książce przedstawiono pojęcia niezbędne do zrozumienia pracy z systemami komputerowego wspomagania pracy inżyniera oraz pokazano jak modelować obiekty budowlane w systemach ArchiCAD i AutoCAD. Książka składa się z dwóch części – Podstaw teoretyczny...

Dostępność: dostępne

Cena:

48,00 zł

egz.

Konstrukcje drewniane

Konstrukcje drewniane
Konstrukcje drewniane

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

59,00 zł

egz.

Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym

Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym
Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym
Książka zawiera niezbędne informacje na temat drewna i konstrukcji drewnianych stosowanych w budownictwie mało- i średniogabarytowym. Omawia problematykę kształtowania i wymiarowania najbardziej charakterystycznych ustrojów z drewna (belek, wiązarów,...

Dostępność: brak towaru

Cena:

69,00 zł

Konstrukcje drewniane. Naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń

Konstrukcje drewniane. Naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń
Konstrukcje drewniane. Naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń

Na ponad 400 stronach książki zawarto skondensowaną wiedzę o zastosownaiu drewna w konstrukcjach budowlanych, sposobach ich napraw, wzmocnień oraz metod obliczania wytrzymałości. SPIS TREŚCI: 1. Budynki drewniane 2. Ocena stanu technicznego elementów...

Dostępność: dostępne

Cena:

69,00 zł

egz.

Konstrukcje metalowe Część I

Konstrukcje metalowe Część I
Konstrukcje metalowe Część I

W książce podano podstawy obliczania i wymiarowania elementów konstrukcji stalowych, a więc prętów rozciąganych, ściskanych i zginanych, a także połączeń. Zasady projektowania poprzedzono omówieniem zagadnień metalurgii, metalografii i technologii st...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

69,00 zł

egz.

Konstrukcje metalowe część II

Konstrukcje metalowe część II
Konstrukcje metalowe część II

W publikacji omówiono zagadnienia projektowania i wykonania najczęściej wznoszonych obiektów budowlanych, takich jak hale przemysłowe o dużych rozpiętościach, budynki szkieletowe wielokondygnacyjne, konstrukcje z blach oraz budowle typu wieżowe i mas...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

63,00 zł

egz.

Konstrukcje murowe

Konstrukcje murowe
Konstrukcje murowe

Dostępność: dostępne

Cena:

58,00 zł

egz.

Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych+CD. T. 1

Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych+CD. T. 1
Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych+CD. T. 1

Konstrukcje murowe są i najprawdopodobniej nadal będą najczęściej wykonywanymi w szeroko pojętym budownictwie powszechnym. Przez wieki rzemiosło i sztuka murarska ewoluowały, a wiek XX przyniósł prawdziwą rewolucję w zakresie teorii konstrukcji, mate...

Dostępność: dostępne

Cena:

129,00 zł

egz.

Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych+CD. T. 2

Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych+CD. T. 2
Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych+CD. T. 2

Książka omawia podstawy projektowania konstrukcji i procedury doboru materiałów. Podaje też przykłady uszkodzeń murów spowodowanych błędami wykonawczymi i projektowymi. Wiek XX przyniósł prawdziwą rewolucję w zakresie teorii konstrukcji, materiałów i...

Dostępność: dostępne

Cena:

129,00 zł

egz.

Konstrukcje stalowe Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania

Konstrukcje stalowe Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania
Konstrukcje stalowe Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania

Praktyczne obliczanie i projektowanie konstrukcji stalowych z uwzględnieniem Eurokodu 3! Książka zawiera wybór zagadnień dotyczących praktycznego obliczania i projektowania konstrukcji stalowych. W nowym, uaktualnionym i rozszerzonym wydaniu omówiono...

Dostępność: dostępne

Cena:

57,00 zł

egz.

Konstrukcje stalowe z rur

Konstrukcje stalowe z rur
Konstrukcje stalowe z rur
Monografia po święcona współczesnym konstrukcjom budowlanym wykonanym z rur stalowych. Odbiorcami książki będą inżynierowie budowlani, projektanci i wykonawcy konstrukcji stalowych, pracownicy instytutów naukowych oraz studenci wydziałów budowlanych....

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

59,00 zł

egz.

Konstrukcje wsporcze dźwignic

Konstrukcje wsporcze dźwignic
Konstrukcje wsporcze dźwignic
Dźwignice (suwnice pomostowe oraz wciągniki) są jednym z podstawowych urządzeń służących do transportu wewnętrznego w halach przemysłowych i magazynowych. Normy Eurokod obowiązujące od 01.03.2010 r. w zasadniczy sposób zmieniły reguły projektowania b...

Dostępność: dostępne

Cena:

74,00 zł

egz.
  • nowość

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2. Atlas rysunków + link do najnowszego BeStCAD AKZ moduł Ogólny i Żelbet

Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2. Atlas rysunków + link do najnowszego BeStCAD AKZ moduł Ogólny i Żelbet
Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2. Atlas rysunków + link do najnowszego BeStCAD AKZ moduł Ogólny i Żelbet

Projektowanie konstrukcji żelbetowych według Eurokodu 2 wspomagane komputerowo. W książce przedstawiono szczegółowe rozwiązania podstawowych elementów budownictwa żelbetowego, w postaci rysunków konstrukcyjnych opracowanych w sposób wymagany w projek...

Dostępność: dostępne

Cena:

69,00 zł

egz.

Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym

Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym
Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z instalowaniem krat zwijanych żaluzjowych z napędem elektromechanicznym. Kraty takie zaliczane są do bram - zgodnie 2 normą [4] i jednocześnie do maszyn -...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

45,00 zł

egz.

Kształtowanie kopuł z drewna jednolitego

Kształtowanie kopuł z drewna jednolitego
Kształtowanie kopuł z drewna jednolitego
W książce przedstawiono rezultaty analiz teoretycznych do stosowania w projektowaniu i budowie konstrukcji kopuł z drewna, a także ich wykorzystanie w nauczaniu na uczelniach technicznych. Wskazano tematy najpilniejszych badań, niezbędnych do dalszeg...

Dostępność: dostępne

Cena:

66,00 zł

egz.

Lekka obudowa z płyt warstwowych

Lekka obudowa z płyt warstwowych
Lekka obudowa z płyt warstwowych

Dostępność: dostępne

Cena:

38,00 zł

egz.

Leksykon prawno-budowlany. BHP w budownictwie od A - Z

Leksykon prawno-budowlany. BHP w budownictwie od A - Z
Leksykon prawno-budowlany. BHP w budownictwie od A - Z
Najważniejsze zagadnienia i unormowania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie w jednym tomie od A do Z. "Leksykon prawno-budowlany" zawiera ponad 1600 uporządkowanych alfabetycznie haseł, dane terminologiczne przyjęte z obowi...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

44,00 zł

egz.

Mała encyklopedia gruntoznawstwa

Mała encyklopedia gruntoznawstwa
Mała encyklopedia gruntoznawstwa

Dostępność: dostępne

Cena:

55,00 zł

egz.

Mapa w praktyce inżynierskiej

Mapa w praktyce inżynierskiej
Mapa w praktyce inżynierskiej

Dostępność: dostępne

Cena:

65,00 zł

egz.

Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie

Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie
Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie

W książce omówiono zagadnienia obróbki drewna na pilarkach, wyrówniarkach, grubiarkach i frezarkach. Określono kryteria doboru odpowiednich pił tarczowych, noży i narzędzi frezarskich – stosownie do obrabianego materiału. Bogactwo treści sprawia, że ...

Dostępność: dostępne

Cena:

61,00 zł

egz.

MATLAB i jego środowisko

MATLAB i jego środowisko
MATLAB i jego środowisko
MATLAB jest pakietem obliczeniowym i programistycznym przygotowanym przede wszystkim do obliczeń numerycznych, analizy danych i wizualizacji wyników. Pakiet stanowi środowisko wyposażone w wiele narzędzi obliczeniowych i graficznych działających na b...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

23,00 zł

egz.

Mechanika belek i ram ortogonalnych

Mechanika belek i ram ortogonalnych
Mechanika belek i ram ortogonalnych
W opracowaniu przedstawiono szerokie i konsekwentne wykorzystanie tzw. elementu belkowego do rozwiązywania różnorodnych zagadnień mechaniki. SPIS TREŚCI: Przedmowa 7 1. WPROWADZENIE 9 2. METODA PRZEMIESZCZE Ń – ZAGADNIENIA STATYCZNE 19 2.1. Element s...

Dostępność: dostępne

Cena:

41,00 zł

egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl