Newsletter

Tytuł   /   Cena
 1. Ręcznik ludowy z okolic Bielska Podlaskiego – Haft i koronka

  69.00 zł
  Książka stanowi kompendium wiedzy na temat rytualnych ręczników ludowych z okolic Bielska Podlaskiego oraz technik hafciarskich, zawiera bogaty materiał fotograficznych...
 2. Staropolskie przepisy kulinarne. Receptury rozproszone z XVI-XVIII w. Źródła drukowane

  90.00 zł
  DUŻY CZYTELNY FORMAT. WSPÓŁCZESNA CZCIONKA. TEKST UWSPÓŁCZEŚNIONY. BOGATO ILUSTROWANA STYLOWYMI REPRODUKCJAMI. Książka zawiera przepisy kulinarne odnalezione na kartach...
 1. W żuławskim domu

  29.00 zł
  Niniejsza monografia jest pierwszym szerszym ujęciem, dotyczącym architektury i wyposażenia wnętrz mieszkalnych i gospodarczych na Żuławach. SPIS TREŚCI: Wstęp...
 2. Mennonici Życie codzienne od kuchni

  37.00 zł
  Mennonici zwani inaczej olędrami przybyli do Rzeczypospolitej w końcu XVI w. i osiedli w Dolinie Dolnej Wisły. Od miejscowych odróżniali się sposobem życia; ich ubiór, pieśni,...
 1. Zwierzęta w gospodarstwach agroturystycznych i ich otoczeniu

  53.00 zł
  Rozwój agroturystyki stanowi szansę poprawy warunków życia nie tylko społeczności wiejskiej, ale i całego kraju. Właściciele gospodarstw agroturystycznych, świadcząc w dobrym...
 2. Drewno w budowie maszyn

  41.00 zł
  Drewno jest najważniejszym tworzywem w budowie maszyn. Wprawdzie nie można nazwać go najważniejszym z obecnie stosowanych, jednak niewątpliwie jest materiałem konstrukcyjnym wszech...
 1. Działalność projektowa architekta krajobrazu Petera Josepha Lennego na ziemiach polskich w XIX w.

  69.00 zł
  W książce przedstawiono działalność projektową na ziemiach polskich Petera Josepha Lennègo (1789-1966), jednego z najznakomitszych dziewiętnastowiecznych architektów krajobrazu....
 2. Zabytkowe cmentarze ewangelickie północnej Wielkopolski

  29.00 zł
  Ważną, jeżeli nie najistotniejsza częścią krajobrazu kulturowego są cmentarze. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że stanowią źródło tożsamości, przekazując wiedzę o dawnych...
 1. Fortyfikacje w przestrzeni miasta

  44.00 zł
  Przedmiotem książki jest ukazanie w ujęciu historycznym roli, jaką spełniały obiekty i zespoły fortyfikacyjne w kształtowaniu się przestrzeni miejskiej, ich...
 2. Ars argenti Ars argentum

  51.00 zł
  Katalog jest zbiorem najważniejszych publikacji prof. dr hab. Ireny Huml od lat 50 do współczesności.     Są to teksty zarówno dotyczące wystaw biżuterii artystycznej, tych...
 1. Granice srebrnych przestrzeni

  51.00 zł
  Wydawnictwo prezentuje prace z zakresu polskiej biżuterii powojennej, pochodzące z kolekcji znanej polskiej krytyczki, historyka sztuki, autorki wielu publikacji, studiów oraz artykułów...
 2. Atlas rozmieszczenia młynów wodnych Brda i górna Noteć

  39.00 zł
  Kolejny tom Atlasu... ukazuje się po wydaniu poprzednich trzech (Gołaski 1980, 1988, 1993)....
 1. Ogrody regularne na terenie dawnych Prus. Identyfikacja nawarstwień kompozycyjnych jako podstawa ochrony i kreacji krajobrazu założeń parkowo-ogrodowych na wybranych przykładach

  99.00 zł
  Książka jest podsumowaniem kilkuletnich badań regularnych kompozycji ogrodowych prowadzonych w...
 2. Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772-1945 i jej problematyka konserwatorska

  63.00 zł
  Bogato ilustrowana i udokumentowana monografia poświęcona architekturze chłopskiej Doliny Dolnej Wisły. Teren ten zasiedlany od poł. XVI w. przez osadników z Niderlandów i Niemiec...
 1. Starorzecza jako istotny element ekosystemu rzecznego

  33.00 zł
  Monografia ta jest pierwszym opracowaniem prezentującym wyniki badań prowadzonych na zbiornikach wodnych powstałych w starych korytach rzek w Polsce. Starorzecza to niewielkie i trochę...
 2. Polskie art deco Wyposażenie wnętrz

  55.00 zł
  Kolejna publikacja z serii POLSKIE ART DECO.       Interesujące artykuły, ciekawe ilustracje.       Anna Sieradzka Słowo wstępne    ...
 1. Organizacja prac budowlanych na terenach zadrzewionych

  45.00 zł
  Monografia poświęcona ochronie drzew w procesie budowlanym. Wstęp 4 Polskie narzędzia prawne nakładające obowiązek ochrony drzew na terenach inwestycji 5 Wpływ inwestycji na...
 2. Inżynieryjne metody poprawy warunków wzrostu i ochrony drzew miejskich

  47.00 zł
  Tylko profesjonalni projektanci posiadają umiejętności pozwalające na zachowanie drzew na terenach miejskich inwestycji w dobrej kondycji. Im dedykowana jest niniejsza publikacja...
 1. Zbiory fotograficzne dawnego Urzędu Konserwatora Zabytków w Królewcu

  49.00 zł
  Oferowany przedmiot to płyta CD Urząd Prowincjonalnego Konserwatora Zabytków Prus Wschodnich powstał w 1893 roku. Jego zadaniem była szeroko rozumiana ochrona zabytków, w tym...
 2. O budowie formy architektonicznej

  43.00 zł
  O budowie formy architektonicznej. Juliusz Żórawski   wersja polsko-angielska   Spis treści:   1. Teoria budowy formy architektonicznej.   2....
 1. Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach

  119.00 zł
  Imponująca monografia budownictwa ceglanego w Prusach autorstwa prof. Mariana Arszyńskiego wybitnego historyka sztuki, zabytkoznawcy i konserwatora zabytków.   CZĘŚĆ I...
 2. Zrównoważone środowisko Wnętrza biurowe

  87.00 zł
  Konstrukcja książki oparta jest na przedstawieniu w pierwszej kolejności szerszego kontekstu dla projektowania architektonicznego wnętrz architektonicznych i włączeniu go w obszar...
 1. Katalog zdobień drewnianych domów Białostocczyzny T. 1

  59.00 zł
    Katalog z przeszło 1000 wzorów zdobień: okien, naroży, deskowania występujących w budownictwie drewnianym Podlasia.     Spis treści   Od autora 7...
 2. Kościoły drewniane na Śląsku

  119.00 zł
  Pięknie wydana, bogato ilustrowana, rzetelnie napisana, monumentalna (3 kilogramowa!) monografia poświęcona 74 świątyniom drewnianym na terenie woj. śląskiego. "Przez wiele lat...
 1. Fantastyczna ceramika użytkowa. Włocławskie fajanse z lat 1953-1965

  63.00 zł
  Pierwsze opracowanie katalogowe poświęcone wrocławskiemu fajansowi.
 2. Habitaty: Reaktywacja małych lokalnych społeczności

  84.00 zł
  Jednym z ważnych obszarów badawczych Konferencji Naukowej pt. ,,Reaktywacja małych społeczności lokalnych” będzie próbą znalezienia i scharakteryzowania wybranych przykładów, w...
 1. Wiszące ogrody. Tworzenie użytecznych żywych ścian

  39.00 zł
  Tworzenie użytecznych żywych ścian w celu ozdobienia posesji, uprawy warzyw i ziół, aromaterapii i wielu innch. W książce w przejrzysty sposób podano krok po kroku...
 2. Ochrona drewna surowca i materiału

  59.00 zł
  Podręcznik ten powstał z potrzeby zbiorczego ujęcia i aktualizacji zagadnień dotyczących ochrony drewna, będącego surowcem na składnicach oraz wyrobionym materiałem w konstrukcjach...
 1. Architekt Stefan Szyller 1857-1933

  109.00 zł
  Twórczość Stefana Szyllera, jednego z najznakomitszych architektów warszawskich przełomu XIX i XX wieku odegrała wielką rolę W kształtowaniu architektury tej epoki. Znaczące...
 2. Witold Cęckiewicz Monografia

  71.00 zł
  Dwutomowa monografia Witodla Cęckiewicza. Tom I "Rozmowy o życiu i architekturze. Projekty" Tom II "Socrealizm, socmodernizm, postmodernizm. Eseje". Witold Cęckiewicz to...
 1. Drzewo w krajobrazie kulturowym

  49.00 zł
  Książka ma za zadanie zwrócić uwagę na znaczenie drzewa i odpowiednie dobieranie drzew do otoczenia człowieka nie tylko w rozumieniu zgodności z siedliskiem i zaspokajania potrzeb...
 2. AutoCAD w architekturze krajobrazu

  77.00 zł
  Celem podręcznika jest przedstawienie sposobu pracy w programie AutoCAD, a także przedstawienie podstawowych możliwości tworzenia wizualizacji w tym programie i programach...
 1. Wystawa paryska 1925

  86.00 zł
  W książce znajdują się materiały z sesji naukowej Instytutu Sztuki PAN, która odbyła się w Warszawie w 2005 roku.   SPIS TREŚCI: Wstęp...
 2. Meble Kowalskich

  59.00 zł
  W tej książce znajdziecie Państwo dokumenty, fotografie, echa mediów i sztuki, wreszcie rodzinne wspomnienia: o meblach nowoczesnych i stylowych, o środowisku artystów, o Poznaniu i o...
 1. Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu

  36.00 zł
  Podstawy zasad rzemiosła rysunkowego. Po co architektowi krajobrazu nauka rysunku odręcznego? Przecież wystarczy - można było dawniej usłyszeć - umiejętność...
 2. Nietypowe budulce w architekturze T. 1-3 Podstawowe elementy budynku, Plecionki, Ceramika

  199.00 zł
  Oferta dotyczy sprzedaży kompletu trzech tomów NIETYPOWE BUDULCE W ARCHITEKTURZE Nietypowe budulce w architekturze Tom 1 Podstawowe elementy budynku Autor: Jarosław Szewczyk...
 1. Adolf Szyszko-Bohusz

  47.00 zł
  Twórczość Adolfa Szyszko-Bohusza (1883-1948) znakomicie ukazuje kontekst mentalny, kulturowy, artystyczny i polityczny, w jakim rodziła się w Polsce architektura nowoczesna. To jeden z...
 2. Fascynujące Światło. Oświetlenie w teatrze i na estradzie

  180.00 zł
  Najważniejsza książka o roli światła na scenie. To prawdopodobnie pierwszy w Polsce podręcznik i zarazem album poświęcony w całości oświetleniu scenicznemu, na pewno pierwszy tak...
 1. Architektura najnowsza w historycznym środowisku miast europejskich

  44.00 zł
  Analiza współczesnej architektury w zabytkowym środowisku pozwala na stwierdzenie, że możliwe jest wnoszenie nowych wartości do zabytkowego środowiska przestrzennego dzięki...
 2. Gospodarowanie wodą w krajobrazie

  34.00 zł
  Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunku architektury krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu....
 1. Podstawy gospodarki komunalnej. Współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych

  58.00 zł
  Niniejszy podręcznik stanowi pierwszą próbę całościowego ujęcia zagadnień dotyczących sektorów inżynieryjnych gospodarki komunalnej. Jest zbiorem wybranych, współczesnych...