Newsletter


Polecamy Poprzednia <.. 1 2 3 4 5 6 ... ... ..> Następna
 1. Morskie budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania i wykonywania Z 1 - Z 45

  58.00 zł
  Morskie budowle hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania i wykonywania Z 1 - Z 45  
  Zawarte w tej książce zalecenia, przygotowane przez zespół specjalistów, wykonujących swą pracę pod kierunkiem profesora Bolesława Mazurkiewicza - Franciszka Wiśniew...
 2. Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka

  56.00 zł
  Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka  
  Rozprawa poświęcona problemom ochrony miast w przeszłości i obecnie. Przedstawiono w niej początki kształtowania się koncepcji zabytku i teorii konserwatorskiej, związane z przebudową st...
 1. Zegary. Historia pomiaru czasu

  77.00 zł
  Zegary. Historia pomiaru czasu  
  Pięknie ilustrowana książka przedstawiająca historię pomiaru czasu od chińskich zegarów wodnych po najnowocześniejsze wzorce atomowe. Śledzenie przemian tego kluczowego dla now...
 2. Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami

  38.00 zł
  Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami  
  W skrypcie zamieszczono podstawowe wiadomości dotyczące nowej klasyfikacji gruntów, rodzajów fundamentów i konstrukcji oporowych, zasad określania kategorii geotechnicznej obiektów or...
 1. Mozaika. Śladami Rechowiczów

  49.90 zł
  Mozaika. Śladami Rechowiczów  
  Kolorowe ptaki na tle „szarego" PRL-u. Ona przyciągająca wzrok, w oryginalnych strojach, czasem uszytych z okiennych zasłon, on elegancki, wycofany, zazwyczaj milczący. Twórczo...
 2. Zabytkowy krajobraz kulturowy. Ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne

  59.00 zł
  Zabytkowy krajobraz kulturowy. Ochrona, konserwacja, restauracja i użytkowanie społeczne  
  Teksty zebrane pod tytułem ,,Zielone światy. Zabytkowy krajobraz kulturowy, parki, ogrody, cmentarze i inne formy zaprojektowanej zieleni. lch ochrona, restauracja i użyłkowanie społecz...
 1. Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych STEATYT w Katowicach

  77.00 zł
  Wytwórnia Wyrobów Ceramicznych STEATYT w Katowicach  
  Odważna kolorystyka, asymetryczny kształt, nowoczesne dekoracje –czyli oryginalne i nowatorskie wyroby katowickiego „Steatytu”  Obszerny, bogato ilustrowany katalog będ...
 2. Autodesk Robot Structural Analysis. Podstawy obliczeń

  36.00 zł
  Autodesk Robot Structural Analysis. Podstawy obliczeń  
  Program Autodesk Robot Structural Analysis jest programem służącym do analizy statycznej i dynamicznej szerokiego zakresu konstrukcji prętowych, powierzchniowych i bryłowych. Opróc...
 1. Architekt Stefan Szyller 1857-1933

  95.00 zł
  Architekt Stefan Szyller 1857-1933  
  Twórczość Stefana Szyllera, jednego z najznakomitszych architektów warszawskich przełomu XIX i XX wieku odegrała wielką rolę W kształtowaniu architektury tej epoki. Znaczące by...
 2. Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich

  29.00 zł
  Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich  
  Praca, którą Czytelnik włączył do swojej biblioteki technicznej, dotyczy zagadnień związanych z zabudową potoków górskich. Woda, jako jedna z sił przyrody skoncentrowała się w c...
 1. Naprawa tynków. Aspekty budowlane i konserwatorskie

  59.00 zł
  Naprawa tynków. Aspekty budowlane i konserwatorskie  
  Książka porusza temat naprawy tynków w ujęciu łączącym aspekty budowlane i konserwatorskie. Zawiera przegląd zarówno tradycyjnych, jak i nowatorskich metod, technologii oraz system...
 2. Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI–XVIII wieku

  135.00 zł
  Warszawskie rezydencje na przedmieściach i pod miastem w XVI–XVIII wieku  
  Autorka prezentuje rozwój rezydencji podmiejskich i na przedmieściach Warszawy od XVI do XVIII w., powiązany w historią stołecznego miasta. Tradycja zakładania rezydencji z obs...
 1. O przyszłości miast historycznych. Zapis debaty

  18.00 zł
  O przyszłości miast historycznych. Zapis debaty  
  Niniejsza książka powstała z zapisu debaty na temat przyszłości miast historycznych, która odbyła się w ramach międzynarodowej konferencji naukowej "Miasto historyczne w dialog...
 2. Arnheim: Dynamika formy architektonicznej

  59.00 zł
  Arnheim: Dynamika formy architektonicznej  
  W swej klasycznej książce Rudolf Arnheim, autorytet psychologicznej interpretacji sztuk wizualnych, zwraca swój doświadczony wzrok w stronę wizualnych aspektów budowli, przykładając swoj...
 1. Emilia. Meble, muzeum, modernizm

  59.00 zł
  Emilia. Meble, muzeum, modernizm  
  Portret legendarnego warszawskiego budynku. Stojący pomiędzy wieżowcami, piętrowy, całkowicie przeszklony pawilon z charakterystycznym, ekspresyjnie łamanym dachem jest doskona...
 2. Spektakl i modernizacja Miasta włoskie w okresie faszyzmu 1922-1945

  59.00 zł
  Spektakl i modernizacja Miasta włoskie w okresie faszyzmu 1922-1945  
  Książka Filipa Burno to opracowanie problemu wykorzystania miast włoskich przez reżim faszystowski. Czytelnik dowie się z tej publikacji o wielkiej przebudowie miast w latach ok. 1925-4...
 1. Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym

  45.00 zł
  Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym  
  Polityka przestrzenna jest sferą działania organów administracji publicznej (szczebla rządowego i samorządowego), której zadaniem jest ustalenie celów i sposobów kształtowania, gospodaro...
 2. Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku

  55.00 zł
  Przestrzeń publiczna 2.0. Miasto u progu XXI wieku  
  Temat jakości przestrzeni publicznej jest w Polsce zagadnieniem, o którym coraz częściej się dyskutuje. Coraz więcej ludzi zaczyna dostrzegać potrzebę dostępu do dobrej, funkcjonaln...
 1. Warstwy krajobrazu klucza wilanowskiego

  53.00 zł
  Warstwy krajobrazu klucza wilanowskiego  
  Klucz wilanowski i rezydencja wilanowska to miejsce wyjątkowe, które przyciągnęło do siebie pradziejowych osadników, założycieli wsi Milanów i wreszcie króla Jana Ill, który...
 2. Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości

  53.00 zł
  Podstawy i procedury gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości  
  Monografia naukowa obejmuje łącznie 11 rozdziałów dotyczących poszczególnych zagadnień gospodarowania zasobami nieruchomości W Polsce i innych wybranych krajach. Wybrane procedury go...
 1. Habitaty: Reaktywacja małych lokalnych społeczności

  84.00 zł
  Habitaty: Reaktywacja małych lokalnych społeczności  
  Jednym z ważnych obszarów badawczych Konferencji Naukowej pt. ,,Reaktywacja małych społeczności lokalnych” będzie próbą znalezienia i scharakteryzowania wybranych przykładów, w k...
 2. O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni

  59.00 zł
  O czynniku kompozycji w planowaniu przestrzeni  
  W okresie 10 lat, które minęły od wydania podręcznika pt. Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu - o czynnika kompozycji, w polu zakreślonym wówczas tytułem - na tl...
 1. Przestrzeń publiczna Wrocławia

  42.00 zł
  Przestrzeń publiczna Wrocławia  
  Prezentowana monografia jest próbą interdyscyplinamego spojrzenia na przestrzeń publiczną Wrocławia, która od lat 90. podlega ciągłej modemizacji. W publikacji (stanowiąc...
 2. Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym

  52.00 zł
  Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym  
  Celem monografii jest wskazanie sposobu wykorzystania metod zarządzania przedsiębiorstwem w sterowaniu jednostkami samorządu terytorialnego (JST). By zrealizować przedstawiony ...
 1. Dachy. Zasady kształtowania i utrzymywania

  49.00 zł
  Dachy. Zasady kształtowania i utrzymywania  
  Stan techniczny pokryć dachowych oraz konstrukcji dachów ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość obiektów. Dlatego tak ważna jest znajomość zagadnie...
 2. Fantastyczna ceramika użytkowa. Włocławskie fajanse z lat 1953-1965

  55.00 zł
  Fantastyczna ceramika użytkowa. Włocławskie fajanse z lat 1953-1965  
  Pierwsze opracowanie katalogowe poświęcone wrocławskiemu fajansowi.
 1. Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich

  33.00 zł
  Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich  
  Wprowadzenie 5 Zygmunt Ziobrowski, Jacek M. Pijanowski Cele i metodyka opracowania 7 Jacek M. Pijanowski Zarys ewolucji struktur przestrzennych obszarów wiejskich w Polsce 9 ...
 2. Miasta wielokulturowe: Łódź, Wilno, Lwów. Śródmiejska zabudowa mieszkaniowa z przełomu XIX/XX wieku Podobieństwa i różnice

  62.00 zł
  Miasta wielokulturowe: Łódź, Wilno, Lwów. Śródmiejska zabudowa mieszkaniowa z przełomu XIX/XX wieku Podobieństwa i różnice  
  Tematem monografii jest śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, a konkretnie  kamienica czynszowa, która stanowi główny cel opracowania. Kamienica czynszowa na przełomie XIX/XX wieku ...
 1. Historia tradycja mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku

  53.00 zł
  Historia tradycja mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku  
  Ta książka zmienia nasze wyobrażenia o tym, czym był sarmatyzm.  W piśmiennictwie staropolskim idealizowano nie tylko przodków, lecz także porządek polityczny, który stw...
 2. Warszawa Funkcjonalna

  59.00 zł
  Warszawa Funkcjonalna  
  Po 79 latach od pierwszego wydania przypominamy WARSZAWĘ FUNKCJONALNĄ - odważną acz racjonalną wizję miasta przyszłości, kamień milowy polskiej i światowej urbanistyki. ...
Poprzednia <.. 1 2 3 4 5 6 ... ... ..> Następna
Sklep internetowy Shoper.pl