Newsletter

Polecamy
Odpady hutnicze jako antropogeniczne grunty budowlane. Właściwości geotechniczne
Eugeniusz Zawisza
44.00 zł
Odpady hutnicze jako antropogeniczne grunty budowlane. Właściwości geotechniczne
Autor: Eugeniusz Zawisza
Wydanie: 2012
Strony: 148
Wymiary: B5
Okładka: miękka


Więcej o książce

Przedmiotem niniejszej monografii są wyniki badań właściwości geotechnicznych kruszyw żużlowych, a także nieprzetworzonych odpadów (żużli pocynkowych). Badania prowadzono w aspekcie oceny możliwości wykorzystania przedmiotowych materiałów do celów budownictwa drogowego.

Jako główny cel monografii przyjęto syntetyczne przedstawienie wyników własnych dociekań o charakterze poznawczym i utylitarnym dotyczących:
- zakresu i metodyki nietypowych badań laboratoryjnych różnorodnych odpadów hutniczych traktowanych jako antropogeniczne grunty budowlane oraz wyniki i analizy tych badań,
- możliwości i zasad stosowania sześciu rodzajów żużli wielkopiecowych stalowniczych i pocynkowych oraz dwóch rodzajów mieszanek żużli wielkopiecowych z popiołami lotnymi w ziemnym budownictwie drogowym, kolejowym i hydrotechnicznym,
- zasad recyklingu wymienionych odpadów przemysłowych w celu ograniczenia obszarów zdegradowanych.

SPIS TREŚCI:

Wykaz ważniejszych symboli, oznaczeń i nazw geotechnicznych 7

1. Wprowadzenie

2. Ogólna charakterystyka odpadów hutniczych
2.1. Żużle z hutnictwa żelaza i stali
2.1.1. Żużle wielkopiecowe
2.1.2. Żużle stalownicze 
2.1.3. Promieniotwórczość żużli wielkopiecowych i stalowniczych
2.1.4. Zastosowanie żużli wielkopiecowych i stalowniczych w budownictwie
2.1.4.1. Przykłady zastosowania żużli wielkopiecowych
2.1.4.2. Przykłady zastosowania żużli stalowniczych
2.2. Żużle z hutnictwa cynku

3. Właściwości geotechniczne odpadów hutniczych i metody ich badania
3.1. Zakres i metody badań
3.2. Wyniki badań
3.2.1. Żużle wielkopiecowe
3.2.1.1. Żużel wielkopiecowy o uziarnieniu 0-12,8 mm 
3.2.1.2. Żużel wielkopiecowy o uziarnieniu 0-31,5 mm 
3.2.1.3 Żużle wielkopiecowe o uziarnieniu 0-63 mm
3.2.1.4. Żużel wielkopiecowy o uziarnieniu 31,5-120 mm
3.2.1.5. Żużel wielkopiecowy o uziarnieniu 0-500 mm
3.2.2. Mieszanki żużli wielkopiecowych z popiolami lotnymi
3.2.2.1. Mieszanki żużla wielkopiecowego o uziarnieniu 0-31,5 mm z popiolem lotnym
3.2.2.2. Mieszanki żużla wielkopiecowego o uziarnieniu 0-63 mm z popiolem lotnym
3.2.3. Żużle stalownicze 0 uziarnieniu 16-25 mm
3.2.4. Żużle pocynkowe

4. Podsumowanie

Literatura

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl