Newsletter

Polecamy
Problem dokumentowania, modelowania i rekonstrukcji sklepień gotyckich
Anna Kulig
35.00 zł
Problem dokumentowania, modelowania i rekonstrukcji sklepień gotyckich
Autor: Anna Kulig
Wydanie: 2015
Strony: 270
Wymiary: 17x24 cm
Okładka: miękka
Ilustracje: 114


Więcej o książce

Celem pracy jest przedstawienie oraz przeanalizowanie podstaw i metod rekonstrukcji. Uwagę skupiono na analizie dawnych umiejętności rzemieślniczych i projektowych, które złożyły się na powstanie znaczących dzieł architektury, a dziś mogą pomóc W ich zrozumieniu, ochronie i rekonstrukcji. Za istotne uznano wskazanie na możliwość i potrzebę powrotu do dawnych, wypróbowanych metod warsztatowych w pewnych pracach konserwatorskich o złożonym stopniu trudności, jak na przykład w rekonstrukcji sklepień. Historyczne rysunki budowlane, zawierające plany sklepień, sprawiają kłopoty interpretacyjne, z czym wiążą się nieporozumienia - dlatego warto odczytać je na nowo i przedstawić w nowym świetle. Kolejnym celem pracy jest przedstawienie uniwersahiej, praktycznej metody dla konserwatorów, wypracowanej na podstawie źródeł archiwahiych oraz własnych doświadczeń z zakresu geometrii wykreślnej.

Tradycyjne metody, dziś trudne w odczycie i zrozumieniu, można usprawnić nowymi narzędziami, takimi jak technika komputerowa czy fotogrametria, co pozwala na przedstawienie poglądowych wizualizacji oraz daje możliwość stworzenia nowego rozwiązania dla praktycznych działań konserwatorskich. Przedstawiono wyniki badań własnych w zakresie fotoin Wentaryzacji W celach diagnostycznych i dokumentacyjnych zabytków architektury, W tym przede wszystkim sklepień.  Istnieje potrzeba uaktualnienia inwentaryzacji sklepień, szczególnie tych najcenniejszych (wykonanych często w znacznym uproszczeniu). Uściślenia Wymaga interpretacja fonn geometrycznych, oparta na pomiarach, a nie dorrmiemaniach.  Niejasności źródeł mogą prowadzić do błędnych odtworzeń czy napraw zniszczonych elementów i zatarcia piękna kompozycji. Przygotowanie prawidłowego odtworzenia może być wspomagane symulacją komputerową.

Wizualizacja pozwoli wydobyć reguły geometrycznego kształtowania i lepiej rozumieć kunszt dawnych muratorów. Badania inwentaryzacyjne z użyciem nowoczesnego sprzętu i programów ustalają precyzyjną -rzeczywistą - strukturę sklepień.


SPIS TREŚCI:

Wstęp 7

Rozdział I. Studia sklepień gotyckich w Polsce na wybranych przykładach 11

1.1. Stan badań 11
1.2. Przegląd prac konserwatorskich  23
1.3. Analiza architektoniczno-historyczna sklepień  28

1.3.1. Zespół sklepień późnogotyckich W Gdańsku i na Pomorzu 28
1.3.2. Wschodnim - przegląd historyczny  28
1.3.3. Historia powstania najstarszych kościołów miasta - zarys 29
1.3.4. Sklepienia żebrowe w Gdańsku 31
1.3.5. Formy i wzory sklepień żebrowych w Gdańsku i ich europejska geneza - odsumowanie  36
1.3.6. Sklepienia kryształowe bezżebrowe - przegląd historyczny  38
1.3.7. Rozprzestrzenienie sklepienia kiyształowego 40
1.3.8. Przykłady wczesnych sklepień kryształowych w Saksonii 41
1.3.9. Czeskie przykłady sklepień kryształowych 42
1.3.10. Śląskie przykłady sklepień kryształowych 43
1.3.11. Gdańskie sklepienia kryształowe i ich zasięg 44
1.3.12. Wpływ gdańskich wzorów sklepień kryształowych na inne rejony 46
1.3.13. Sklepienia kryształowe w Małopolsce i Wielkopolsce 47
1.3.14. Sklepienia kryształowe w architekturze Europy Środkowej 47
1.3.15. Charakterystyczne cechy sklepień kryształowych - podsumowanie analizy 48
1.3.15. Współzależność sklepienia z wnętrzem sakralnym 49

Rozdział II. Geometria sklepień - źródła, badania, odwzorowania 53

2.1. Opis i rysunki konstrukcji sklepień Bartla Ranischa 53
2.1.1. Ogólna charakterystyka dzieła Ranischa - gdańskiego architekta i konserwatora 53
2.1.2. Działahiość budowlanaibadawcza 53
2.1.3. Znaczenie prac Bartla Ranischa 57
2.1.4. Koncepcja dzieła o sklepieniach 59
2.1.5. Klasy?kacja i zasady konstrukcji sklepień gotyckich Bartla Ranischa 61
2.1.6. Metoda wyznaczania kształtu sklepień według Ranischa 62
2.1.7. Etapy wykreślania łuków zebrowych 64
2.1.8. Zasady ustalania geometrii sklepienia 66
2.1.9. Podsumowanie 68

2.2. Nowoczesne technologie w dokumentowaniu sklepień 69
2.2.1. Cyfrowe modele w odtwarzaniu kształtów sklepień inwentaryzacje sklepień w przeszłości 69
2.2.2. Budowa geometryczna sklepień - problemy interpretacyjne 70
2.2.3. Tecłmiki cyfrowe W inwentaryzacji zabytkowych sklepień 72
2.2.4. Analiza sklepień gwiaździstych W kościele św. Jana W Gdańsku 75
2.2.5. Analiza sklepień gotyckich na zamku W Malborku. Klarowna geometria wykazana w nowych pomiarach cyfrowych 77
2.3.6. Analiza sklepień żebrowych oraz sieciowych: Kraków, kościół św. Trójcy, klasztor Franciszkanów, Collegium Maius 78
2.2.7. Ogólne informacje o przemianach i technice budowy sklepień gotyckich 80

2.3.1. Geometria sklepienia o wzorze gwiaździstym w kościele św. Jana W Gdańsku - model cyfrowy 84
2.3.2. Geometria sklepienia o wzorze gwiaździsto-sieciowym nad prezbiterium W kościele Mariackim W Gdańsku - model cyfrowy 87
2.3.3. Geometria sklepienia o wzorze kolisto-żebrowym (gwiaździsto-sieciowym) nad nawą boczną w kościele św. Brygidy W Gdańsku 90
2.3.4. Uzasadnienie wyboru metody wizualizacji do interpretacji źródeł o sklepieniach 91
2.3.5. Kościół W Szydłowcu i jego projekt sklepienia Wyryty na murze 92
2.3.6. Charakterystyka sklepienia 93
2.3.7. Budowa modelu geometrycznego sklepienia z zastosowaniem techniki cyfrowej 94
2.3.8. Etapy tworzenia modelu i wizualizacji sklepienia - komentarz do rysunków 96
2.3.9. Gotycki rysunek architektoniczny - charakterystyczne cechy i rola w przekazie tradycji 96
2.3.10. O modelowaniu kształtów sklepień 97

Rozdział III. Koncepcja odtworzenia sklepienia 99

3.1. Problematyka konserwatorska zamku malborskiego - stan miny w kościele zamkowym 100
3.1.1. Dyskusja nad aranżacja wnętrza kościoła - postulaty i zalecenia konserwatorskie międzynarodowego komitetu doradczego 101
3.1.2. Architektura zamku malborskiego - znaczenie sklepień w kompozycji wnętrz gotyckich 104

3.2. Koncepcja odtworzenia sklepienia W kościele NMP. Praktyczne zastosowanie historycznych metod 104
3.2.1. Model cyfrowy, opis konstrukcji, wizualizacja wnętrza 105
3.2.2. Geometria sklepienia - etapy konstrukcji żeber sklepienia w kościele NMP w Malborku 106
3.2.3. Komentarz o możliwościach zastosowania metody 110

Wnioski i postulaty znaczenie praktyczne i naukowe opracowania 113
Ilustracje 115
Bibliografia 231
Streszczenia 249
Spis ilustracji 253
Aneks 261

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl