Newsletter

Polecamy
Zabudowa wielorodzinna. Podstawy projektowania
Jan Pallado
48.00 zł
Zabudowa wielorodzinna. Podstawy projektowania
Autor: Jan Pallado
ISBN: 978-83-7880-284-6
Wydanie: 2014
Strony: 145
Wymiary: 200 X 225
Okładka: miękka
Ilustracje: liczne czarno-białe ilustracje


Więcej o książce

Podręcznik zawiera podstawy projektowania zespołów zabudowy wielorodzinnej, budynków, mieszkań i poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniach. Oparty jest na doświadczeniach i przemyśleniach autora, wynikających z wieloletniej praktyki projektowej oraz pracy dydaktycznej i naukowej w dziedzinie architektury mieszkaniowej.  

SPIS TREŚCI:

1. WSTĘP 7

2. PROJEKTOWANIE ZESPOŁÓW ZABUDOWY WIELORODZINNEJ 11
2.1 Rozwiązania historyczne 12
2.2. Uwarunkowania kształtowania współczesnej zabudowy wielorodzinnej 18
a. Uwarunkowania formalno-prawne 18
b. Uwarunkowania lokalizacyjne 20
c. Uwarunkowania ekonomiczne 25
2.3. Podstawowe pojęcia, definícje i wskaźniki 26
2.4. Dzielnica, osiedle, zespół mieszkaniowy 28
2.5. Elementy zespołu mieszkaniowego 29
a. Zabudowa 30
b. Komunikacja 34
c. Zieleń 37
d. Mała architektura 40
e. Infrastruktura techniczna 41
2.6. Przykładowe zagospodarowanie terenu zespołu mieszkaniowego 43
2.7.Kompozycja zespołów zabudowy wielorodzinnej 47

3. PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH 53
3.1. Rozwiązania historyczne 54
3.2. Definicja i typologia budynków wielorodzinnych 58
a. Definicje 58
b. Typologia układu przestrzennego 58
c. Podział ze względu na wysokość 59
d. Podział ze względu na układ komunikacji wewnętrznej 59
e. Podział ze względu na liczbę mieszkań na kondygnacji budynku lub segmentu klatkowego 60
3.3 Podstawowe pojęcia i wskaźniki 61
a. Kondygnacje 61
b. Powierzchnie 62
c. Wysokości 63
d. Kubatury 64
e. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne 65
3.4 Strefy funkcjonalne 66
a. Część mieszkalna 66
b. Komunikacja wewnętrzna 67
c. Garaż 69
d. Lokale użytkowe 70
e. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze 71
3.5. Elementy architektoniczno-budowlane 72
a. Fundamenty 72
b. Przegrody pionowe 73
c. Przegrody poziome 76
d. Połączenia przegród 81
3.6. Instalacje w budynku wielorodzinnym 82
a. Instalacja wodna 82
b. Kanalizacja sanitarna i deszczowa 83
c. Instalacja gazowa 83
d. Instalacja ogrzewcza 83
e. Wentylacja mieszkań 84
f. Wentylacja garażu 84
g. Instalacje elektryczne 85
h. Instalacje niskoprądowe 85
3.7 Układy konstrukcyjne budynków wielorodzinnych 86
a. Układy ścianowe 86
b. Układy słupowe 87
c. Układy kontenerowe 89
d. Układy kombinowane 90
3.8 Technologia wznoszenia budynku
wielorodzinnego 91
a. Roboty ziemne i fundamenty 91
b. Roboty stanu surowego 91
c. Roboty wykończeniowe 92

4. PROJEKTOWANIE MIESZKAŃ 93
4.1 Rozwiązania historyczne 94
4.2 Typologia i standard powierzchniowy mieszkań 96
a. Typologia mieszkań w budynkach wielorodzinnych 96
b. Standard powierzchniowy mieszkań 102
4.3 Zasady kształtowania mieszkań 105
a. Program 105
b. Strefowanie 107
4.4 Instalacje w mieszkaniu 110
a. Instalacja wodociągowa 110
b. Instalacja kanalizacyjne 111
c. Instalacja gazowa 112
d. Instalacja ogrzewcza 113
e. Wentylacja 114
f. Instalacje elektryczne 115
g. Instalacje niskoprądowe 116
4.5 Wykończenie mieszkań 117
a. Posadzki 117
b. Ściany 117
c. Drzwi 117
d. Połączenia elementów wykończenia 117
4.6 Pomieszczenia i ich wyposażenie 119
a. Pokój dzienny 119
b. Sypialnie 120
c. Kuchnia 121
d. Łazienka 122
e. Ubikacja 123
f. Pomieszczenia składowe 124
g. Komunikacja 125

5. AKTUALNE TENDENCJE W PROJEKTOWANIU ZABUDOWY WIELORODZINNEJ 127
5.1. Nowe trendy w kształtowaniu miast, osiedli i budynków wielorodzinnych 128
a. Zrównoważony rozwój 128
b. Przestrzeń obronna 128
c. Nurt technologiczny 128
d. Megastruktury mieszkaniowe 129
5.2. Miasto 130
a. Nowe miasto 130
b. Miasto ekologiczne 130
c. Miasto wertykalne 130
d. Miasto totalne 131
5.3. Osiedle 131
a. Struktura wielofunkcyjna 131
b. Osiedle ekologiczne 131
5.4. Budynek wielorodzinny 132
a. Budynek ekologiczny 132
b. Budynek inteligentny 132
c. Budynek bezpieczny 132
d. Budynek komfortowy 133
e. Dom - piazza 133
f. Dom przekształcony 133
5.5. Mieszkanie 134
a. Mieszkanie zależne 134
b. Mieszkanie elastyczne 134
c. Mieszkanie komfortowe 135
5.6. Nowa architektura zabudowy wielorodzinnej 136
a. Architektura globalna 136
b. Architektura zielona 136
c. Architektura spektakularna 136
d. Architektura obronna 137
e. Architektura mobilna 137
f. Architektura dynamiczna 137
g. Zdekoncentrowana koncentracja 138
h. Architektura wernakularna 138

BIBLIOGRAFIA 139
Ustawy 142
Rozporządzenia 143
Polskie Normy 144
Normy postępowania zawodowego 145

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl