Newsletter

Polecamy
Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym
52.00 zł
Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym
ISBN: 9788364758256
Wydanie: 2015
Strony: 142
Wymiary: B5
Okładka: miękka


Więcej o książce

Celem monografii jest wskazanie sposobu wykorzystania metod zarządzania przedsiębiorstwem w sterowaniu jednostkami samorządu terytorialnego (JST). By zrealizować przedstawiony cel, przyjęto następującą hipotezę badawczą: wykorzystanie metod zarządzania przedsiębiorstwem przez włodarzy JST jest źródłem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, a tym samym wpływa na ich rozwój.
 
SPIS TREŚCI:

Wstęp  

1. Wykorzystanie marketingu mix w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego (JST)  

1.1. Wprowadzenie  
1.2. Istota i znaczenie formułowania strategii marketingowej  
1.3. Zarządzanie strategiczne w JST  
1.4. Strategia marketingowa w przedsiębiorstwach i JST  
1.5. Formułowanie strategii marketingowej dla Olsztyna  
1.6. Podsumowanie i wnioski  

2. System ocen okresowych jako narzędzie wspierające efektywność pracy w urzędach gminnych  
2.1. Wprowadzenie  
2.2. Kształtowanie systemów ocen pracowniczych  
2.3. Uwarunkowania oceniania pracowników w urzędach gminnych  
2.4. Efektywność systemu ocen okresowych - wyniki badań empirycznych  
2.5. Podsumowanie i wnioski  

3. Formułowanie strategii rozwoju na poziomie lokalnym w rozwoju regionalnym  
3.1. Wprowadzenie  
3.2. Istota zarządzania strategicznego oraz formułowanie strategii na gruncie przedsiębiorstwa  
3.3. Formułowanie strategii w przedsiębiorstwie oraz jednostkach samorządu terytorialnego  
3.4. Analiza strategii rozwoju wybranych gmin powiatu kieleckiego  
3.5. Podsumowanie i wnioski  

4. Analiza realizacji strategii rozwoju gminy poprzez projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej  
4.1. Wprowadzenie 
4.2. Istota i funkcje formułowania strategii rozwoju gminy  
4.3. Programy unijne wykorzystywane w sterowaniu rozwojem gmin poprzez projekty rozwojowe 
4.4. Wykorzystanie projektów rozwojowych gminy Charsznica współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2010-2013 
4.5. Podsumowanie i wnioski 

5. Idea Smart City w rozwoju regionalnym
5.1. Wprowadzenie 
5.2. Istota idei Smart City - gmina oraz przedsiębiorstwo
5.3. Uwarunkowania sprzyjające wdrażaniu nowych koncepcji rozwoju miast 
5.4. Ocena miast pod kątem wdrożenia Smart City  
5.5. Działania podejmowane w ramach Smart City
5.6. Smart City w rozwoju regionalnym
5.7. Podsumowanie i wnioski

6. Miejsce zarządzania środowiskiem naturalnym w polityce rozwoju regionalnego
6.1. Wprowadzenie
6.2. Zarządzanie środowiskiem w rozwoju regionalnym
6.3. Rolnictwo okołomiejskie a system planowania przestrzennego  
6.4. Systemy informacji wspomagające zarządzanie środowiskiem w rozwoju regionalnym Polski 
6.5. Podsumowanie i wnioski

Syntetyczne wnioski końcowe
Literatura 
Spis tabel 
Spis rycin 

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl