Budownictwo

Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli

Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli
Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli
W publikacji przedstawione są podstawy fizyki materiałów budowlanych, zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, mikroklimat wnętrz, termoizolację budynków, ogrzewanie, wentylację i klimatyzację, światło w pomieszczeniach, akustykę budo...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

99,00 zł

egz.

Budownictwo ogólne. Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania

Budownictwo ogólne. Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania
Budownictwo ogólne. Tom 3. Elementy budynków. Podstawy projektowania

W tej części opracowania z cyklu Budownictwo ogólne omówiono m.in. fundamenty, ściany, stropy, dachy, elementy komunikacji pionowej. Przedstawiono zasady architektonicznego i konstrukcyjnego projektowania budynków i ich elementów z różnych materiałów...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

99,00 zł

egz.

Budownictwo ogólne. Tom 4. Konstrukcje budynków

Budownictwo ogólne. Tom 4. Konstrukcje budynków
Budownictwo ogólne. Tom 4. Konstrukcje budynków

W kolejnym tomie z cyklu Budownictwo ogólne przedstawiono różne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe stosowane przy wznoszeniu obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, biurowych itp. Zaprezentowano zarówno systemy jak i tradycyjne metody bu...

Dostępność: dostępne

Cena:

99,00 zł

egz.

Budownictwo z surowej ziemi. Idea i realizacja

Budownictwo z surowej ziemi. Idea i realizacja
Budownictwo z surowej ziemi. Idea i realizacja
Praca dotyczy niektórych zagadnień budownictwa z surowej ziemi. Na kanwie wielowiekowej tradycji architektury ziemi i jej ewolucji przedstawiony jest proces powstawania budynku doświadczalnego przy zastosowaniu zmodernizowanej techniki budownictwa z ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

55,00 zł

egz.

Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej

Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej
Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej

Książka stanowi kompleksową monografię na temat budownictwa zrównoważonego i przedstawia aktualne kierunki oraz tendencje. Nadrzędnym celem pracy jest stworzenie kompendium podstawowej wiedzy na temat podstaw fizyki budowli, niezbędnej do energetyczn...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

47,00 zł

egz.

Cementy wieloskładnikowe w budownictwie

Cementy wieloskładnikowe w budownictwie
Cementy wieloskładnikowe w budownictwie

W niniejszej monografii podjęto problem oceny właściwości i możliwości wykorzystania w budownictwie nowej grupy cementów wieloskładnikowych, ujętej w normie PN-EN 197-1. Są to cementy zawierające więcej niż jeden dodatek mineralny: cementy portlandzk...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

48,00 zł

egz.

Chemia cementu i betonu

Chemia cementu i betonu
Chemia cementu i betonu
Książka jest bogato ilustrowana wykresami, które ułatwiają szybkie poznanie wpływu różnych czynników na właściwości zaczynu i betonu. Zawiera także wiele tablic oraz bogatą literaturę obejmującą przede wszystkim prace oryginalne. Od pierwszego wydani...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

169,00 zł

egz.

Ciepłownictwo. Projektowanie kotłowni i ciepłowni

Ciepłownictwo. Projektowanie kotłowni i ciepłowni
Ciepłownictwo. Projektowanie kotłowni i ciepłowni

Przedstawione w podręczniku treści odwołują się do podstawowej wiedzy z zakresu techniki cieplnej i mechaniki płynów. Opisowy sposób prezentacji zagadnień, liczne rysunki, przykłady i pogłębione komentarze umożliwiają poprawne przeprowadzenie obliczeń oraz lepsze zrozumienie założeń, zalet i ograniczeń stosowanej metodyki projektowania. Duży nacisk położono na wyjaśnienie funkcjonowania systemu ciepłowniczego w okresie całego roku, z uwzględnieniem zagadnień regulacji, sterowania, automatyki i współpracy poszczególnych elementów systemu.

Dostępność: dostępne

Cena:

74,00 zł

egz.
  • nowość

Ciesielstwo polskie

Ciesielstwo polskie
Ciesielstwo polskie
Reprint unikatowego podręcznika budowlanego z 1958 roku. Napisane w okresie, w którym tradycja sztuki ciesielskiej była ciągle żywa. Szczególnie interesujący jest rozdział poświęcony konstrukcjom ścian drewnianych, w którym autor obszernie omówił kon...

Dostępność: dostępne

Cena:

69,00 zł

egz.

Ciesiołka wiejska i małomiasteczkowa

Ciesiołka wiejska i małomiasteczkowa
Ciesiołka wiejska i małomiasteczkowa

Reprint wydanego w 1948 roku podręcznika ciesielskiego. W bogato ilustrowanej książce, autor - Franciszek Kopkowicz, architekt i budowniczy, wybitny znawca sztuki ciesielskiej - przedstawił zasady wznoszenia, wykańczania i zdobienia budynków drewnian...

Dostępność: dostępne

Cena:

67,00 zł

egz.

Dachy. Zasady kształtowania i utrzymywania

Dachy. Zasady kształtowania i utrzymywania
Dachy. Zasady kształtowania i utrzymywania

Stan techniczny pokryć dachowych oraz konstrukcji dachów ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość obiektów. Dlatego tak ważna jest znajomość zagadnień dotyczących projektowania, wykonania oraz utrzymania dachów i stropodachów ...

Dostępność: dostępne

Cena:

67,00 zł

egz.

Day-VII Architecture A Catalogue of Polish Churches post 1945 (Architektura Dnia Siódmego. Katalog polskich kościołów po 1945 roku)

Day-VII Architecture A Catalogue of Polish Churches post 1945 (Architektura Dnia Siódmego. Katalog polskich kościołów po 1945 roku)
Day-VII Architecture A Catalogue of Polish Churches post 1945 (Architektura Dnia Siódmego. Katalog polskich kościołów po 1945 roku)

Anglojęzyczna, zmodyfikowana wersja popularnej "Architektury VII Dnia".


Over 3,000 churches were built in Poland between 1945 and 1989, despite the socialist state's hostility towards religion. We call this Day-VII Architecture.
Built by parishioners from scavenged or pinched materials, the churches were at once an expression of faith and a form of anti-government protest. Their fantastic designs broke with the state's rigid urbanism. Neither legal nor prohibited, the construction of churches in Poland during this period engaged the most talented architects and craftspeople, who in turn enabled parish communities to build their own houses of worship. These community projects eventually became crucial sites for the democratization of Poland.

Unearthing the history of these churches through photography and interviews with their designers, this catalogue of polish churches sheds new light on the architectural dimension of Poland's transformation from state socialism to capitalism.

Dostępność: dostępne

Cena:

87,00 zł

egz.

Dekarstwo i blacharstwo budowlane. Technologia

Dekarstwo i blacharstwo budowlane. Technologia
Dekarstwo i blacharstwo budowlane. Technologia
W książce omówiono podstawowe materiały budowlane, sprzęt potrzebny do robót dekarskich i blacharskich oraz wykonawstwo i warunki techniczne odbioru podkładów i pokryć z blachy, papy, dachówki i tworzyw sztucznych. Ponadto podano wiadomości dotyczące...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

74,00 zł

egz.

Dendrochronologia

Dendrochronologia
Dendrochronologia

Dostępność: dostępne

Cena:

74,00 zł

egz.
  • nowość

Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 1

Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 1
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 1

Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych. Pierwsza część dwutomowego, kompleksowego podręcznika poświęconego diagnostyce konstrukcji żelbetowych....

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

99,00 zł

egz.

Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 2

Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 2
Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 2

Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu. Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych! Drugi tom kompleksowego podręcznika poświęconego diagnostyce konstrukcji żelbetowych obejmuje problemy badania ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

74,00 zł

egz.

Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji

Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji
Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji

W monografii przedstawiono problematykę diagnostyki wytrzymałości betonu na ściskanie in situ, uwzględniając możliwości bezpośrednich badań próbek rdzeniowych oraz pośrednich metod badań nieniszczących. Poddano w niej krytycznej analizie i skorygowan...

Dostępność: dostępne

Cena:

69,00 zł

egz.

Dobór i mocowanie okuć budowlanych do drzwi i okien o podwyższonej odporności na włamanie

Dobór i mocowanie okuć budowlanych do drzwi i okien o podwyższonej odporności na włamanie
Dobór i mocowanie okuć budowlanych do drzwi i okien o podwyższonej odporności na włamanie

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 458/2010. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Terminy 3. Dokumenty normatywne i wymagania dotyczące elementów otworowych i okuć budowlanych 4. Dobór okuć do drzwi i okien 4.1. Okucia do drzwi 4.2. Okucia do okien i drzwi balkonow...

Dostępność: dostępne

Cena:

27,00 zł

egz.

Drewno moje hobby

Drewno moje hobby
Drewno moje hobby

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.

Drzewa. Przewodnik Collinsa

Drzewa. Przewodnik Collinsa
Drzewa. Przewodnik Collinsa

Dostępność: dostępne

Cena:

122,00 zł

egz.

Drzewne materiały konstrukcyjne

Drzewne materiały konstrukcyjne
Drzewne materiały konstrukcyjne

Dostępność: brak towaru

Cena:

47,00 zł

Dynamika gruntów Modele obliczeniowe

Dynamika gruntów Modele obliczeniowe
Dynamika gruntów Modele obliczeniowe

Spis treści dostępny na zdjęciach.

Dostępność: dostępne

Cena:

37,00 zł

egz.

Ekologia w budownictwie

Ekologia w budownictwie
Ekologia w budownictwie

Dostępność: dostępne

Cena:

55,00 zł

egz.

Ekologiczne obiekty gruntowo-powłokowe w budownictwie komunikacyjnym

Ekologiczne obiekty gruntowo-powłokowe w budownictwie komunikacyjnym
Ekologiczne obiekty gruntowo-powłokowe w budownictwie komunikacyjnym

Od Autorów:
Budowa i przebudowa szlaków komunikacyjnych nie powinna wpływać negatywnie na środowisko naturalne, a przede wszystkim szkodzić mu. Zatem inwestycje komunikacyjne powinny w miarę możliwości być w zgodzie z otaczającym środowiskiem przyrodniczym, respektować prawa i potrzeby dzikich zwierząt, które w nim żyją. Planowanie przebiegu szlaku drogowego czy też kolejowego powinno uwzględniać istniejące korytarze ekologiczne, w tym związane z obszarami sieci Natura 2000.
To zadanie jest trudne do rozwiązania z uwagi na interdyscyplinarność i złożoność zagadnień. Problem zmniejszenia negatywnego wpływu infrastruktury transportowej (drogowej i kolejowej) na życie dzikich zwierząt analizowany był przez wielu krajowych specjalistów. W wielu przykładach przy planowaniu procesu inwestycyjnego wykazano możliwość osiągnięcia tego niezwykle ważnego konsensusu. Do jego osiągnięcia trzeba korzystać z rzetelnego zbioru danych uzyskanych z pomiarów, obserwacji, oraz studiów i analiz. Dotyczy to właściwego kształtowania, konstruowania, wykonywania i wyposażania obiektów infrastrukturalnych służących potrzebom ekologicznym. Ważny jest tu zarówno rodzaj użytych materiałów, technologii, jak i konstrukcji obiektów, tak aby spełnić ich założoną funkcjonalność.
Przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju można wymienione wcześniej cele osiągnąć. Warunkiem jest tu rozpoznanie zagadnienia i umiejętność zastosowania właściwych rozwiązań technicznych i ekologicznych, spełniających następujące wymogi:

 

  • bezpieczeństwo na etapie budowy, jak i późniejszej eksploatacji obiektu
  • trwałość konstrukcji jako całości oraz jej elementów składowych i wyposażenia
  • stosowanie rozwiązań technologicznych niewpływających negatywnie na środowisko i spełniających warunki cyklu życia


W odczuciu autorów podane wyżej kryteria dobrze spełniają ekologiczne obiekty gruntowo- powłokowe.(...)
Książka przeznaczona jest dla praktyków w dziedzinie inżynierii lądowej, w tym służb utrzymania dróg kołowych i linii kolejowych. Może także służyć jako podręcznik akademicki dla pracowników uczelni i studentów kierunku inżynierii lądowej i transportu. Stanowi kompendium informacji dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat obiektów ekologicznych stosowanych w infrastrukturze komunikacyjnej

 

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.

Elastyczne wodochronne wyroby podkładowe. komentarz do norm PN-EN 13859-1:2010 I PN-EN 13859-2:2010

Elastyczne wodochronne wyroby podkładowe. komentarz do norm PN-EN 13859-1:2010 I PN-EN 13859-2:2010
Elastyczne wodochronne wyroby podkładowe. komentarz do norm PN-EN 13859-1:2010 I PN-EN 13859-2:2010

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 465/2011 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Zakres stosowania norm 2. Komentarz do przyjętych w normach wymagań odnośnie do właściwości technicznych wyrobów 3. Zalecenia ITB w zakresie wymagań dla w...

Dostępność: dostępne

Cena:

29,00 zł

egz.

Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przciwwilgociowej i przeciwwodnej części podziemnych budynków.

Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przciwwilgociowej i przeciwwodnej części podziemnych budynków.
Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przciwwilgociowej i przeciwwodnej części podziemnych budynków.

Wymagania i zalecenia dla wyrobów objętych normą PN-EN 13967:2012 Normy europejskie dotyczące wyrobów hydroizolacyjnych grupują wyroby w zależności od ich przeznaczenia. Dlatego też często te same wyroby są przedmiotem kilku norm, ponieważ mogą być s...

Dostępność: dostępne

Cena:

29,00 zł

egz.

Elementy budownictwa ochrony środowiska

Elementy budownictwa ochrony środowiska
Elementy budownictwa ochrony środowiska
Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem na temat obiektów budowlanych, wpływających na ochronę środowiska. Omówiono w nim wybrane budowle, takie jak: budowle piętrzące wodę i zabezpieczające przed powodziami, składowiska odpadów komunalnych, oczysz...

Dostępność: dostępne

Cena:

35,00 zł

egz.

Elewacje wentylowane

Elewacje wentylowane
Elewacje wentylowane

Niniejsze opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wentylowanych, wykonanych z okładzin elewacyjnych montowanych do ścian zewnętrznych budynków z wykorzystaniem podkonstrukcji. Warunki obejmują elewacje z okładzinami cerami...

Dostępność: dostępne

Cena:

40,00 zł

egz.

Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego. Poradnik

Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego. Poradnik
Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego. Poradnik

Elewacje wentylowane należą do grupy najczęściej stosowanych rozwiązań elewacyjnych we współczesnym budownictwie. Niestety, wraz ze wzrostem powierzchni zrealizowanych elewacji zwiększa się również liczba ich awarii.

Dostępność: dostępne

Cena:

47,00 zł

egz.

Encyklopedia inżynierii morskiej

Encyklopedia inżynierii morskiej
Encyklopedia inżynierii morskiej
Publikacja o objętości bliskiej 600 stron, bogato ilustrowane barwnymi zdjęciami, rysunkami. Encyklopedia jest pomyślana nie tylko jako ogólny podręczny informator dla ludzi związanych bezpośrednio - czy to z pracą, czy kierunkiem studiów - z zagadni...

Dostępność: dostępne

Cena:

129,00 zł

egz.

Energoefektywny dom dostępny

Energoefektywny dom dostępny
Energoefektywny dom dostępny
Publikacja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych budową lub kupnem domu, który można będzie określić mianem energoefektywnego, a więc spełniającego coraz ostrzejsze wymogi dyrektywy unijnej oraz polskiego prawa ws. efektywności energetycznej...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

66,00 zł

egz.

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego
Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

W podręczniku omówiono: nową klasyfikację gruntów (zgodną z PN-EN ISO 14688:2006), badania podłoża gruntowego dla celów fundamentowania, fundamenty bezpośrednie i głębokie, ścianki szczelne i szczelinowe oraz mury oporowe i kotwy. Dużo miejsca poświę...

Dostępność: dostępne

Cena:

59,00 zł

egz.

Fundamenty palowe wg Eurokodu 7 Badania i zastosowania Tom 2

Fundamenty palowe wg Eurokodu 7 Badania i zastosowania Tom 2
Fundamenty palowe wg Eurokodu 7 Badania i zastosowania Tom 2
Badanie i stosowanie pali według Eurokodu 7. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań zgodnie z Eurokodem 7 wymaga wzmożonej kontroli w całym procesie produkcji, wykonania, odbioru i eksploatacji fundamentów palowych. Istotne znaczenie mają warunki geologic...

Dostępność: dostępne

Cena:

67,00 zł

egz.

Fundamenty palowe wg Eurokodu 7 Technologie i obliczenia Tom 1

Fundamenty palowe wg Eurokodu 7 Technologie i obliczenia Tom 1
Fundamenty palowe wg Eurokodu 7 Technologie i obliczenia Tom 1

Nowe technologie, badanie i obliczanie pali według Eurokodu 7! Część I 2-tomowego, nowoczesnego i kompleksowego podręcznika poświęconego fundamentowaniu palowemu. Stosowane do posadowienia obiektów budowlanych pale są podłużnymi elementami konstrukcj...

Dostępność: dostępne

Cena:

87,00 zł

egz.

Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego

Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego
Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego

W publikacji omówiono główne metody ulepszania podłoża gruntowego, tj. zagęszczanie, wymianę, prekonsolidację, cementację i stabilizację oraz zbrojenie i umocnienia biotechniczne zboczy i skarp. Podręcznik stanowi znaczące uzupełnienie literatury dot...

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.

Geosyntetyki w budownictwie wodnym

Geosyntetyki w budownictwie wodnym
Geosyntetyki w budownictwie wodnym

Dostępność: dostępne

Cena:

84,00 zł

egz.

Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo

Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo
Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo

W książce opisano metody projektowania i wykonania głębokich wykopów, które są nieodłącznym elementem budownictwa komunikacyjnego, podziemnego i ogólnego. Uwzględniono w niej zalecenia nowych norm europejskich, a zwłaszcza normy Eurokod 7 i pokrewnyc...

Dostępność: dostępne

Cena:

62,00 zł

egz.

Górnicze metody ratowania zabytkowych dzielnic staromiejskich

Górnicze metody ratowania zabytkowych dzielnic staromiejskich
Górnicze metody ratowania zabytkowych dzielnic staromiejskich

Praca dotyczy głównie problemów ratowania dzielnic staromiejskich w naszym kraju, a zawarte w niej informacje wynikają z wieloletnich doświadczeń środowiska górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej, którego autorzy monografii – uznani specjaliści w zak...

Dostępność: dostępne

Cena:

87,00 zł

egz.

Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji + 2CD

Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji + 2CD
Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji + 2CD

Podręcznik składa się z pięciu bloków tematycznych, w których omówiono podstawy odwzorowań przestrzennych na płaszczyźnie za pomocą rzutów równoległych i prostokątnych oraz teorię zapisu konstrukcji mechanicznych i elektrotechnicznych Przedstawiono n...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

58,00 zł

egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl