Newsletter

Polecamy
Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich
Jerzy Ratomski
29.00 zł
Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich
Autor: Jerzy Ratomski
ISBN: 9788372426451
Wydanie: 2012
Strony: 149
Wymiary: B5
Okładka: miękka
Ilustracje: liczne table i wykresy


Więcej o książce

Praca, którą Czytelnik włączył do swojej biblioteki technicznej, dotyczy zagadnień związanych z zabudową potoków górskich. Woda, jako jedna z sił przyrody skoncentrowała się w ciekach wodnych, poczynając od ich źródeł poprzez potoki górskie i rzeki, aż do morza. Jest ona groźnym żywíołem, ale jest też niezbędna do egzystencji człowieka i dlatego, mimo zagrożeń jakie stwarza, większość skupisk ludzkich jest położonych W bezpośrednim sąsiedztwie rzek i potoków. Występujące często wezbrania niszczą koryta cieków, ziemie uprawne oraz zabudowę i infrastrukturę doliny. Podjęcie działań technicznych w ścisłym powiązaniu z wymogami ekologii jest na tych obszarach koniecznością.


SPIS TREŚCI:

Od autora 5

Część I. Rumowisko rzeczne i jego charakterystyka 6

1. Rumowisko rzeczne 6
1.1. Definicja i pochodzenie rumowiska 6
1.2. Podział rumowiska 11

2. Fizyczne własności rumowiska 12
2.1. Pobór próbek rumowiska dennego 12
2.2. Średnice charakteryzujące rumowisko  13
2.3. Opracowanie danych polowych 13
2.3.1. Średnice charakterystyczne 13
2.3.2. Wskaźniki nierównomiemości uziamienia 19
2.3.3. Wskaźniki kształtu ziama  21
2.4. Ciężar właściwy y 21
2.5. Gęstość ziaren rumowiska p 21
2.6. Hydrauliczna cecha ziaren 22
2.7. Podstawowe wskaźniki dla rumowiska unoszonego 23

3. Zależności pomiędzy parametrami hydraulicznymi strumienia a ruchem rumowiska w cieku 23
3.1. Określenie prędkości dopuszczalnych  24
3.2. Określenie naprężeń dopuszczalnych 27
3.3. Określenie wartości V i r 28
3.4. Przykład obliczeń 30
3.4.1. Obliczanie współczynnika szorstkości i prędkości średniej 31
3.4.2. Obliczanie prędkości dopuszczalnych V dop 32
3.4.3. Obliczanie naprężeń granicznych T dop 33

4. Transport rumowiska wleczonego 34
4.1. Przykład obliczeń 35

Literatura 37

Część II. Elementy projektu regulacji potoku górskiego 38

1. Części składowe projektu
38

2. Opis techniczny
39
2.1. Zestaw haseł opisu technicznego 39

3. Część obliczeniowa projektu 40
3.1. Obliczenia hydrologiczne 40
3.1.1. Obliczenie przepływów maksymalnych w oparciu o ciągi obserwacyjne 40
3.1.2. Obliczenia przepływów maksymalnych w oparciu o dane cieku analoga 44
3.1.3. Obliczanie przepływów maksymalnych W oparciu o formuły empiryczne 45
3.1.4. Przykłady obliczeń przepływów maksymalnych 71
3.2. Obliczanie parametrów przekroju koryt o dnie ruchomym 79
3.2.1. Określanie współczynnika szorstkości koryta 81
3.2.2. Tok obliczeń 88
3.3. Obliczenie przekroju regulacyjnego dla zabudowy żłobem 92
3.4. Podstawy projektowania zapór przeciwrumowiskowych 95
3.4.1. Określenie pojemności czaszy zbiornika 95
3.4.2. Obliczenia hydrauliczne elementów zapory przeciwrumowiskowej 98
3.4.2.1. Obliczenie gardła zapory 98
3.4.2.2. Obliczenie niecki zapory 100
3.4.2.3. Obliczenie odcinka przej Ściowego 105
3.4.3. Obliczenia statyczne zapór przeciwrumowiskowych oraz ustalenia konstrukcyjne 111
3.4.4. Bilans prac ziemnych 118

4. Część rysunkowa 120
4.1. Plan sytuacyjny 120
4.2. Przekroje poprzeczne 122
4.3. Profil podłużny 123
4.4. Przekrój normalny 126
4.5. Rysunki konstrukcyjne projektowanych budowli regulacyjnych 127
4.6. Załącznik 128

Literatura 148

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl