Newsletter

Polecamy
Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami
Stanisława Garwacka-Piórkowska, Irena Cios
38.00 zł
Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami
Autor: Stanisława Garwacka-Piórkowska, Irena Cios
ISBN: 978-83-7814-254-6
Wydanie: 2014
Strony: 200
Wymiary: A5
Okładka: miękka
Ilustracje: liczne wykresy i tabele


Więcej o książce

W skrypcie zamieszczono podstawowe wiadomości dotyczące nowej klasyfikacji gruntów, rodzajów fundamentów i konstrukcji oporowych, zasad określania kategorii geotechnicznej obiektów oraz wyznaczania parcia gruntu na konstrukcje oporowe.
Przedstawiono ogólne zasady projektowania typowych fundamentów bezpośrednich, ścian oporowych i ścianek szczelnych z uwzględnieniem Eurokodów.
Zawarto także przykłady obliczeniowe ław i stóp fundamentowych obciążonych osiowo i mimośrodowo, ściany oporowej płytowo-kątowej oraz ścianki szczelnej wspornikowej i kotwionej jednokrotnie.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa 8

1. FUNDAMENTY BUDOWLI – WIADOMOŚCI OGÓLNE 9
1.1. Wstęp 9
1.2. Rodzaje fundamentów 9

2. OKREŚLANIE PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOWEGO 13
2.1. Schemat obliczeniowy podłoża 13
2.2. Zasady nowej klasyfi kacji gruntów 13
2.3. Metody ustalania parametrów geotechnicznych podłoża 22
2.4. Kategorie geotechniczne 22

3. ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ POD FUNDAMENTAMI 27
3.1. Rozkład naprężeń w poziomie posadowienia fundamentu 27
3.2. Rozkład naprężeń w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentu według PN-81/B-03020 30
3.3. Rozkład naprężeń w podłożu poniżej poziomu posadowienia fundamentu według PN-EN 1997-1 34

4. ZASADY PROJEKTOWANIA POSADOWIEŃ BEZPOŚREDNICH 36
4.1. Metody projektowania posadowień bezpośrednich 36
4.2. Stany graniczne 36
4.3. Sprawdzenie stanów granicznych nośności konstrukcji i podłoża w sytuacjach trwałych i przejściowych 38
4.3.1. Zniszczenie na skutek wypierania gruntu spod fundamentu 38
4.3.2. Utrata stateczności na skutek przesunięcia (poślizgu) fundamentu po gruncie 41
4.4. Podejścia obliczeniowe 42
4.5. Stany graniczne użytkowalności 47
4.5.1. Wstęp 47
4.5.2. Graniczne wartości przemieszczeń fundamentów 47
4.5.3. Zasada obliczania osiadań fundamentów 49
4.5.4. Maksymalna różnica osiadań smax, obrót  i odkształcenie kątowe max 50
4.5.5. Strzałka wygięcia 50
4.5.6. Przechylenie budowli 51

5. OBLICZANIE FUNDAMENTÓW OPARTYCH BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE 52
5.1. Głębokość posadowienia fundamentów 52
5.2. Projektowanie ław fundamentowych 53
5.2.1. Sprawdzanie warunków nośności podłoża gruntowego 53
5.2.2. Obliczenia wytrzymałościowe ław fundamentowych 53
5.3. Projektowanie stóp fundamentowych 56
5.3.1. Zasady ogólne 56
5.3.2. Sprawdzanie warunków nośności podłoża gruntowego 59
5.3.3. Obliczenia wytrzymałościowe stóp fundamentowych 59

6. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE ŁAW FUNDAMENTOWYCH 69
6.1. Ława obciążona osiowo 69
6.1.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia ławy fundamentowej 70
6.1.2. Obliczenie nośności ławy fundamentowej 71
6.1.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego 72
6.1.4. Obliczenia wytrzymałościowe ławy fundamentowej 72
6.2. Ława „przy sąsiedzie” obciążona mimośrodowo 75
6.2.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia ławy fundamentowej 76
6.2.2. Obliczenie nośności ławy fundamentowej 77
6.2.3. Obliczenia wytrzymałościowe ławy fundamentowej 79

7. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE STÓP FUNDAMENTOWYCH 84
7.1. Stopa fundamentowa obciążona osiowo 84
7.1.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej 84
7.1.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej 85
7.1.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego 86
7.1.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej 87
7.2. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo – siła pionowa przyłożona w osi słupa i siła pozioma 91
7.2.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej 91
7.2.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej 93
7.2.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego 95
7.2.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej 95
7.3. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo – dwa układy obciążeń działających w jednej płaszczyźnie 102
7.3.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej 104
7.3.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej 107
7.3.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego 110
7.3.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej 110
7.4. Stopa fundamentowa obciążona mimośrodowo w obu kierunkach 117
7.4.1. Wyznaczenie obciążeń występujących w poziomie posadowienia stopy fundamentowej 118
7.4.2. Obliczenie nośności stopy fundamentowej 121
7.4.3. Sprawdzenie warunku nośności podłoża gruntowego 123
7.4.4. Obliczenia wytrzymałościowe stopy fundamentowej 124

8. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE STANU GRANICZNEGO UŻYTKOWANIA 132
8.1. Osiadanie stopy fundamentowej hali 132
8.2. Obliczenie przemieszczeń fundamentów obiektu 134

9. KONSTRUKCJE OPOROWE 138
9.1. Rodzaje konstrukcji oporowych 138
9.2. Wyznaczanie parcia i odporu gruntu 139
9.2.1. Parcie spoczynkowe gruntu 140
9.2.2. Wartości graniczne parcia i odporu 141
9.3. Stany graniczne 150
9.3.1. Stan graniczny nośności 151
9.3.2. Stan graniczny użytkowania 155
9.4. Ściany oporowe płytowe – zasady obliczania i konstruowania 156
9.5. Ścianki szczelne stalowe – zasady obliczania (metody klasyczne) 161

10. PRZYKŁAD OBLICZENIOWY ŚCIANY OPOROWEJ PŁYTOWO-KĄTOWEJ 163
10.1. Parametry geotechniczne podłoża oraz zasypki 164
10.2. Obciążenia działające na ścianę oporową 165
10.3. Sprawdzenie stanów granicznych gruntów 167
10.3.1. Wypieranie gruntu spod płyty fundamentowej 167
10.3.2. Nośność ze względu na ścięcie (przesunięcie) gruntu w poziomie posadowienia 169
10.3.3. Sprawdzenie stanu granicznego równowagi (EQU) 169
10.4. Obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji ściany oporowej 172
10.4.1. Płyta pionowa 173
10.4.2. Płyta pozioma 175

11. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE ŚCIANEK SZCZELNYCH 182
11.1. Ścianka szczelna niezakotwiona, dołem utwierdzona 182
11.1.1. Parametry geotechniczne podłoża 183
11.1.2. Wyznaczenie parcia i odporu gruntów 183
11.1.3. Określenie potrzebnego zagłębienia ścianki 187
11.1.4. Obliczenie maksymalnego momentu zginającego ściankę 188
11.1.5. Dobór profi lu ścianki 189
11.2. Ścianka szczelna zakotwiona 189
11.2.1. Parametry geotechniczne podłoża 189
11.2.2. Wyznaczenie parcia i odporu gruntów 191
11.2.3. Określenie potrzebnego zagłębienia ścianki .194
11.2.4. Określenie wartości reakcji na podporze ścianki 195
11.2.5. Obliczenie maksymalnego momentu zginającego ściankę 196
11.2.6. Dobór profilu ścianki 197

Bibliografia 198

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl