Newsletter

Polecamy
Wejchert: Elementy kompozycji urbanistycznej
Kazimierz Wejchert
49.00 zł
Wejchert: Elementy kompozycji urbanistycznej
Autor: Kazimierz Wejchert
ISBN: 83-213-4494-2
Strony: 280
Wymiary: 285 x 200 mm
Okładka: broszurowa
Ilustracje: 877 ilustracji w tym 52 kolorowe


Więcej o książce

Autor – znany i ceniony architekt i urbanista – przeprowadza w książce analizę najważniejszych elementów kompozycji urbanistycznej, uwzględniając zagadnienia percepcji i powstawania określonych wrażeń, a także zwraca uwagę na konieczność świadomego kształtowania zespołów urbanistycznych i krajobrazowych. Od wartości kompozycyjnych rozwiązań urbanistycznych zależy wygląd miast i miasteczek. Książka jest podręcznikiem akademickim dla studentów wydziałów architektury, ale będzie też pomocna dla praktyków różnych specjalności, mających wpływ na kształtowanie terenów zurbanizowanych.

SPIS TREŚCI:


Wstęp 5

Wprowadzenie
Kompozycja przestrzenna jako problem procesu urbanizacji Plan a przestrzeń w przeszłości i przyszłości Wnętrza, przestrzenne Odbiór wnętrz przez obserwatora Pytanie: dlaczego? podstawowe dla twórczości urbanisty 13

Rozdział I
Widzenie — teorie Pozorne skracanie się odległości. Pola martwe. Punkty widokowe 27

Rozdział II
Człowiek a przestrzeń. Główne elementy struktury przestrzennej oddziałujące na obserwatora: ulice, rejony, pasma graniczne, dominanty, wybitne elementy krajobrazu, punkty węzłowe, znaki szczególne 49

Rozdział III
Piękno w mieście. Podstawowe elementy kompozycji przestrzennej: podłoga, ściany, strop 95
Rozdział IV
Linie i płaszczyzny kierujące wzrok: płaszczyzny prowadzące, zatrzymujące, wyprowadzające 127
Rozdział V
Typy wnętrz. Zwartość wnętrza. Otwarcia. Kąt środkowy 141
Rozdział VI
Wnętrza sprzężone. Ciągi czasoprzestrzenne. Wykres krzywej wrażeń. Pozorna ruchomość architektury 161
Rozdział VII
Światło dzienne. Jasność i cień. Oświetlenie nocne 185
Rozdział VIII
Barwa w kompozycji przestrzennej 205
Rozdział IX
Elementy kompozycji zieleni w urbanistyce: trawnik, drzewa, zieleń zwarta, drzewa pojedyncze, formy układów drzew, cokół zielony, kulisty, tło 223
Rozdział X
Demograficzne i przestrzenne prognozy urbanizacji. Planowanie jako czynnik kształtowania środowiska człowieka. Konwencje projektowe, kryteria oceny zespołów przestrzennych i urbanistycznych. Rola kompozycji w procesie urbanizacji 251

Bibliografia 273
Indeks autorów fotografii 277
Wykaz źródeł reprodukcji 278

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl