Newsletter

Polecamy
Podstawy ruralistyki z elementami budownictwa wiejskiego
Witold Czarnecki
61.00 zł
Podstawy ruralistyki z elementami budownictwa wiejskiego
Autor: Witold Czarnecki
Wydanie: 2004
Strony: 156
Wymiary: B5
Okładka: miękka foliowana
Ilustracje: 143 rysunki


Więcej o książce

Planowanie przestrzenne obszarów wiejskich, zasady planowania i budowy wsi, budownictwo  obiektów rolniczych, zagospodarowanie przestrzenne obszarów rolnych, wsi i poszczególnych siedlisk, składają się na określenie ruralistyka.
 
Problem wyżywienia ludności jest wciąż aktualny i nie tylko chodzi o ilość żywności, ale także o jej jakość. W procesie produkcji rolnej i zwierzęcej, budownictwo rolnicze ma znaczący udział, zapewniając warunki przechowywania płodów rolnych, hodowli zwierząt i drobiu, przechowywania oraz konserwacji maszyn i narzędzi itp. Dziś to nie wszystko. Zachodzą zmiany, wieś musi się przebudować, rolnicy na świecie czerpią dodatkowe dochody z agroturystyki, z organizowania „wczasów pod gruszą”, z minimalizowania wydatków.

Przygotowując niniejszą pozycję dla studentów Wydziału Gospodarki Przestrzennej zamierzam przybliżyć problematykę ruralistyki, poszukiwań nowego regionalizmu na wsi, zwrócić uwagę na konieczność podniesienia poziomu życia ludności wiejskiej, w tym kultury, higieny. Troska o stan higieny nie tylko rodziny producenta żywności, ale także inwentarza. Oczywiście, książka ta nie wyczerpie problematyki, studiując zagadnienia ruralistyki i budownictwa wiejskiego należy sięgnąć do fachowej literatury i poszerzać wiadomości. Stąd też w tekście znalazły się informacje dotyczące

rozwiązań technicznych i wymagań zootechnicznych dla zwierząt, by przynajmniej zasygnalizować te problemy studentom, którzy będą przecież pracować w miastach, ale także i na wsi lub W małych ośrodkach gminnych, decydując często o problemach rolniczych.

 

 

SPIS TREŚCI:
Od autora 5

Wprowadzenie 7

 
1. Rozwój osadnictwa 9

1.1. Czynniki rozwoju 10

1.1.1. Czynniki fizjologiczne 10

1.1.2. Czynniki ekonomiczne (systemy rolnicze) 11

1.1.3. Czynniki 13

1.1.4. Rozwój techniki 17

1.2. Historyczny rozwój osiedli wiejskich W Polsce 19

1.3. Zabudowa wiejska - formy 24

1.4. Ośrodki 40

1.5. Wieś współczesna 46

 
2. Zabudowa gospodarstw 53

2.1. Funkcjonalność gospodarstwa 53

2.1.1. Gospodarstwo drobnotowarowe 53

2.1.2. Budynki mieszkalne 56

2.1.3. 60

2.2. Gospodarstwa wielkotowarowe  68

2.2.1. Zagadnienia funkcjonalności w sektorze produkcji zwierzęcej 69

2.3. Obiekty 70

2.3.1. Budynki dla bydła 70

2.3.2. Chlewnie  79

2.3.3. Owczarnie 83

2.3.4. Budynki dla koni 86

2.3.5. Budynki dla drobiu 88

2.4. Wyposażenie technologiczne 91

2.4.1. Systemy trzymania krów 91

2.4.2. Stanowiska 92

2.4.3. Mechanizacja zadawania paszy 95

2.4.4. Mechanizacja usuwania obornika 96

 

3. Wymagania zootechniczne 99

3.1. Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe 101

3.1.1. Ogólne założenia środowiska dotyczące budynków inwentarskich 101

3.1.2. Fizjologiczne funkcje obsady zwierząt 101

3.2. Mikroklimat budynków inwentarskich 106

3.2.1. Obliczanie bilansu cieplnego W budynkach inwentarskich 108

3.3. Wentylacja budynków inwentarskich 116

 
4. Obiekty pomocnicze i przetwórstwa rolno-spożywczego  123

4.1. Magazyny 123

4.2. Budynki pomocnicze do produkcji  127

4.3. Budynki obsługi technicznej 131

 
5. Systemy konstrukcyjne i rozwiązania materiałowe 135

5.1. Systemy konstrukcyjne- montażowe 135

5.2. Przykłady konstrukcji przegród budowlanych  136

5.3. Dachy, stropodachy  141

5.4. Posadzki 142

5.5. Wpływ wilgotności na przegrody 143

5.5.1. Wilgoć budowlana (technologiczna) i jej wysychanie 143

5.5.2. Zawilgocenie sorpcyjne 144

5.5.3. Wilgoć z gruntu 144

5.5.4. Zawilgocenie przegród przez kondensację pary wodnej 144

5.5.5. Zawilgocenie przegród wodą 144

5.6. Oświetlenie naturalne pomieszczeń 145

Zakończenie 147
Bibliografia 155

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl