Newsletter

Polecamy
Ocena degradacji betonu konstrukcyjnego poddanego procesom niszczenia mrozowego
Marta Kosior-Kazberuk
63.00 zł
Ocena degradacji betonu konstrukcyjnego poddanego procesom niszczenia mrozowego
Autor: Marta Kosior-Kazberuk
Wydanie: 2013
Strony: 228
Wymiary: B5
Okładka: twarda


Więcej o książce

SPIS TREŚCI: 

Podstawowe oznaczenia 7
Wstęp 9


1. Proces niszczenia mrozowego — teorie, czynniki determinujące proces, metody oceny
13
1.1. Charakter uszkodzeń w wyniku cyklicznego zamrażania i rozmrażania betonu
1.2. Teorie mechanizmów niszczenia mrozowego 17
1.2.1. Niszczenie w wyniku wewnętrznego pękania 17
1.2.2. Powierzchniowe łuszczenie betonu 25
1.3. Metody oceny odporności betonu na działanie mrozu 30
1.4. Problem zapewnienia mrozoodporności betonu 34
1.4.1. Wymagania normowe 34
1.4.2. Wpływ domieszek i dodatków na mrozoodporność betonu 37
1.5. Wpływ wytężenia na mrozoodporność kompozytów cementowych 43
1.6. Sformułowanie problemów badawczych 54

2. Badania własne nad odpornością betonu z dodatkiem popiołu lotnego na łuszczenie 59

2.1. Założenia badawcze 59
2.2. Opis badań 61
2.2.1. Skład mieszanek betonowych i przygotowanie próbek 61
2.2.2. Procedura badania odporności betonu na powierzchniowe łuszczenie 66
2.2.3. Opracowanie statystyczne wyników badań 70
2.3. Analiza i interpretacja wyników badań 71
2.4. Podsumowanie 79

3. Badania własne nad odpornością betonu na łuszczenie w warunkach złożonego oddziaływania czynników eksploatacyjnych 81

3.1. Założenia badawcze 81
3.2. Opis badań 82
3.2.1. Skład mieszanek betonowych i przygotowanie próbek 82
3.2.2. Procedura oceny odporności betonu na łuszczenie 84
3.2.3. Badanie porowatości betonów 87
3.2.4. Opracowanie statystyczne wyników badań 88
3.3. Analiza i interpretacja wyników badań 91
3.3.1. Porównanie porowatości betonu w wierzchniej warstwie poddanej zamrażaniu 91
3.3.2. Podatność na powierzchniowe łuszczenie elementów betonowych 93
3.4. Podsumowanie 110

4. Badania defektów mikrostruktury wywołanych wewnętrznym niszczeniem betonu pod wpływem cyklicznego zamrażania i rozmrażania 115

4.1. Założenia badawcze 115
4.2. Opis badań 116
4.2.1. Skład mieszanek betonowych, przygotowanie próbek i warunki zamrażania 116
4.2.2. Metodyka badań 117
4.3. Analiza zmian mikrostruktury pod wpływem cyklicznego zamrażania i rozmrażania 118
4.4. Podsumowanie 129

5. Badania procesu wewnętrznego niszczenia betonu konstrukcyjnego przy zastosowaniu metod mechaniki pękania 131

5.1. Modele i parametry stosowane w analizie procesu pękania betonu 131
5.2. Przegląd doświadczalnych metod badania parametrów mechaniki pękania betonu 139
5.3. Próby wykorzystania parametrów mechaniki pękania do opisu degradacji kompozytów cementowych 144
5.4. Badania własne parametrów mechaniki pękania betonu poddanego destrukcji mrozowej 148
5.4.1. Założenia badawcze 148
5.4.2. Podstawy teoretyczne 148
5.4.3. Opis realizacji badań 154
5.4.4. Analiza i interpretacja wyników badań 162
5.5. Podsumowanie 183

Wnioski 187

Bibliografia 191
Streszczenie 225
Summary 227

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl