Newsletter

Tytuł   /   Cena 1 2 3 4 > >>
 1. Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych

  42.00 zł
  Źródła, skutki oddziaływania i metody oceny uciążliwości. W monografii przedstawiono wyniki badań uciążliwego hałasu niskoczęstotliwościowego występującego W budynkach...
 2. ABC akustycznych sufitów podwieszanych. Poradnik eksperta

  13.50 zł
  Sufity podwieszane bardzo dobrze maskują wszelkie instalacje, optymalizują odbicie światła, izolują termicznie i akustycznie. Jest to rozwiązanie od dawna już stosowane w...
 1. ABC uprawnień budowlanych wraz z wykazem aktów prawnych

  20.00 zł
  Książka zawiera: regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych wraz z załącznikami, m.in. szczegółowym program egzaminów na uprawnienia...
 2. Aktualne kierunki rozwoju teorii i praktyki konstrukcji sprężonych w Polsce

  34.00 zł
  Oddajemy w Wasze ręce niniejszą monografię, do wydania której inspiracją były pełne ciekawych prezentacji i dyskusji obrady zorganizowanej W kwietniu 2015 roku W Krakowie Konferencji...
 1. Analiza wrażliwości konstrukcji prętowych w liniowej statyce

  33.00 zł
  Celem pracy jest przybliżenie czytelnikowi podstawowych pojęć analizy wrażliwości i przedstawienie klasycznych metod matematycznych służących do wyznaczenia pochodnych. Podstawą są...
 2. Autoklawizowany beton komórkowy Technologia, właściwości, zastosowanie

  79.00 zł
  Procesy technologiczne i podstawowe operacje przy wytwarzaniu autoklawizowanego betonu komórkowego Surowce do produkcji betonu komórkowego Zastosowanie wyrobów z betonu...
 1. Badania architektoniczne. Historia i perspektywy rozwoju.

  100.00 zł
  Badania architektoniczne. Historia i perspektywy rozwoju Pomimo ogólnego uznania roli badań architektonicznych, zarówno dla historii architektury, jak i dla prac konserwatorskich, brakuje...
 2. Badania doświadczalne i modelowanie procesów kumulacji uszkodzeń i pękania elementów konstrukcyjnych

  66.00 zł
  Niniejsza monografia stanowi „pomost” pomiędzy mechaniką pękania i mechaniką uszkodzeń. Przedstawiono w niej wyniki zaawansowanych badań doświadczalnych oraz modelowania z...
 1. Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne + CD

  29.00 zł
  Opracowanie stanowi pierwszą w Polsce próbę tak szerokiego ujęcia tematu. Środowisko architektów, producentów betonu i jego składników, wykonawców robót od dawna czeka na...
 2. Beton ekspansywny

  23.00 zł
  W książce omówiono cechy charakterystyczne oraz zastosowanie w praktyce betonu ekspansywnego. Przedstawiono zagadnienia technologiczne specyficzne dla zaczynów, zapraw i...
 1. Betony ultrawysokowartościowe

  66.00 zł
  Monografia, której przesłanie ma przybliżyć polskiemu czytelnikowi stan badań i światowych realizacji obiektów z betonu ultrawysokościowego.Treści pracy są ukazane...
 2. Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych

  51.00 zł
  Monografia dotycząca zagadnień ochrony zdrowia i życia pracowników powiązanych z procesem inwestycyjnym w  budownictwie. Monografia składa się z 12 rozdziałów. W...
 1. BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia

  99.00 zł
  Zamiarem autora było przedstawienie BIM W wersji BIG i Open, wraz z szerokim otoczeniem, które powinno stworzyć szerszą perspektywę dla tej technologii. Dyskusja o BIM często jest...
 2. Brukarstwo

  24.00 zł
  W książce zebrano wiadomości na temat materiałów, narzędzi i urządzeń oraz technologii stosowanych w brukarstwie. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób pragnących...
 1. Budowa i konserwacja urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych

  39.00 zł
  W książce omówiono budowę i zasady działania urządzeń służących do przemieszczania osób  niepełnosprawnych oraz elementów składowych tych urządzeń. Omówiono też zasady...
 2. Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne

  39.90 zł
  Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji. Wdrażanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian przepisów prawnych i organizacyjnych związanych z...
 1. Budownictwo ogólne dla architektów

  165.00 zł
  "Budownictwo ogólne dla architektów" jest syntetycznie opracowanym podręcznikiem budownictwa. Rozwiązania budowlane przedstawiono jako fragmenty większej całości - funkcjonujące...
 2. Budownictwo ogólne t.1 Materiały i wyroby budowlane

  99.00 zł
  Książka zawiera wiadomości na temat materiałów i wyrobów budowlanych, ich właściwości i zastosowania. SPIS TREŚCI: - Podstawowe właściwości techniczne materiałów...
 1. Budownictwo ogólne t.2 2 Fizyka budowli

  99.00 zł
  W publikacji przedstawione są podstawy fizyki materiałów budowlanych, zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, mikroklimat wnętrz, termoizolację budynków, ogrzewanie,...
 2. Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej

  44.00 zł
  Książka stanowi kompleksową monografię na temat budownictwa zrównoważonego i przedstawia aktualne kierunki oraz tendencje. Nadrzędnym celem pracy jest stworzenie kompendium...
 1. Cementy powszechnego użytku i specjalne

  43.00 zł
  Książka przeznaczona jest dla specjalistów trudniących się produkcją i zastosowaniem cementu. Przedstawiono w niej podstawy chemii cementu, w tym reakcje chemiczne zachodzące podczas...
 2. Cementy wieloskładnikowe w budownictwie

  48.00 zł
  W niniejszej monografii podjęto problem oceny właściwości i możliwości wykorzystania w budownictwie nowej grupy cementów wieloskładnikowych, ujętej w normie PN-EN 197-1....
 1. Chemia cementu i betonu

  169.00 zł
  Książka jest bogato ilustrowana wykresami, które ułatwiają szybkie poznanie wpływu różnych czynników na właściwości zaczynu i betonu. Zawiera także wiele tablic oraz bogatą...
 2. Dachy podstawy projektowania i wykonawstwa

  63.00 zł
  Wieloaspektowa monografia zawierająca podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa. Książka zawiera podstawowe zasady wiedzy technicznej dotyczącej dachów i pokryć...
 1. Dachy. Zasady kształtowania i utrzymywania

  49.00 zł
  Stan techniczny pokryć dachowych oraz konstrukcji dachów ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość obiektów. Dlatego tak ważna jest znajomość...
 2. Dekarstwo i blacharstwo budowlane. Technologia

  74.00 zł
  W książce omówiono podstawowe materiały budowlane, sprzęt potrzebny do robót dekarskich i blacharskich oraz wykonawstwo i warunki techniczne odbioru podkładów i pokryć z blachy, papy,...
 1. Dekarz

  26.00 zł
  Książka zawiera przedstawione w sposób zwięzły podstawowe wiadomości niezbędne w pracach dekarskich. Znaczna część publikacji poświęcona jest technikom dekarskim i rodzajom...
 2. Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 1

  69.90 zł
  Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych.   Pierwsza część...
 1. Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 2

  44.90 zł
  Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu. Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych! Drugi tom kompleksowego...
 2. Dobór i mocowanie okuć budowlanych do drzwi i okien o podwyższonej odporności na włamanie

  27.00 zł
  Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 458/2010.   SPIS TREŚCI   1. Wstęp   2. Terminy...
 1. Docieplanie budynków

  31.00 zł
  Książka zawiera informacje dotyczące docieplania budynków mieszkalnych. Opisuje szczegółowo czynności związane z wykonaniem docieplenia ściany w metodzie BSO (lekkiej mokrej)....
 2. Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych

  50.00 zł
  Monografia stanowi wkład w publikacje na temat technologii budowania, realizowanych w latach 1955–1995, tj. wielkiej płyty. Substancja mieszkaniowa tej technologii stanowiła 50%...
 1. Dom po powodzi. Poradnik

  22.00 zł
  W książce omówiono przystępnie i zwięźle sposoby postępowania zmierzającego do usunięcia skutków zalania wodą domu lub lokalu użytkowego. SPIS TREŚCI:  ...
 2. Działanie drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami górniczymi na niską tradycyjną zabudowę mieszkalną

  37.00 zł
  CEL I ZAKRES PRACY Głównym celem pracy jest: - rozpoznanie i opisanie charakterystyk wstrząsów spowodowanych eksploatacja gómiczą W obszarach GZW i LGOM i przebiegów drgań...
 1. Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przciwwilgociowej i przeciwwodnej części podziemnych budynków.

  29.00 zł
  Wymagania i zalecenia dla wyrobów objętych normą PN-EN 13967:2012 Normy europejskie dotyczące wyrobów hydroizolacyjnych grupują wyroby w zależności od ich przeznaczenia....
 2. Elementy budownictwa ochrony środowiska

  27.00 zł
  Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem na temat obiektów budowlanych, wpływających na ochronę środowiska. Omówiono w nim wybrane budowle, takie jak: budowle piętrzące wodę i...
 1. Elewacje wentylowane

  26.00 zł
  Niniejsze opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wentylowanych, wykonanych z okładzin elewacyjnych montowanych do ścian zewnętrznych budynków z...
 2. Encyklopedia inżynierii morskiej

  115.00 zł
  Publikacja o objętości bliskiej 600 stron, bogato ilustrowane barwnymi zdjęciami, rysunkami. Encyklopedia jest pomyślana nie tylko jako ogólny podręczny informator dla ludzi...
 1. Fachowiec na budowie. Poradnik + CD

  24.00 zł
  Poradnik szkoleniowo - instruktażowy dla inwestorów indywidualnych i firm wykonawczych. Tematyka: * dobór cementu * ściany zewnętrzne z betonu komórkowego * system...
 2. Geodezja z fotogramaterią i geomatyką

  47.00 zł
  Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja...
 1. Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego

  39.00 zł
  W publikacji omówiono główne metody ulepszania podłoża gruntowego, tj. zagęszczanie, wymianę, prekonsolidację, cementację i stabilizację oraz zbrojenie i umocnienia biotechniczne zboczy...
 2. Geometria wykreślna. Podstawowe metody odwzorowań stosowane w projektowaniu inżynierskim

  39.00 zł
  Przedstawiam studentom Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej materiał zawarty w kursie przedmiotu „Geometria wykreślna” adresowanym do przyszłych inżynierów, od...
 1. Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo

  62.00 zł
  W książce opisano metody projektowania i wykonania głębokich wykopów, które są nieodłącznym elementem budownictwa komunikacyjnego, podziemnego i ogólnego. Uwzględniono w...
 2. Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania

  38.00 zł
  W publikacji omówiono właściwości geotechniczne i metody ich badań wybranych gruntów nasypowych: mineralnych, odpadów powęglowych, odpadów hutniczych i paleniskowych, odpadów...
 1. Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli

  50.00 zł
  Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne...
 2. Ilustrowany słownik budowlany polsko-angielsko-niemiecki

  59.00 zł
  W książce przedstawiono w przystępnej wizualnie formie zestaw najważniejszych haseł dotyczących branży budowlanej, podanych w trzech językach. Zaprezentowano poglądowe rysunki ze...
 1. Inteligentny modeler graficzny w komputerowych systemach wspomagania projektowania

  34.00 zł
  W pracy przedstawiono Inteligentny Modeler Graficzny (IMG), integrujący proces projektowania w systemach komputerowego wspomagania projektowania. IMG rozwiązuje poważny problem...
 2. Inżynierska geometria wykreślna. Podstawy i zastosowania

  38.00 zł
  Podstawy geometrii wykreślnej. Słowa kluczowe: . - aksonometria - rzutcechowany - rzuty prostokątne Monge'a SPIS TREŚCI:   1. WSTĘP 1.1. CZY TO...
 1. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków

  32.00 zł
  W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze odnośnie do różnych rozwiązań zabezpieczeń wodochronnych części podziemnych budynków realizowanych zarówno w...
 2. Izolacje wodochronne tarasów

  32.00 zł
  W niniejszym zeszycie warunków technicznych podano wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych tarasów wykonywanych w tradycyjnym układzie warstw oraz w...
1 2 3 4 > >>