Newsletter


Polecamy Poprzednia <.. 1 2 3 4 5 6 7 ... ... ..> Następna
 1. Leksykon zieleni Wrocławia

  119.00 zł
  Leksykon zieleni Wrocławia  
  Jest to pierwsze całościowe opracowanie wskazujące na szeroki zakres problematyki kształtowania zieleni miasta. W przeciwieństwie do badań nad architekturą, historia sztuki ogrodowej ...
 2. AUTODESK Robot StructuralAnalysis Wymiarowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych

  41.00 zł
  AUTODESK Robot StructuralAnalysis Wymiarowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych  
  Program Autodesk ROBOT Structural Analysis Professional służy do analizy numerycznej konstrukcji prętowych, powierzchniowych i bryłowych. Obliczenia w programie są wykonywane metodą el...
 1. Ku nowej filozofii dziedzictwa

  64.00 zł
  Ku nowej filozofii dziedzictwa  
  Profesor Andrzej Tomaszewski to jedna z najbardziej rozpoznawalnych w świecie osobistości polskiej ochrony i konserwacji zabytków przełomu XX i XXI wieku. Książka gromadzi a...
 2. Naturalne sposoby zagospodarowania wód opadowych

  55.00 zł
  Naturalne sposoby zagospodarowania wód opadowych  
  Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów inżynierii środowiska i geodezji uczelni rolniczych. Zawiera omówienie aktów prawnych dotyczących zagospodarowania wód opadowyc...
 1. Gehl: Miasta dla ludzi

  88.00 zł
  Gehl: Miasta dla ludzi  
  Nikt nie zbadał morfologii i użytkowania przestrzeni publicznych w takim zakresie, jak Jan Gehl. Każdy, kto będzie czytać tę książkę, pozna jego zaskakująco spostrzegawcze zrozumie...
 2. Leksykon architektury Wrocławia

  129.00 zł
  Leksykon architektury Wrocławia  
  Leksykon architektury Wrocławia współtworzyło ponad 100 osób. W około 1500 hasłach, którym towarzyszy ponad 2000 ilustracji archiwalnych oraz współczesnych – zdjęć, planów i r...
 1. Uwarunkowania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem obszarów osuwiskowych

  39.00 zł
  Uwarunkowania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne w planowaniu przestrzennym z uwzględnieniem obszarów osuwiskowych  
  Praca jest wynikiem projektu badawczego pn.: "Wybrane zagadnienia geotechniczne w planowaniu przestrzennym", zrealizowanego w ramach Działalności Statutowej Instytutu Rozwoju Miast w Krako...
 2. WARUNKI TECHNICZNE dla budynków i ich usytuowania 2017

  129.00 zł
  WARUNKI TECHNICZNE dla budynków i ich usytuowania 2017  
  Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego. Jego niewątpli...
 1. Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927-1932

  97.00 zł
  Droga ku nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927-1932  
  Publikacja poświęcona wzorcowym eksperymentalnym osiedlom Werkbundu.   SPIS TREŚCI:   Słowo wstępne Rafał Dutkiewicz 9 Słowo wstępne Jadwi...
 2. Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów

  97.00 zł
  Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów  
  W monografii przedstawiono szeroki opis środowiska dla osób starych. Tematyka w niej zawarta jest związana z dwoma głównymi blokami: zagadnieniami dotyczącymi osób starych i ich funkc...
 1. Hale o konstrukcji stalowej. Poradnik projektanta

  119.00 zł
  Hale o konstrukcji stalowej. Poradnik projektanta  
  Niniejszy poradnik jest poświęcony zagadnieniom kształtowania i obliczania konstrukcji hal. Przedstawiono w nim przegląd rozwiązań konstrukcyjnych oraz przykłady obliczeń głównych ...
 2. Le Corbusier W stronę architektury

  50.00 zł
  Le Corbusier W stronę architektury  
  VERS UNE ARCHITECTURE Le Corbusier'a, opublikowana po raz pierwszy we Francji w 1923 roku jest jedną z najważniejszych książek z teorii architektury, kluczową dla zrozumienia w...
 1. Zespoły mieszkaniowe z lat 1945-1970

  44.00 zł
  Zespoły mieszkaniowe z lat 1945-1970  
  Celem niniejszego podręcznika jest określenie cech miejskiej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lat 1945-19708, wzniesionej przed wejściem W życie technologii uprzemysłowionyc...
 2. Polskie art deco. Meble, ceramika, tkaniny

  51.00 zł
  Polskie art deco. Meble, ceramika, tkaniny  
  Materiały z drugiej sesji naukowej pod przewodnictwem prof. Ireny Huml i prof. Anny Sieradzkiej SPIS TREŚCI: Anna Sieradzka Wydarzenia wokó...
 1. Ocena degradacji betonu konstrukcyjnego poddanego procesom niszczenia mrozowego

  63.00 zł
  Ocena degradacji betonu konstrukcyjnego poddanego procesom niszczenia mrozowego  
  SPIS TREŚCI:  Podstawowe oznaczenia 7 Wstęp 9 1. Proces niszczenia mrozowego — teorie, czynniki determinujące proces, metody oceny 13 1.1. Charakter uszko...
 2. Estetyka i poszukiwanie znaczeń w przestrzeniach architektonicznych

  50.00 zł
  Estetyka i poszukiwanie znaczeń w przestrzeniach architektonicznych  
  Ta książka uczy pa­trzeć, wi­dzieć i ro­zu­mieć ota­cza­jącą prze­strzeń. Miejsca spo­tkania ar­chi­tek­tury z fi­lo­zofią są uka­zane jako źródła in­spi­racji p...
 1. Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka

  59.00 zł
  Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka  
  Rozprawa poświęcona problemom ochrony miast w przeszłości i obecnie. Przedstawiono w niej początki kształtowania się koncepcji zabytku i teorii konserwatorskiej, związane z przebudową st...
 2. Mozaika. Śladami Rechowiczów

  49.90 zł
  Mozaika. Śladami Rechowiczów  
  Kolorowe ptaki na tle „szarego" PRL-u. Ona przyciągająca wzrok, w oryginalnych strojach, czasem uszytych z okiennych zasłon, on elegancki, wycofany, zazwyczaj milczący. Twórczo...
 1. Zabytkowy krajobraz kulturowy. Ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne

  59.00 zł
  Zabytkowy krajobraz kulturowy. Ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne  
  Teksty zebrane pod tytułem ,,Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. lch ochrona, restauracja i użyłkowanie społecz...
 2. Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych STEATYT w Katowicach

  77.00 zł
  Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych STEATYT w Katowicach  
  Odważna kolorystyka, asymetryczny kształt, nowoczesne dekoracje –czyli oryginalne i nowatorskie wyroby katowickiego „Steatytu”  Obszerny, bogato ilustrowany katalog będ...
 1. Autodesk Robot Structural Analysis. Podstawy obliczeń

  36.00 zł
  Autodesk Robot Structural Analysis. Podstawy obliczeń  
  Program Autodesk Robot Structural Analysis jest programem służącym do analizy statycznej i dynamicznej szerokiego zakresu konstrukcji prętowych, powierzchniowych i bryłowych. Opróc...
 2. Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich

  29.00 zł
  Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich  
  Praca, którą Czytelnik włączył do swojej biblioteki technicznej, dotyczy zagadnień związanych z zabudową potoków górskich. Woda, jako jedna z sił przyrody skoncentrowała się w c...
 1. Naprawa tynków. Aspekty budowlane i konserwatorskie

  59.00 zł
  Naprawa tynków. Aspekty budowlane i konserwatorskie  
  Książka porusza temat naprawy tynków w ujęciu łączącym aspekty budowlane i konserwatorskie. Zawiera przegląd zarówno tradycyjnych, jak i nowatorskich metod, technologii oraz system...
 2. Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI–XVIII wieku

  135.00 zł
  Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI–XVIII wieku  
  Autorka prezentuje rozwój rezydencji podmiejskich i na przedmieściach Warszawy od XVI do XVIII w., powiązany w historią stołecznego miasta. Tradycja zakładania rezydencji z obs...
 1. O przyszłości miast historycznych. Zapis debaty

  18.00 zł
  O przyszłości miast historycznych. Zapis debaty  
  Niniejsza książka powstała z zapisu debaty na temat przyszłości miast historycznych, która odbyła się w ramach międzynarodowej konferencji naukowej "Miasto historyczne w dialog...
 2. Arnheim: Dynamika formy architektonicznej

  59.00 zł
  Arnheim: Dynamika formy architektonicznej  
  W swej klasycznej książce Rudolf Arnheim, autorytet psychologicznej interpretacji sztuk wizualnych, zwraca swój doświadczony wzrok w stronę wizualnych aspektów budowli, przykładając swoj...
 1. Emilia. Meble, muzeum, modernizm

  59.00 zł
  Emilia. Meble, muzeum, modernizm  
  Portret legendarnego warszawskiego budynku. Stojący pomiędzy wieżowcami, piętrowy, całkowicie przeszklony pawilon z charakterystycznym, ekspresyjnie łamanym dachem jest doskona...
 2. Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym

  45.00 zł
  Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym  
  Polityka przestrzenna jest sferą działania organów administracji publicznej (szczebla rządowego i samorządowego), której zadaniem jest ustalenie celów i sposobów kształtowania, gospodaro...
 1. Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku

  55.00 zł
  Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku  
  Temat jakości przestrzeni publicznej jest w Polsce zagadnieniem, o którym coraz częściej się dyskutuje. Coraz więcej ludzi zaczyna dostrzegać potrzebę dostępu do dobrej, funkcjonaln...
 2. Warstwy krajobrazu klucza wilanowskiego

  53.00 zł
  Warstwy krajobrazu klucza wilanowskiego  
  Klucz wilanowski i rezydencja wilanowska to miejsce wyjątkowe, które przyciągnęło do siebie pradziejowych osadników, założycieli wsi Milanów i wreszcie króla Jana Ill, który...
Poprzednia <.. 1 2 3 4 5 6 7 ... ... ..> Następna
Sklep internetowy Shoper.pl