Newsletter

Polecamy
Przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi
Alicja Szerląg, Krystyna Dziubacka (red.)
42.00 zł
Przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi
Autor: Alicja Szerląg, Krystyna Dziubacka (red.)
ISBN: 978-83-7432-855-5
Wydanie: 2012
Strony: 302
Wymiary: 155 x 225 mm
Okładka: miękka


Więcej o książce

Wieś to miejsce ze wszech miar znaczące, bo uobecniające się w codziennych praktykach jej mieszkańców. Stanowi tym samym intrygujący przedmiot poznania naukowego, uprawianego zwłaszcza na gruncie socjologii, etnopedagogiki oraz edukacji. Dlatego oddawane do rąk Czytelników opracowanie jest propozycją wniknięcia w przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi z tych właśnie perspektyw.

Z prezentowanych artykułów wyłania sie bogaty, ale i zróżnicowany krajobraz kulturowy obszarów wiejskich. Z pewnością stanowi odzwierciedlenie wielości ich komponentów rozwojowych, będących zazwyczaj kombinacją możliwości wynikających z posiadanych zasobów własnych: od naturalnych, ekonomicznych i kulturowych poczynając, a na wartościach uznawanych przez ich mieszkańców za godne pożądania kończąc.

Z recenzcji prof. dr. hab. Andrzeja Kalety
 
SPIS TREŚCI:

Wstęp

Część 1. Walory przestrzeni wiejskich

Alicja Szerląg
Fenomenologia krajobrazu kulturowego wsi - przyczynek do myślenia o edukacyjnych walorach przestrzeni wiejskich

Elżbieta Raszeja
Zrozumieć, docenić, chronić. Edukacja jako element strategii ochrony krajobrazu kulturowego na obszarach wiejskich

Cześć 2. Przestrzeń egzystencji

Krystyna Dziubacka
Dywersyfikacja i przedsiębiorczość w krajobrazie kulturowym obszarów wiejskich

Iwona Borowik
Mieszkalnictwo społeczne w polskiej gminnej rzeczywistości. Wybrane aspekty Strategii rozwoju mieszkalnictwa społecznego

Paweł Trojanowski
Swiadomość ekonomiczna rolników wsi dolnośląskich w okresie poakcesyjnym

Anna Ewa Drajer
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako sposób aktywizacji społeczności wiejskich

Stanisław W. Kłopot
Gospodarstwa „hobbystyczne” w strukturach funkcjonalnych wsi i rolnictwa

Dariusz Białas
Specyfika sytuacji zdrowotnej osób zamieszkałych w środowisku wiejskim w kontekście projektu „Zdrowie 21”

Małgorzata Synowiec-Piłat
Sytuacja zdrowotna ludności wiejskiej jako jeden z obszarów nierówności społecznych

Jakub Szymański
Młodzież szkół rolniczych województwa dolnośląskiego a kapitał ludzki i społeczny oraz wielofunkcyjny rozwój wsi i rolnictwa

Część 3. Przestrzeń przyswojona

Joanna Szewczyk-Kowalczyk
Rodzina - ostatni Mohikanin autentycznej tradycji, czyli o specyficznych cechach dziedziczenia kulturowego na wsi

Marta Hold-Łukasik
Niematerialne dziedzictwo kulturowe przesiedleńców z Kresów Południowo-Wschodnich

Waldemar Frąckiewicz
Kapliczki - żywe dziedzictwo krajobrazu kulturowego w okolicach Lublina

Agnieszka Janik, Kamila Kamińska
Wsie tematyczne - heterotopie w polskim krajobrazie wiejskim

Mieczysław K. Leniartek
Wioski beztroski oraz inne wiejskie gryi zabawy tematyczne

Anna Iózefowicz
Dobra ludzka pamięć - o rewitalizacji i powstawaniu zbiorów opowieści ludowych na Podlasiu

Pamela Jeziorska-Biel
Fundusze unijne szansą na odnowę i zachowanie dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich

Krystyna Dziubacka, Alicja Szerląg
Rzecz o wiejskiej przestrzeni egzystencji i przestrzeni przyswojonej - ujęcie konkluzywne

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl