Newsletter

Polecamy
Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego
red. dr Michał Gajownik
79.00 zł
Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego
Autor: red. dr Michał Gajownik
ISBN: 9788324967964
Wydanie: II, 2015
Strony: 185
Wymiary: 165 x 235 mm
Okładka: miękka


Więcej o książce

Niniejsza instrukcja podaje zasady korzystania z danych na temat izolacyjności od dźwięków powietrznych ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego. W instrukcji omówiono rodzaje jednoliczbowych wskaźników stosowanych do oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych różnych elementów budowlanych, podając równocześnie ich zakres stosowania przy projektowaniu budynków zgodnie Z wymaganiami akustycznymi.

W odniesieniu do okien i drzwi podano zasady ich klasyfikacji akustycznej przy
uwzględnieniu wskaźników izolacyjności określonych na podstawie badań laboratoryjnych. Instrukcja podaje także wzory umożliwiające wyznaczenie wartości
wskaźników izolacyjności akustycznej:
- ścian masywnych z betonu zwykłego i betonu komórkowego, na podstawie
ich masy powierzchniowej,
- przegród zewnętrznych, na podstawie wskaźników izolacyjności akustycznej
poszczególnych elementów wchodzących w skład przegrody (np. części pełnych,
okien, nawiewników powietrza).
Przy omawianiu ogólnych zasad doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych
poszczególnych przegród i ich elementów W celu spełnienia wymagań akustycznych
w budynku, nawiązano do normy PN-EN 12354-I 22002 oraz Poradnika ITB nr 406/
2002. Niniejsza instrukcja jest uzupełniona zestawieniem wskaźników izolacyjno-
ści akustycznej:
-ścian masywnych oraz ścian o konstrukcji lekkiej (wewnętrznych i zewnętrz-
nych),
- płyt warstwowych w okładzinach z blachy stalowej,
- okien, nawiewników powietrza, drzwi,
- dachów.

Dane powyższe, zestawione w 26 tablicach, przygotowano na podstawie badań
uwzględnionych W aprobatach technicznych ITB (głównie są to wyniki badań Laboratorium Akustycznego ITB) oraz innych badań przeprowadzonych w ITB, jeżeli
zleceniodawca wyraził zgodę na ich umieszczenie w instrukcji. Tablice obejmują
dane do czerwca 2009 r., tak jak w Instrukcji 448/2009.

 

SPIS TREŚCI:

 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot instrukcji

1.2. Zakres instrukcji

1.3. Definicje wielkości akustycznych zastosowanych w Instrukcji

1.4. Przeznaczenie instrukcji

1.5. Dokumenty związane

 

2. Jednoliczbowe wskaźniki izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród budowlanych i ich elementów

 

3. Zasady ustalania klas izolacyjności akustycznej właściwej okien i drzwi

3.1. Klasyfikacja akustyczna okien i drzwi balkonowych oraz okien połaciowych

3.2. Klasyfikacja akustyczna drzwi wewnętrznych (w tym drzwi wejściowych do mieszkań)

3.3. Klasyfikacja akustyczna drzwi zewnętrznych

 

4. Obliczeniowe wyznaczanie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych

4.1. Szacunkowe określenie jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej przegród masywnych pojedynczych

4.2. Wyznaczenie wypadkowej izolacyjności akustycznej właściwej przegrody

4.3. Możliwości obliczeniowego wyznaczenia wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej okien i drzwi balkonowych oraz okien połaciowych i porównawcza ocena wyników obliczeń z danymi pomiarowymi

 

5. Zasady wykorzystania jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej (lub klas akustycznych) przegród przy projektowaniu budynków zgodnie z wymaganiami według PN-B-02151-3:1999

5.1. Ściany wewnętrzne

5.2. Ściany zewnętrzne, dachy

5.3. Drzwi

 

Załącznik

Zestawienia tabelaryczne jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl