Newsletter

Polecamy
Przestrzeń publiczna miast
Iwona Jażdżewska (red.)
55.00 zł
Przestrzeń publiczna miast
Autor: Iwona Jażdżewska (red.)
Wydanie: I, 2011
Strony: 297
Wymiary: B5
Okładka: miękka


Więcej o książce

Celem książki jest wszechstronne przedyskutowanie problematyki związanej ze współczesnym pojmowaniem (definiowaniem), organizacją i funkcjonowaniem przestrzeni publicznej w miastach.
 
Szczególny nacisk położono na analizę miejskiej przestrzeni publicznej w zakresie:
 - budowy i układu miasta (wielkość, formy i rozmieszczenie)
 - warunków życia mieszkańców miasta (czy jest związek między wielkością, formą i rozmieszczeniem przestrzeni publicznej a warunkami życia w mieście?)
 - kontaktów mieszkańców między sobą oraz z przyjezdnymi do miasta (przestrzeń publiczna jako obszar penetracji i asymilacji turystycznej z miastem i jego mieszkańcami).
 
Podjęcie dyskusji nad przestrzenią publiczną wynika również z faktu, że po 1989 roku miasta polskie przeżywają intensywny proces reprywatyzacji obiektów ale również i przestrzeni miejskiej, co owocuje m.in. coraz większymi powierzchniami miejskimi, które są zamknięte (lub mają ograniczoną dostępność publiczną w naszych miastach).  

Zbiór referatów przedstawionych na XXIV Konwersatorium zorganizowanym przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego w kwietniu 2011 roku.
 
 
SPIS TREŚCI:

 

Wstęp – Iwona Jażdżewska

 

Przestrzeń publiczna w mieście: pojęcie, ujęcia badawcze, funkcje i ewolucja zjawiska – Wiesław Maik


Zieleń miejska jako przestrzeń publiczna – Lidia Mierzejewska

Odnowa przestrzeni publicznych w polskich miastach: od programów rewitalizacji do gentryfikacji – Aleksandra Jadach-Sepioło

Przestrzeń publiczna miast w dokumentach planistycznych – Piotr Fogel, Karolina Pawlak

University of British Columbia w Vancouver (Kanada) jako przestrzeń publiczna szczególnego rodzaju – Jerzy Parysek

Zabytkowy obszar chroniony w przestrzeni publicznej miasta. Na przykładzie Parku Kulturowego – Miasto Tkaczy w Zgierzu – Mariusz Kulesza, Justyna Wojtkiewicz

Problemy zagospodarowania i kształtowania przestrzeni publicznej na obszarze Lasu Łagiewnickiego w Łodzi – Katarzyna Leśniewska, Piotr Drzewiecki

Problem rynku jako przestrzeni publicznej w wybranych miastach konurbacji katowickiej – Iwona Kantor-Pietraga, Robert Krzysztofik, Jerzy Runge

Strefy ruchu pieszego w wybranych miastach Dolnego Śląska i ich percepcja na przykładzie Wrocławia – Katarzyna Kajdanek, Robert Szmytkie

 
„Nowe” versus „stare” przestrzenie publiczne w centrum miasta. Przykład Łodzi – Jarosław Kazimierczak

Pomnik jako element przestrzeni miejskiej – Waldemar Cudny

Łódź ArtCenter jako nowa publiczna przestrzeń kultury w Łodzi – Rafał Rouba

„Drapacze chmur” jako jeden z rodzajów budowli reprezentacyjnych we współczesnej przestrzeni miejskiej – Dariusz Sokołowski

Przestrzeń publiczna szpitali w wybranych miastach południowej Polski – Paweł Kretowicz

Przestrzeń publiczna nowych terenów przemysłowych na wybranych przykładach z Łódzkiej

Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Emilia Gorczyczewska

Przestrzeń publiczna generatorem atrakcyjności przestrzeni mieszkaniowej wybranych osiedli mieszkaniowych w Łodzi – Lidia Groeger

Przestrzeń publiczna w wybranych miastach województwa śląskiego – Jerzy

Runge, Tomasz Spórna


Zmienność funkcji miasta i przestrzeni publicznej na przykładzie Mysłowic: 1911–2011 – Iwona Kantor-Pietraga, Robert Krzysztofik

Podobieństwa i różnice przestrzeni publicznej  - Molsheim i Niepołomic – Jacek Petryszyn, Elżbieta Zuzańska-Żyśko

Przestrzenie publiczne Gdańska a ich krawędzie. Analiza na przykładzie dziel- nic Wrzeszcz i Śródmieście – Maciej Rogocz, Marcin Turzyński

Kształtowanie się przestrzeni publicznej na terenach poprzemysłowych na przykładzie Dolnego Śląska – Dominik Sikorski

 

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl