Newsletter

Tytuł   /   Cena 1 2 3 4 > >>
 1. Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych

  42.00 zł
  Źródła, skutki oddziaływania i metody oceny uciążliwości. W monografii przedstawiono wyniki badań uciążliwego hałasu niskoczęstotliwościowego występującego W budynkach...
 2. Zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budynków

  72.00 zł
  W niniejszym poradniku ujęte są kompleksowo i jednoznacznie problemy związane z zasadami obmiaru i obliczania powierzchni użytkowych mieszkań oraz kubatury budynków lub ich części,...
 1. ABC akustycznych sufitów podwieszanych. Poradnik eksperta

  13.50 zł
  Sufity podwieszane bardzo dobrze maskują wszelkie instalacje, optymalizują odbicie światła, izolują termicznie i akustycznie. Jest to rozwiązanie od dawna już stosowane w...
 2. ABC uprawnień budowlanych wraz z wykazem aktów prawnych

  20.00 zł
  Książka zawiera: regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych wraz z załącznikami, m.in. szczegółowym program egzaminów na uprawnienia...
 1. Aktualne kierunki rozwoju teorii i praktyki konstrukcji sprężonych w Polsce

  34.00 zł
  Oddajemy w Wasze ręce niniejszą monografię, do wydania której inspiracją były pełne ciekawych prezentacji i dyskusji obrady zorganizowanej W kwietniu 2015 roku W Krakowie Konferencji...
 2. Analiza wrażliwości konstrukcji prętowych w liniowej statyce

  29.00 zł
  Celem pracy jest przybliżenie czytelnikowi podstawowych pojęć analizy wrażliwości i przedstawienie klasycznych metod matematycznych służących do wyznaczenia pochodnych. Podstawą są...
 1. Autoklawizowany beton komórkowy Technologia, właściwości, zastosowanie

  79.00 zł
  Procesy technologiczne i podstawowe operacje przy wytwarzaniu autoklawizowanego betonu komórkowego Surowce do produkcji betonu komórkowego Zastosowanie wyrobów z betonu...
 2. Badania architektoniczne. Historia i perspektywy rozwoju.

  100.00 zł
  Badania architektoniczne. Historia i perspektywy rozwoju Pomimo ogólnego uznania roli badań architektonicznych, zarówno dla historii architektury, jak i dla prac konserwatorskich, brakuje...
 1. Badania doświadczalne i modelowanie procesów kumulacji uszkodzeń i pękania elementów konstrukcyjnych

  66.00 zł
  Niniejsza monografia stanowi „pomost” pomiędzy mechaniką pękania i mechaniką uszkodzeń. Przedstawiono w niej wyniki zaawansowanych badań doświadczalnych oraz modelowania z...
 2. Beton ekspansywny

  23.00 zł
  W książce omówiono cechy charakterystyczne oraz zastosowanie w praktyce betonu ekspansywnego. Przedstawiono zagadnienia technologiczne specyficzne dla zaczynów, zapraw i...
 1. Betony ultrawysokowartościowe

  66.00 zł
  Monografia, której przesłanie ma przybliżyć polskiemu czytelnikowi stan badań i światowych realizacji obiektów z betonu ultrawysokościowego.Treści pracy są ukazane...
 2. Bezpieczeństwo pracy w procesach budowlanych

  51.00 zł
  Monografia dotycząca zagadnień ochrony zdrowia i życia pracowników powiązanych z procesem inwestycyjnym w  budownictwie. Monografia składa się z 12 rozdziałów. W...
 1. BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia

  99.00 zł
  Zamiarem autora było przedstawienie BIM W wersji BIG i Open, wraz z szerokim otoczeniem, które powinno stworzyć szerszą perspektywę dla tej technologii. Dyskusja o BIM często jest...
 2. Brukarstwo

  24.00 zł
  W książce zebrano wiadomości na temat materiałów, narzędzi i urządzeń oraz technologii stosowanych w brukarstwie. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób pragnących...
 1. Budowa i konserwacja urządzeń do przemieszczania osób niepełnosprawnych

  39.00 zł
  W książce omówiono budowę i zasady działania urządzeń służących do przemieszczania osób  niepełnosprawnych oraz elementów składowych tych urządzeń. Omówiono też zasady...
 2. Budowlane przedsięwzięcia inwestycyjne

  39.90 zł
  Środowiskowe uwarunkowania przygotowania i realizacji. Wdrażanie prawa wspólnotowego Unii Europejskiej spowodowało wiele zmian przepisów prawnych i organizacyjnych związanych z...
 1. Budownictwo ogólne dla architektów

  165.00 zł
  "Budownictwo ogólne dla architektów" jest syntetycznie opracowanym podręcznikiem budownictwa. Rozwiązania budowlane przedstawiono jako fragmenty większej całości - funkcjonujące...
 2. Budownictwo ogólne t.1 Materiały i wyroby budowlane

  99.00 zł
  Książka zawiera wiadomości na temat materiałów i wyrobów budowlanych, ich właściwości i zastosowania. SPIS TREŚCI: - Podstawowe właściwości techniczne materiałów...
 1. Budownictwo ogólne t.2 2 Fizyka budowli

  99.00 zł
  W publikacji przedstawione są podstawy fizyki materiałów budowlanych, zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, mikroklimat wnętrz, termoizolację budynków, ogrzewanie,...
 2. Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej

  44.00 zł
  Książka stanowi kompleksową monografię na temat budownictwa zrównoważonego i przedstawia aktualne kierunki oraz tendencje. Nadrzędnym celem pracy jest stworzenie kompendium...
 1. Cementy powszechnego użytku i specjalne

  43.00 zł
  Książka przeznaczona jest dla specjalistów trudniących się produkcją i zastosowaniem cementu. Przedstawiono w niej podstawy chemii cementu, w tym reakcje chemiczne zachodzące podczas...
 2. Cementy wieloskładnikowe w budownictwie

  48.00 zł
  W niniejszej monografii podjęto problem oceny właściwości i możliwości wykorzystania w budownictwie nowej grupy cementów wieloskładnikowych, ujętej w normie PN-EN 197-1....
 1. Chemia cementu i betonu

  169.00 zł
  Książka jest bogato ilustrowana wykresami, które ułatwiają szybkie poznanie wpływu różnych czynników na właściwości zaczynu i betonu. Zawiera także wiele tablic oraz bogatą...
 2. Dachy podstawy projektowania i wykonawstwa

  63.00 zł
  Wieloaspektowa monografia zawierająca podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa. Książka zawiera podstawowe zasady wiedzy technicznej dotyczącej dachów i pokryć...
 1. Dachy z łupka [Historic slate roofs]

  105.00 zł
  The National Slate Association compiled a comprehensive overview of slate roofs in 1926, covering everything from characteristics and important data with regard to slate and the specifics of...
 2. Dachy. Zasady kształtowania i utrzymywania

  49.00 zł
  Stan techniczny pokryć dachowych oraz konstrukcji dachów ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość obiektów. Dlatego tak ważna jest znajomość...
 1. Dekarstwo i blacharstwo budowlane. Technologia

  74.00 zł
  W książce omówiono podstawowe materiały budowlane, sprzęt potrzebny do robót dekarskich i blacharskich oraz wykonawstwo i warunki techniczne odbioru podkładów i pokryć z blachy, papy,...
 2. Dekarz

  26.00 zł
  Książka zawiera przedstawione w sposób zwięzły podstawowe wiadomości niezbędne w pracach dekarskich. Znaczna część publikacji poświęcona jest technikom dekarskim i rodzajom...
 1. Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 1

  69.90 zł
  Metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych.   Pierwsza część...
 2. Diagnostyka konstrukcji żelbetowych tom 2

  44.90 zł
  Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu. Ocena bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych według Eurokodów i norm krajowych! Drugi tom kompleksowego...
 1. Dobór i mocowanie okuć budowlanych do drzwi i okien o podwyższonej odporności na włamanie

  27.00 zł
  Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 458/2010.   SPIS TREŚCI   1. Wstęp   2. Terminy...
 2. Docieplanie budynków

  31.00 zł
  Książka zawiera informacje dotyczące docieplania budynków mieszkalnych. Opisuje szczegółowo czynności związane z wykonaniem docieplenia ściany w metodzie BSO (lekkiej mokrej)....
 1. Dokładność realizacji a potrzeba modernizacji budynków wielkopłytowych

  50.00 zł
  Monografia stanowi wkład w publikacje na temat technologii budowania, realizowanych w latach 1955–1995, tj. wielkiej płyty. Substancja mieszkaniowa tej technologii stanowiła 50%...
 2. Dom po powodzi. Poradnik

  22.00 zł
  W książce omówiono przystępnie i zwięźle sposoby postępowania zmierzającego do usunięcia skutków zalania wodą domu lub lokalu użytkowego. SPIS TREŚCI:  ...
 1. Domieszki do betonu. Efekty działania, ocena i badania efektywności, stosowanie

  51.00 zł
  Treść pracy koncentruje się na problematyce efektów działania i efektywności domieszek kompleksowo uwzględniając techniczne, technologiczne i ekonomiczne aspekty ich stosowania....
 2. Działanie drgań powierzchniowych wywołanych wstrząsami górniczymi na niską tradycyjną zabudowę mieszkalną

  32.00 zł
  CEL I ZAKRES PRACY Głównym celem pracy jest: - rozpoznanie i opisanie charakterystyk wstrząsów spowodowanych eksploatacja gómiczą W obszarach GZW i LGOM i przebiegów drgań...
 1. Elastyczne wyroby wodochronne z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przciwwilgociowej i przeciwwodnej części podziemnych budynków.

  26.00 zł
  Wymagania i zalecenia dla wyrobów objętych normą PN-EN 13967:2012 Normy europejskie dotyczące wyrobów hydroizolacyjnych grupują wyroby w zależności od ich przeznaczenia....
 2. Elementy budownictwa ochrony środowiska

  27.00 zł
  Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem na temat obiektów budowlanych, wpływających na ochronę środowiska. Omówiono w nim wybrane budowle, takie jak: budowle piętrzące wodę i...
 1. Elewacje wentylowane

  26.00 zł
  Niniejsze opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wentylowanych, wykonanych z okładzin elewacyjnych montowanych do ścian zewnętrznych budynków z...
 2. Encyklopedia inżynierii morskiej

  115.00 zł
  Publikacja o objętości bliskiej 600 stron, bogato ilustrowane barwnymi zdjęciami, rysunkami. Encyklopedia jest pomyślana nie tylko jako ogólny podręczny informator dla ludzi...
 1. Fachowiec na budowie. Poradnik + CD

  24.00 zł
  Poradnik szkoleniowo - instruktażowy dla inwestorów indywidualnych i firm wykonawczych. Tematyka: * dobór cementu * ściany zewnętrzne z betonu komórkowego * system...
 2. Geodezja z fotogramaterią i geomatyką

  47.00 zł
  Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja...
 1. Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego

  39.00 zł
  W publikacji omówiono główne metody ulepszania podłoża gruntowego, tj. zagęszczanie, wymianę, prekonsolidację, cementację i stabilizację oraz zbrojenie i umocnienia biotechniczne zboczy...
 2. Geometria wykreślna. Podstawowe metody odwzorowań stosowane w projektowaniu inżynierskim

  39.00 zł
  Przedstawiam studentom Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej materiał zawarty w kursie przedmiotu „Geometria wykreślna” adresowanym do przyszłych inżynierów, od...
 1. Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo

  62.00 zł
  W książce opisano metody projektowania i wykonania głębokich wykopów, które są nieodłącznym elementem budownictwa komunikacyjnego, podziemnego i ogólnego. Uwzględniono w...
 2. Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania

  38.00 zł
  W publikacji omówiono właściwości geotechniczne i metody ich badań wybranych gruntów nasypowych: mineralnych, odpadów powęglowych, odpadów hutniczych i paleniskowych, odpadów...
 1. Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli

  50.00 zł
  Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne...
 2. Ilustrowany słownik budowlany polsko-angielsko-niemiecki

  59.00 zł
  W książce przedstawiono w przystępnej wizualnie formie zestaw najważniejszych haseł dotyczących branży budowlanej, podanych w trzech językach. Zaprezentowano poglądowe rysunki ze...
 1. Inteligentny modeler graficzny w komputerowych systemach wspomagania projektowania

  34.00 zł
  W pracy przedstawiono Inteligentny Modeler Graficzny (IMG), integrujący proces projektowania w systemach komputerowego wspomagania projektowania. IMG rozwiązuje poważny problem...
 2. Inżynierska geometria wykreślna. Podstawy i zastosowania

  38.00 zł
  Podstawy geometrii wykreślnej. Słowa kluczowe: . - aksonometria - rzutcechowany - rzuty prostokątne Monge'a SPIS TREŚCI:   1. WSTĘP 1.1. CZY TO...
1 2 3 4 > >>