Newsletter

Urbanistyka Tytuł   /   Cena 1 2 3 4 5 ... > >>
 1. Międzymieście

  20.00 zł
  Jesteśmy w stanie przejściowym – międzymieściu. Pojęcie to odnosi się dzisiaj przede wszystkim do przestrzeni miejskiej i opisuje nową strukturę miejską, nie...
 2. Modele zarządzania gospodarką przestrzenną w obszarach metropolitalnych i aglomeracjach

  32.00 zł
  Kompendium jest wynikiem realizacji projektu badawczego rozwojowego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków na naukę w latach 2010-2012. Kierownik...
 1. Słynne wille Polski

  88.00 zł
  Pięknie wydana i bogato ilustrowana książka prezentuje wille polskie w szerokim ujeciu czasowym, począwszy od renesansu, przez barok, klasycyzm, historyzm i eklektyzm XIX wieku, aż po...
 2. Wejchert: Elementy kompozycji urbanistycznej

  49.00 zł
  Autor – znany i ceniony architekt i urbanista – przeprowadza w książce analizę najważniejszych elementów kompozycji urbanistycznej, uwzględniając zagadnienia percepcji i...
 1. Widok z drogi. Krajobraz w percepcji dynamicznej

  66.00 zł
  Książka poświęcona jest zagadnieniu, które może i powinno interesować osoby podróżujące samochodem, a zwłaszcza tych wszystkich, którzy uprawiają zmotoryzowaną turystykę....
 2. 13 pięter

  44.90 zł
  Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska cierpiała na gigantyczny głód mieszkaniowy. Problem ten przez całe dwudziestolecie próbowali rozwiązać różnego rodzaju zapaleńcy,...
 1. 22 lata polskiego rynku nieruchomości Monitoring za lata 1990-2011

  35.00 zł
  Opracowanie zostało wykonane w Zakładzie Ekonomiki Przestrzeni Instytutu Rozwoju Miast zgodnie z kierunkowym planem tematycznym zadań (badawczych i innych) w 2012 r. SPIS TREŚCI:...
 2. Abramowski: Braterstwo, solidarność, współdziałanie

  29.00 zł
  Pierwsze od 18 lat wydanie tekstów słynnego polskiego myśliciela, Edwarda Abramowskiego, a zarazem pierwszy w historii zbiór wszystkich tekstów tego autora poświęconych...
 1. Architektoniczna spuścizna socrealizmu w Warszawie i Berlinie MDM KMA

  57.00 zł
  Książka poświęcona jest socrealistycznej architekturze Warszawy i Berlina. W szczególności Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej i Karl-Marx Allee (Aleja Karola Marksa) –...
 2. Architektura Cienia

  57.00 zł
  Pierwszy interdyscyplinarny przewodnik po strategiach, praktykach i projektach związanych z handlem ulicznym. Publikacja jest subiektywnym zbiorem strategii, praktyk i projektów...
 1. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL

  87.00 zł
  Niniejsza publikacja przedstawia opis zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym i kierunkami urbanistycznego rozwoju Poznania w epoce PRLu, oraz przegląd najważniejszych...
 2. Architektura jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych w Gliwicach 1919-1939

  51.00 zł
  Monografia poświęcona architekturze jednorodzinnych zespołów mieszkaniowych powstałych w latach 1919-1939 na terenie Gliwic. W pracy omówione zostały etapy powstawania osiedli i ich...
 1. Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej

  49.00 zł
  Recenzowane opracowanie wnosi istotny wkład w proces poszukiwania sprawnych i skutecznych metod porządkujących sferę bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej. Odnosi się tak do...
 2. Bielajewo. Zabytek przyszłości

  36.00 zł
  Bielajewo, zwyczajne moskiewskie osiedle, powinno uzyskać status zabytku. To standardowe do bólu blokowisko wzniesione zostało w ramach wielkiego chruszczowowskiego programu...
 1. Concrete Ideas: Material to Shape a City

  199.00 zł
  Concrete Ideas: Material to Shape a City is about possibilities in concrete architecture. It speculates, through a series of montages, drawings and photographs, about concrete...
 2. Concrete structures in urban areas

  172.00 zł
  Publikacja podsumowuje konferencję "The 9th Central European Congress on Concrete Engineering - Concrete Structures in Urban Areas", która odbyła się we Wrocławiu w dniach 4-6...
 1. Cullen: Obraz Miasta

  45.00 zł
  Pierwsze polskie wydanie legendarnej książki Gordona Cullena sprzed pół wieku. Autor porównuje w niej miasto do spektaklu dramatycznego i opowiada o sztuce organizowania i nadawania...
 2. Culture of the city

  50.00 zł
  The presented monograph covers a widely understood topic of the culture of the city, which comprises many apparently not related issues. The city understood in historical categories...
 1. Czy metropolia jest miastem?

  34.00 zł
  Coraz częściej pojawia się pytanie, czy metropolia jest jeszcze miastem, czy też zupełnie inną forma osadniczą. Miasto było zwarte i miało wyraźne granice, metropolia rozlewa się...
 2. CZY MIASTO JEST NIEPOTRZEBNE? (Nowe) przestrzenie życiowe młodych mieszkańców

  34.00 zł
  Ostatnia dekada to okres wyraźnych zmian społeczno-przestrzennych w polskich miastach. Inwestycje w miejskim centrum, powstawanie nowych deweloperskich osiedli mieszkaniowych, ekspansja...
 1. Designing Urban Agriculture

  249.00 zł
  A Complete Guide to the Planning, Design, Construction, Maintenance and Management of Edible Landscapes. A comprehensive overview of edible landscapes—complete with more than 300...
 2. Detroit Sekcja zwłok Ameryki

  44.90 zł
  Detroit – niegdyś w amerykańskiej awangardzie, słynące z wielkiego przemysłu, nowatorskich rozwiązań, śmiałych biznesmenów i znanych na całym świecie samochodów – dziś jest...
 1. Dobór drzew i krzewów w kształtowaniu terenów zieleni

  39.00 zł
  Aby umiejętnie zastosować drzewa i krzewy w ogrodach, miastach, w krajobrazie, należy poznać ich właściwości takie jak: pokrój, kolory, zmienność w czasie i przestrzeni oraz...
 2. Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej

  58.00 zł
  Monografia Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej jest rezultatem poszukiwań przez autora najbardziej czułych wskaźników identyfikacji...
 1. Drzewo w krajobrazie kulturowym

  49.00 zł
  Książka ma za zadanie zwrócić uwagę na znaczenie drzewa i odpowiednie dobieranie drzew do otoczenia człowieka nie tylko w rozumieniu zgodności z siedliskiem i zaspokajania potrzeb...
 2. Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi

  31.00 zł
  Pojęcie "urbanizacja" przeszło długą ewolucję od określenia wskazującego jedynie na wzrost liczby miast i odsetka ludności miejskiej do definicji kładącej nacisk na złożoność i...
 1. Dziedzictwo a transformacja

  25.00 zł
  Dziedzictwo historyczne konfrontowane ze zmieniającym się współczesnym światem to główny temat książki prof. Jacka Purchli. Analiza tej problematyki w kontekście zmian...
 2. Dziedzictwo kulturowe przemysłu i struktur osadniczych w obszarze Aglomeracji Górnośląskiej

  98.00 zł
  Praca poszerza obszar wiedzy urbanistycznej o Aglomeracji Górnośląskiej w zakresie formowania się struktur przemysłu i osadnictwa na tym terenie. Zbadanie procesów, które...
 1. Dzieło-działka

  55.00 zł
  "dzieło-działka” – interdyscyplinarny projekt badawczy Muzeum Etnograficzngo w Krakowie mający na celu antropologiczne ujęcie świata ogródków działkowych. Ponad...
 2. Dżungla miasta. Klucz do bezpieczeństwa

  45.00 zł
  Kiedy Jacek Pałkiewicz uczył survivalu kosmonautów i prowadził mordercze kursy dla oddziałów specjalnych, Bear Grylls chodził jeszcze do przedszkola. W pościgu za medialnym aplauzem...
 1. Ekonomia uczestnicząca

  30.00 zł
  Główną wartością książki, jest fakt, że nie skupia się ona jedynie na krytyce systemu kapitalistycznego, ale kreśli praktyczną alternatywę wobec niego, zgodnie z tezą, że "to,...
 2. Elementy strategii rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Polsce

  44.00 zł
  Doświadczenia autora po wielu latach projektowania i realizowania budynków w technologii szkieletu drewnianego zmobilizowały go do podzielenia się nimi a efektem tego jest zaprezentowana...
 1. Estetyczne aspekty japońskiej przestrzeni miejskiej

  59.00 zł
  Niniejsza książka poświęcona jest japońskiej przestrzeni miejskiej, która już na pierwszy rzut oka znacząco różni się od tego, co spotykamy w Europie, w Paryżu, Berlinie czy...
 2. Europejskie metropolie i ich regiony. Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii

  42.00 zł
  We współczesnej gospodarce najistotniejszym czynnikiem rozwoju stają się wiedza i informacja, czemu towarzyszy dynamiczny rozwój sieci globalnych metropolii. Procesy metropolizacji prowadzą...
 1. Europejskie wyzwania spójności polskiej przestrzeni. Regiony – metropolie – transport

  44.00 zł
  Celem tej publikacji jest przybliżenie czytelnikowi kontekstu europejskiej polityki regionalnej oraz jej rozwinięcia w gospodarce przestrzennej, W tym planowaniu przestrzennym. Jest to...
 2. Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego

  52.00 zł
  Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia, która w tak dogłębny sposób przedstawia problematykę zaspokajania potrzeb...
 1. Float! Building on Water

  162.00 zł
  Float! Building on Water to Combat Urban Congestion and Climate Change proposes a new way of building: on water instead of on land. Although the concept may seem...
 2. Fordlandia

  33.00 zł
  Pasjonująca opowieść biograficzna o Henrym Fordzie - genialnym inżynierze, właścicielu imperium motoryzacyjnego, oskarżanym o antysemityzm wrogu Wall Street i...
 1. From Concept-City to City Experience

  42.00 zł
  Książka proponuje dynamiczne spojrzenie na kategorię miejskości w kulturze europejskiej, ukazując dyskursywne przemiany postrzegania tej kategorii, począwszy od Platońskiej wizji...
 2. Gdański fenomen

  48.00 zł
  W książce piszą o Gdańsku przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: socjologii, historii, filozofii, geografii, kulturoznawstwa. Nie ulega jednak wątpliwości, że ten...
 1. Gentryfikacja Lokatorzy w ogniu wojny socjalnej

  19.00 zł
  „Zaczęłam interesować się historią ruchów społecznych i możliwościami odmiany z perspektywy bezpośredniej inicjatywy i samoorganizacji ze strony samych zainteresowanych......
 2. Geodezja w początkach Królestwa Polskiego. Budowa zbiorów informacji przestrzennej

  89.00 zł
  Jest to opracowanie o wielkiej wartości poznawczej dla historyków techniki oraz geodetów. Autorzy, nie tylko z benedyktyńską skrupulatnościq, ale przede wszystkim - z inżynierska...
 1. Geografia osadnictwa

  54.00 zł
  Książka została napisana na podstawie wyników badań i materiałów zebranych przez autorkę podczas wielu naukowo-badawczych wyjazdów terenowych, zarówno krajowych, jak i...
 2. Gospodarka nieruchomościami w gospodarce przestrzennej

  46.00 zł
  Celem opracowania jest wskazanie interakcji między gospodarką nieruchomościami a gospodarką przestrzenną. Niniejsza publikacja została przygotowana przede wszystkim z...
 1. Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi

  56.00 zł
  Celem niniejszego opracowania jest ukazanie polskich regionów, miast i wsi jako elementów funkcjonujących w zupełnie nowych warunkach administracyjnych. Zadania stojące dziś przed...
 2. Gospodarka terenami zieleni na obszarach zurbanizowanych

  28.00 zł
  W pracy przybliżono problematykę gospodarowania terenami zieleni w mieście, zaprezentowano rodzaje zieleni miejskiej, scharakteryzowano warunki i techniki sadzenia, przesadzania oraz...
 1. Gospodarowanie gruntami w polskich miastach

  30.00 zł
  Publikacja została wykonana w Zakładzie Analiz Rynku Nieruchomości Instytutu Rozwoju Miast w ramach projektu rozwojowego dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju....
 2. Górnicze metody ratowania zabytkowych dzielnic staromiejskich

  51.00 zł
  Praca dotyczy głównie problemów ratowania dzielnic staromiejskich w naszym kraju, a zawarte w niej informacje wynikają z wieloletnich doświadczeń środowiska górniczego Akademii...
 1. Góry dla Warszawy! Ekspektatywa_5

  22.00 zł
  Góry Warszawskie zostały pomyślane jako publiczny grand projekt – wyniosły i piękny jak piramidy, ale praktyczny jak autostrady i zapory. W rzeczy samej będą zaporą, która...
 2. Gzell: Wykłady o współczesnej urbanistyce

  45.00 zł
  Szerokością spojrzenia i formą narracji „Wykłady o współczesnej urbanistyce” nawiązują do dobrej tradycji opublikowanych wykładów wygłaszanych przez naukowe autorytety i...
1 2 3 4 5 ... > >>