Budownictwo

Atlas dachów. Dachy spadziste

Atlas dachów. Dachy spadziste
Atlas dachów. Dachy spadziste
Polskie wydanie słynnej edycji DETAIL. Atlas Dachów jest 450-stronicową pozycją o charakterze encyklopedyczno-poradnikowym w całości poświęconą dachom spadzistym z powodzeniem od lat wydawaną i wznawianą w większości krajów Europy. Prezentuje informa...

Dostępność: dostępne

Cena:

139,00 zł

egz.

Izolacje wodochronne tarasów

Izolacje wodochronne tarasów
Izolacje wodochronne tarasów

W niniejszym zeszycie warunków technicznych podano wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych tarasów wykonywanych w tradycyjnym układzie warstw oraz w układzie odwróconym. Wymagania te obejmują: - dokumentację techniczną, - w...

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.
  • nowość

Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia

Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia
Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia

Bogato ilustrowana publikacja poświęcona renowacji i konserwacji konstrukcji murowych. SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 2. MONITORING RYS I PĘKNIĘĆ 2.1. Wiadomości ogólne 2.2. Sposoby pomiaru dokumentacyjnego rys 3. MORFOLOGIA ZARYSOWAŃ KONSTRUKCJI MUROWYCH 3.1...

Dostępność: dostępne

Cena:

59,00 zł

egz.

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza

Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza
Projektowanie wentylacji i klimatyzacji. Podstawy uzdatniania powietrza
Podręcznik stanowi pierwszą część przygotowywanego, trzyczęściowego cyklu dotyczącego projektowania wentylacji i klimatyzacji. Opracowany został na podstawie długoletnich doświadczeń autorki w nauczaniu projektowania wentylacji i klimatyzacji. Przezn...

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.
  • nowość

Przewodnik dla cieśli 1871 Reprint

Przewodnik dla cieśli 1871 Reprint
Przewodnik dla cieśli 1871 Reprint

Reprint wydanego w 1871 roku unikatowego podręcznika ciesielstwa. W pierwszych czterech rozdziałach interesującą przedstawione zostały kwestie związane z własnościami drewna, zasadami jego ścinania, obrabiania i konserwacji; typami narzędzi ciesielsk...

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.

Aktualne kierunki rozwoju teorii i praktyki konstrukcji sprężonych w Polsce

Aktualne kierunki rozwoju teorii i praktyki konstrukcji sprężonych w Polsce
Aktualne kierunki rozwoju teorii i praktyki konstrukcji sprężonych w Polsce
Oddajemy w Wasze ręce niniejszą monografię, do wydania której inspiracją były pełne ciekawych prezentacji i dyskusji obrady zorganizowanej W kwietniu 2015 roku W Krakowie Konferencji Naukowo-Technicznej „Konstrukcje Sprężone KS2015”. Tematem wiodącym ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

49,00 zł

egz.

Aktualne realizacje mostowe

Aktualne realizacje mostowe
Aktualne realizacje mostowe
Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 24-25 listopada 2011, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rz...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

95,00 zł

egz.

Akustyka w budownictwie

Akustyka w budownictwie
Akustyka w budownictwie

Dostępność: dostępne

Cena:

79,00 zł

egz.
  • nowość

Analiza drgań budynków ścianowych o średniej wysokości podlegających wstrząsom górniczym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Analiza drgań budynków ścianowych o średniej wysokości podlegających wstrząsom górniczym z wykorzystaniem sieci neuronowych
Analiza drgań budynków ścianowych o średniej wysokości podlegających wstrząsom górniczym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Mimo że w ostatnich latach pojawiło się wiele nowych, różnorodnych technologii wznoszenia budynków mieszkalnych, budynki prefabrykowane w dalszym ciągu dominują wśród już istniejących obiektów. Projektowano je na obciążenia statyczne i pochodzące od działania wiatru, ale wiele z tych budynków znajduje się w bliskim sąsiedztwie eksploatowanych kamieniołomów lub w strefie wstrząsów górniczych, a więc na obszarach objętych wpływami dynamicznymi

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

69,00 zł

egz.

Analiza naturalnych i wymuszonych przepływów powietrza w tunelach drogowych

Analiza naturalnych i wymuszonych przepływów powietrza w tunelach drogowych
Analiza naturalnych i wymuszonych przepływów powietrza w tunelach drogowych

Celem monografii jest poszerzenie wiedzy o naturalnych i wymuszonych przepływach powietrza w tunelach drogowych oraz identyfikacja czynników mających wpływ na te przepływy. W monografii przedstawiono własne badania przepływów powietrza w rzeczywistych tunelach drogowych z systemem wentylacji wzdłużnej.

Dostępność: dostępne

Cena:

47,00 zł

egz.
  • nowość

Analiza wpływu systemów lokalnego kształtowania środowiska wewnętrznego na komfort użytkowników i zużycie energii przez budynek

Analiza wpływu systemów lokalnego kształtowania środowiska wewnętrznego na komfort użytkowników i zużycie energii przez budynek
Analiza wpływu systemów lokalnego kształtowania środowiska wewnętrznego na komfort użytkowników i zużycie energii przez budynek
W pracy przedstawiono wyniki trzech serii eksperymentów mających na celu wykazanie wpływu jakości środowiska wewnętrznego na komfort, zdrowie i wydajność pracy użytkowników pomieszczeń. W eksperymentach skupiono się głównie na badaniu odczuć cieplnyc...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

39,00 zł

egz.

Analiza wrażliwości konstrukcji prętowych w liniowej statyce

Analiza wrażliwości konstrukcji prętowych w liniowej statyce
Analiza wrażliwości konstrukcji prętowych w liniowej statyce

Celem pracy jest przybliżenie czytelnikowi podstawowych pojęć analizy wrażliwości i przedstawienie klasycznych metod matematycznych służących do wyznaczenia pochodnych. Podstawą są tu rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych oraz metody rozwiązyw...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

39,00 zł

egz.

Anatomia drewna

Anatomia drewna
Anatomia drewna

Dostępność: dostępne

Cena:

57,00 zł

egz.
  • nowość

Atlas kamieni użytkowych Parapety Blaty Kominki

Atlas kamieni użytkowych Parapety Blaty Kominki
Atlas kamieni użytkowych Parapety Blaty Kominki
Atlas prezentuje ponad 300 odmian kamienia naturalnego, dla ułatwienia z podanymi nazwami powszechnie spotykanymi w handlu. Opisy i fotografie – około 330 barwnych fotografii kamieni dostarczają wielu informacji na temat pochodzenia skał, ich przynal...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

39,00 zł

egz.

Autoklawizowany beton komórkowy Technologia, właściwości, zastosowanie

Autoklawizowany beton komórkowy Technologia, właściwości, zastosowanie
Autoklawizowany beton komórkowy Technologia, właściwości, zastosowanie
Procesy technologiczne i podstawowe operacje przy wytwarzaniu autoklawizowanego betonu komórkowego Surowce do produkcji betonu komórkowego Zastosowanie wyrobów z betonu komórkowego. SPIS TREŚCI: Od Autorów 9 Wstęp 13 1. Rodzaje betonów komórkowych – ...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

89,00 zł

egz.

Azbest w budynkach

Azbest w budynkach
Azbest w budynkach

Dostępność: dostępne

Cena:

88,00 zł

egz.

Badania doświadczalne i modelowanie procesów kumulacji uszkodzeń i pękania elementów konstrukcyjnych

Badania doświadczalne i modelowanie procesów kumulacji uszkodzeń i pękania elementów konstrukcyjnych
Badania doświadczalne i modelowanie procesów kumulacji uszkodzeń i pękania elementów konstrukcyjnych
Niniejsza monografia stanowi „pomost” pomiędzy mechaniką pękania i mechaniką uszkodzeń. Przedstawiono w niej wyniki zaawansowanych badań doświadczalnych oraz modelowania z wykorzystaniem metod numerycznych, procesów pękania ciągliwego próbek z karbami...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

66,00 zł

egz.

Badania laboratoryjne konstrukcji metalowych. Wyd. zaktualizowane i rozszerzone

Badania laboratoryjne konstrukcji metalowych. Wyd. zaktualizowane i rozszerzone
Badania laboratoryjne konstrukcji metalowych. Wyd. zaktualizowane i rozszerzone
Podręcznik dotyczy badania wybranych właściwości metali (wytrzymałości, twardości, udarności, spawalności), poznania metod cięcia i łączenia elementów metalowych zarówno od strony technologii wykonania, jak i rzeczywistej pracy połączeń oraz poznania...

Dostępność: dostępne

Cena:

57,00 zł

egz.

Badania mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

Badania mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych
Badania mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

Konstrukcje gruntowo-powłokowe jako obiekty komunikacyjne w wyglądzie i sposobie użytkowania są podobne do klasycznych mostów sklepionych. W przypadku powłok z blach falistych o kształcie skrzynkowym obiekty te nawiązują zasadami pracy do mostów zintegrowanych. Jednak statyka tych obiektów różni się od klasycznych mostów z uwagi na zasadniczy element konstrukcyjny – zasypkę gruntową i jej oddziaływanie na wiotką powłokę. Zasadnicza część książki poświęcona jest powłokom z blach falistych, ale w wielu przykładach pokazano analogię ich budowy i statyki do obiektów wykonanych z prefabrykatów betonowych. W pracy analizuje się problem monitoringu i analizy deformacji konstrukcji gruntowo-powłokowych o dużych rozpiętościach jako obiektów komunikacyjnych.(...)
W monografii i przedstawiono wiele wyników badań obiektów o przeznaczeniu komunikacyjnym, a przede wszystkim technik przetwarzania danych stosowanych w mechanice budowli. Podano zatem sposoby określania sił wewnętrznych na podstawie pomiarów geodezyjnych. W odwrotnym ujęciu na podstawie pomiarów tensometrycznych można analizować deformację powłoki, a więc określać jej przemieszczenia. W konstrukcjach tego rodzaju ważne jest modelowanie oddziaływania kontaktowego pomiędzy powłoką a zasypką gruntową. Wyniki tych analiz mogą być przydatne do tworzenia numerycznych modeli 3D z implementacją programów MES. W monografii i wskazano na możliwości znacznego upraszczania odwzorowania obiektu, czyli geometrii 3D, do modelu 2D, ale z wykorzystaniem danych pomiarowych.

Dostępność: dostępne

Cena:

53,00 zł

egz.

Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych

Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych
Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych

Poradnik zawiera rekomendowane procedury badawcze i zasady oceny wyników badań naturalnych izotopów promieniotwórczych w wyrobach budowlanych, wytwarzanych z surowców pochodzenia mineralnego i z odpadów przemysłowych. Ponadto omówiono podstawy naukow...

Dostępność: dostępne

Cena:

42,00 zł

egz.

Beton ekspansywny

Beton ekspansywny
Beton ekspansywny
W książce omówiono cechy charakterystyczne oraz zastosowanie w praktyce betonu ekspansywnego. Przedstawiono zagadnienia technologiczne specyficzne dla zaczynów, zapraw i betonów ekspansywnych, metodykę badań ich charakterystyk fizykomechanicznych, ws...

Dostępność: dostępne

Cena:

44,00 zł

egz.

Beton i jego technologie

Beton i jego technologie
Beton i jego technologie

Dostępność: dostępne

Cena:

84,00 zł

egz.

Beton Technologie i metody badań

Beton Technologie i metody badań
Beton Technologie i metody badań

Dostępność: dostępne

Cena:

179,00 zł

egz.
  • nowość

Betony cementowe. Zagadnienia wybrane

Betony cementowe. Zagadnienia wybrane
Betony cementowe. Zagadnienia wybrane

Dostępność: dostępne

Cena:

59,00 zł

egz.
  • nowość

Bezpieczeństwo budowli mostowych

Bezpieczeństwo budowli mostowych
Bezpieczeństwo budowli mostowych

Tytuł ten podsumowuje seminarium Naukowo-Techniczne, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 24-26 listopada 2021 roku, organizowane przez Katedrę Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.
Wstęp:
W ostatnich latach zdarzyło się na świecie kilka głośnych katastrof mostów eksploatowanych często od kilkudziesięciu lat. W wyniku tych katastrof zginęło kilkadziesiąt osób. Te tragiczne zdarzenia zwróciły uwagę wielu rządów na problem właściwego utrzymania bądź jego braku, istniejącej infrastruktury komunikacyjnej. Problem ten dotyczy również naszego kraju, gdyż w ostatnich latach zanotowaliśmy kilka spektakularnych awarii mostów, które miały miejsce już po kilku latach od oddania obiektu do użytku. Jest to niepokojący sygnał, gdyż świadczy on o niewystarczającej kontroli projektów kierowanych do realizacji oraz niedostatecznej jakości wykonywanych prac budowlanych.
Problem utrzymania i bezpiecznej eksploatacji obiektów mostowych będzie w Polsce narastał, albowiem na sieci linii kolejowych są użytkowane liczne mosty będące w eksploatacji już ponad 100 lat. Również na sieci drogowej liczba mostów o znacznym zużyciu jest liczna. Na przykład we Wrocławiu prawie wszystkie mosty położone w centrum miasta mają ponad 100 lat.
Dlatego 16. edycję Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe poświęciliśmy problematyce poprawy bezpieczeństwa eksploatacji obiektów mostowych.

Dostępność: dostępne

Cena:

73,00 zł

egz.

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych
Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych
Przedmiotem książki są teoretyczne i praktyczne problemy inżynierii bezpieczeństwa pożarowego budowli ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich, jak: zachowanie materiałów w warunkach pożarowych i rozwój pożaru, bezpieczeństwo pożarowe konstrukc...

Dostępność: dostępne

Cena:

79,00 zł

egz.

Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych

Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych
Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych
Monografia dotycząca zagadnień ochrony zdrowia i życia pracowników powiązanych z procesem inwestycyjnym w budownictwie. Monografia składa się z 12 rozdziałów. W rozdziale 1 przedstawiono ogólną strukturę procesu budowlanego , czyli jego elementy mater...

Dostępność: dostępne

Cena:

51,00 zł

egz.

Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne tom II. Alternatywne źródła - energia odnawialna.

Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne tom II. Alternatywne źródła - energia odnawialna.
Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne tom II. Alternatywne źródła - energia odnawialna.
W tomie pierwszym przedstawiono zasady przyłączania budynków do sie elektroenergetycznych oraz standardowe wyposażenie w instalacje elektryczne. Omówiono W nim również wykorzystanie energii elektrycznej czerpanej z sieci elektroenergetycznej do ogrze...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

62,00 zł

egz.

Biogeotechnika. Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa

Biogeotechnika. Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa
Biogeotechnika. Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budownictwa

Publikacja omawia sposoby stabilizacji gruntów, skarp, zboczy, uzyskanych metodami naturalnymi, dzięki nasadzeniom określonych gatunków roślin...

Dostępność: dostępne

Cena:

73,00 zł

egz.

Brytyjskie barki kanałowe [Narrow Boats - Care and Maintenance]

Brytyjskie barki kanałowe [Narrow Boats - Care and Maintenance]
Brytyjskie barki kanałowe [Narrow Boats - Care and Maintenance]
Narrow Boats - Care and Maintenance provides a thorough grounding in all aspects of looking after the various systems that make up a narrow boat. Proper installation and maintenance of these systems is vital for safe and enjoyable cruising and this b...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

88,00 zł

egz.

Budowa domu pasywnego w praktyce

Budowa domu pasywnego w praktyce
Budowa domu pasywnego w praktyce
Książka opisuje zasady budowy domu pasywnego nie wymagającego ogrzewania. Znajdziecie w niej opis budowy domu pasywnego wybudowanego na potrzeby publikacji wraz ze zdjęciami. SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. TENDENCJE ROZWOJOWE W BUDOWNICIWIE 1.2. DEFINICJ...

Dostępność: dostępne

Cena:

40,00 zł

egz.

Budowa domu pasywnego. Krok po kroku

Budowa domu pasywnego. Krok po kroku
Budowa domu pasywnego. Krok po kroku
Publikacja przedstawia wszystkie etapy budowy domu pasywnego. Fachowe opisy wraz z materiałem zdjęciowym pozwolą zorientować się czy prace wykonywane na budowie są prowadzone poprawnie. Pozwala to również na kontrolę i zaplanowanie poszczególnych eta...

Dostępność: dostępne

Cena:

47,00 zł

egz.

Budowa dróg. Podstawy projektowania

Budowa dróg. Podstawy projektowania
Budowa dróg. Podstawy projektowania

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

109,00 zł

egz.

Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych

Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych
Budowa konstrukcji gruntowo-powłokowych

Konstrukcje gruntowo-powłokowe jako obiekty komunikacyjne pod względem wyglądu i sposobu użytkowania są podobne do klasycznych mostów. Elewacje obiektów wykonanych z powłok o kształcie parabolicznym są zbliżone do klasycznych mostów sklepionych. W przypadku powłoki z blach falistych o kształcie skrzynkowym obiekty te nawiązują zasadami ich pracy do mostów zintegrowanych.
Zasadnicza część książki poświęcona jest powłokom z blach falistych, ale w wielu przykładach podano analogię ich budowy do obiektów wykonanych z powłok betonowych. W pracy analizuje się problemy wykonawcze konstrukcji gruntowo-powłokowych o dużej rozpiętości, a nie przepustów, czyli obiektów komunikacyjnych o małej rozpiętości.
Porównując tytuł książki i jej treść można dostrzec wieloznaczność słowa „budowa”.
Zasadnicza część książki dotyczy obliczeń powłok w fazie budowania obiektu, czyli układania zasypki gruntowej. W wielu przypadkach w czasie budowy następuje faktyczne sprawdzenie nośności obiektu, które ma podobne znaczenie, jak badanie odbiorowe mostu.
Drugie znaczenie słowa „budowa” jest związane z kształtowaniem konstrukcji obiektu. W tym zakresie przedstawiono możliwości projektowania powłok z blach falistych odpowiednio do ich projektowej geometrii. Określono graniczne możliwości stosowania blach falistych, również z nakładkami.
W trzecim aspekcie słowa „budowa” ujęto technologię bezpiecznego układania zasypki z przykładami ingerencji w ten proces w sytuacjach awaryjnych.
Z uwagi na istotny wpływ fazy budowy na wytężenie powłoki w eksploatowanym obiekcie przedstawiono w książce metodykę prognozowania przebiegu deformacji i sił wewnętrznych w powłoce po zakończeniu budowy, gdy pomiary są realizowane w trakcie procesu układania zasypki.
Trudne do modelowania, również z użyciem programów MES, fazy budowy konstrukcji gruntowo-powłokowej zilustrowano własnymi przykładami obliczeń, które mogą mieć zastosowanie w projektowaniu, a równocześnie walory dydaktyczne. Niniejsza książka jest trzecim w Polsce opracowaniem monograficznym na temat konstrukcji gruntowo-powłokowych. Nie wyczerpuje ona tematyki dotyczącej użytkowania tych konstrukcji jako obiektów komunikacyjnych. Przydatną w tym zakresie byłaby monografia dotycząca przepustów, a więc konstrukcji o mniejszej rozpiętości, ale najliczniejszych w budownictwie mostowym. Istotne dla rozwoju mostowych obiektów gruntowo-powłokowych w układzie skrzynkowym są oddziaływania dynamiczne. W tym zakresie trwają badania rozpoznawcze – szczególnie ważne w odniesieniu do obiektów kolejowych dostosowanych do dużych prędkości.

Dostępność: dostępne

Cena:

47,00 zł

egz.
  • nowość

Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji

Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji
Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne. Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji
Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji. Wdrażanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian przepisów prawnych i organizacyjnych związanych z procesem planowania, przygotowania i realizacji inwestycji. Szczególnymi ...

Dostępność: dostępne

Cena:

49,00 zł

egz.

Budowle i roboty ziemne

Budowle i roboty ziemne
Budowle i roboty ziemne
Opracowanie zawiera zbiór informacji, zaleceń i warunków technicznych projektowania i realizacji komunikacyjnych budowli ziemnych, wynikający z aktualnie obowiązujących norm tego obszaru inżynierii. Przedstawione specyfikacje i założenia technik wyko...

Dostępność: ostatnie egzemplarze

Cena:

39,00 zł

egz.

Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic

Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic
Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic
Opracowanie zawiera podstawowe zasady projektowania i realizacji budowli stałych urządzeń technicznych wyposażenia dróg i ulic występujących w obszarze pasa drogowego. Omówiono współczesne wymagania konstrukcyjne i właściwości użytkowe takich grup bu...

Dostępność: brak towaru

Cena:

39,00 zł

Budownictwo drewniane

Budownictwo drewniane
Budownictwo drewniane

Książka zawiera wiadomości z zakresu konstrukcji drewnianych. Wyjaśniono w niej właściwości i zastosowania drewna i materiałów drewnopochodnych, podano metody obliczeń różnych konstrukcji i ich połączeń, sposoby transportu i montażu oraz zasady zapew...

Dostępność: dostępne

Cena:

69,00 zł

egz.

Budownictwo drzewne i wyroby z drewna w dawnej Polsce

Budownictwo drzewne i wyroby z drewna w dawnej Polsce
Budownictwo drzewne i wyroby z drewna w dawnej Polsce

Bogato ilustrowana alfabetyczna inwentaryzacja wiadomości o budownictwie, technikach i wyrobach z drewna. Nieocenione źródło informacji o dworach, chatach, elementach i detalu drewnianym. Dwa tomy od A do L wydane w jednym woluminie. Praca przerwana ...

Dostępność: dostępne

Cena:

97,00 zł

egz.

Budownictwo drzewne. Wzornik detalu snycerskiego 1893 Reprint

Budownictwo drzewne. Wzornik detalu snycerskiego 1893 Reprint
Budownictwo drzewne. Wzornik detalu snycerskiego 1893 Reprint

Bogato ilustrowany wzornik detalu snycerskiego z rysunkami m.in: elewacji, w tym o konstrukcji szachulcowej, szczytów, werand, nadproży, obokni, akroterionów, fazowanych belek, konsoli, kroksztyn, balustrad, tralek, desek wiatrowych, szalunków, ornam...

Dostępność: dostępne

Cena:

59,00 zł

egz.

Budownictwo ogólne t. 5 Stalowe konstrukcje budynków. Eurokod 3 i Eurokod 4 z przykładami obliczeń

Budownictwo ogólne t. 5 Stalowe konstrukcje budynków. Eurokod 3 i Eurokod 4 z przykładami obliczeń
Budownictwo ogólne t. 5 Stalowe konstrukcje budynków. Eurokod 3 i Eurokod 4 z przykładami obliczeń

W książce w oparciu o Eurokod 3 i Eurokod 4 przedstawiono ogólne reguły projektowania konstrukcji stalowych i zespolonych stalowo-betonowych oraz zasad odnoszących się do ustrojów prętowych i blachownicowych stosowanych jako szkielety nośne budynków....

Dostępność: dostępne

Cena:

100,00 zł

egz.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Realizacja: N4K.eu
Sklep internetowy Shoper.pl