Newsletter

Polecamy
Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie
J. Hoła, P. Pietraszek K. Schabowicz
75.00 zł
Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie
Autor: J. Hoła, P. Pietraszek K. Schabowicz
Strony: 372
Wymiary: 160 x 240 mm
Okładka: twarda
Ilustracje: bardzo dużo czarno-białych rysunków, tabel, wykresów, wzorów


Więcej o książce

Książka zawiera usystematyzowaną i uaktualnioną wiedzę z obszaru budownictwa ogólnego dotyczącą obliczania elementów konstrukcyjnych budynków murowanych wznoszonych tradycyjnymi metodami. Uwzględnione zostały najnowsze normy budowlane. Objaśniono zasady przyjmowania schematów statycznych i zbierania obciążeń działających na elementy konstrukcyjne. Zawarte zostały dane potrzebne do wykonania obliczeń konstrukcji. Opracowanie wzbogacone jest o przykłady obliczeń, które uzupełniają rozważania teoretyczne, pokazują algorytm prowadzenia obliczeń, ułatwiając tym samym wymiarowanie elementów konstrukcyjnych i ich połączeń.

SPIS TREŚCI:


Przedmowa
1. Wprowadzenie do obliczeń  - Jerzy Hoła
1.1. Informacje podstawowe
1.2. Zakres i forma obliczeń
1.3. Metoda obliczeń 
1.4.Sytuacje obliczeniowe
 
2. Obciążenia  - Jerzy Hoła

2.1. Klasyfikacja obciążeń 
2.2. Zasady ustalania wartości obciążeń 
2.3. Podstawowe obciążenia stałe 
2.3.1. Ciężary własne elementów i konstrukcji 
2.3.2. Parcie spoczynkowe gruntu 
2.4. Podstawowe obciążenia zmienne technologiczne i montażowe 
2.4.1. Obciążenia zmienne równomiernie rozłożone 
2.4.2. Obciążenie ściankami działowymi
2.4.3. Obciążenia skupione pionowe
2.4.4. Obciążenie poziome
2.4.5. Obciążenia montażowe 
2.4.6. Obciążenia pojazdami samochodowymi 
2.4.7. Redukcja obciążeń zmiennych
2.5. Obciążenia zmienne środowiskowe 
2.5.1. Obciążenie śniegiem 
2.5.2. Obciążenie wiatrem 
2.6. Wartości współczynnika obciążenia 
 
3. Dachy drewniane strome  - Piotr Pietraszek

3.1. Informacje ogólne 
3.1.1. Ustalanie obciążeń działających na konstrukcję dachową 
3.1.2. Drewno jako materiał do wykonywania konstrukcji dachu 
3.1.3. Ogólne zasady obliczania konstrukcji drewnianych
3.1.4. Połączenia stosowane w konstrukcjach dachowych 
3.2. Wiązary dachowe 
3.2.1. Podkład pokrycia dachowego 
3.2.2. Wiązary rozporowe 
3.2.3. Wiązary z płatwiami  
3.2.4. Wiązary wieszarowe
3.2.5. Krokwie koszowe i narożne
3.3. Przykłady obliczeń - Krzysztof Schabowicz
3.3.1. Więźba dachowa rozporowa
Poz. obl. 3.1. Obliczenie łaty
Poz. obl. 3.2. Obliczenie krokwi
Poz. obl. 3.3. Wymiarowanie jętki
Poz. obl. 3.4. Obliczenie murłatu
Poz. obl. 3.5. Obliczenie połącznika krokwi z jętką
Poz. obl. 3.6. Obliczenie połącznika krokwi z murłatem i murłatu z wieńcem żelbetowym
Poz. obl. 3.7. Obliczenie połączenia krokwi z drewnianą belką stropową
3.3.2. Więźba dachowa bezrozporowa
Poz. obl. 3.8. Obliczenie deskowania
Poz. obl. 3.9. Obliczenie krokwi
Poz. obl. 3.10. Obliczenie kleszczy
Poz. obl. 3.11. Obliczenie płatwi
P oz. obl. 3.12. Obliczenie słupa
Poz. obl. 3.13. Obliczenie mieczy
Poz. obl. 3.14. Krokiew narożna
Poz. obl. 3.15. Połączenie kleszczy ze słupem i krokwią

4. Stropy i stropodachy  - Jerzy Hoła

4.1. Rodzaje i wybór konstrukcji stropów 

4.2. Ustalenie rozpiętości obliczeniowej i schematu statycznego
4.2.1. Rozpiętość obliczeniowa
4.2.2. Schemat statyczny
4.3. Przykładowe schematy obciążenia
4.4. Zasady obliczeń stropów na belkach drewnianych 
4.5. Zasady obliczeń stropów na belkach stalowych 
4.5.1. Płyty Kleina  
4.5.2. Płyty WPS
4.6. Zasady obliczeń wybranych stropów gęstożebrowych
4.6.1. Strop Akermana
4.6.2. Stropy Fert oraz F i EF
4.6.3. Stropy Ceram
4.6.4. Stropy Porotherm
4.6.5. Stropy Teriva
4.6.6. Stron DZ-3  
4.7. Materiały pomocnicze do obliczeń stropów
4.8. Przykłady obliczeń - Krzysztof Schabowicz  
4.8.1. Stropy na belkach drewnianych
Poz. obl. 4.1. Obliczenie deski podłogowej
Poz. obl. 4.2. Obliczenie belki stropowej
4.8.2. Stropy na belkach stalowych  
Poz. obl. 4.3. Obliczenie płyty kleina
Poz. obl. 4.4. Obliczenie belki stalowej
Poz. obl. 4.5. Obliczenie płyty WPS
4.8.3. Stropy gęstożebrowe  
Poz. obl. 4.6. Obliczenie stropu Akermana
Poz. obl. 4.7. Obliczenie stropu Fert 60
Poz. obl. 4.8 Obliczenie stropu Ceram
Poz. obl. 4.9. Obliczenie stropu Porotherm
Poz. obl. 4.10. Obliczenie stropu Teriva Nowa
Poz. obl. 4.11. Obliczenie stropu DZ
 
5. Nadproża  - Jerzy Hoła
 
5.1. Rodzaje nadproży  
5.2. Schematy obciążeń nadproży  
5.3. Zasady obliczeń nadproży  
5.3.1. Nadproża Kleina  
5.3.2. Nadproża z belek stalowych  
5.3.3. Nadproża z belek prefabrykowanych żelbetowych typu L  
5.3.4. Naproża Z belek prefabrykowanych żelbetowych Porotherm
5.3.5. Nadproża żelbetowe monolityczne  
5.4. Przykłady obliczeń - Krzysztof Schabowicz  
Poz. obl. 5.1. Obliczenie nadproża okiennego
Poz. obl. 5.2. Obliczenie nadproża drzwiowego  
 
6. Balkony  - Jerzy Hoła
 
6.1. Typy konstrukcji balkonów  
6.2. Elementy konstrukcji
6.3. Zasady obliczeń balkonów
6.4. Przykłady obliczeń - Krzysztof Schabowicz
Poz. obl. 6.1. Obliczenie poręczy
Poz. obl. 6.2. Obliczenie słupka
Poz. obl. 6.3. Obliczenie stalowej belki balkonowej
 
7. Ściany murowane  - Jerzy Hoła, Piotr Pietraszek
 
7.1. Elementy murowe  
7.2. Zaprawy do wykonywania murów  
7.3. Wytrzymałość muru 
7.4. Odkształcalność murów 
7.5. Skurcz i odkształcalność termiczna murów
7.6. Wymiarowanie ścian niezbrojonych obciążonych głównie pionowo 
7.6.1. Ściany niejednorodne i szczelinowe 
7.6.2. Obciążenia ścian murowanych
7.6.3. Sprawdzanie stanu granicznego nośności 
7.6.4. Modele obliczeniowe ścian murowanych
7.6.5. Obliczanie nośności ścian wg modelu ciągłego
7.6.6. Obliczanie nośności ściany wg modelu przegubowego 
7.6.7. Ściany poddane działaniu obciążenia skupionego (dociskowi)
7.6.8. Ściany piwniczne 
7.7. Konstrukcje murowe zbrojone
7.8. Przykłady obliczeń - Krzysztof Schabowicz
Poz. obl. 7.1. Obliczenie filara w ścianie zewnętrznej
Poz. obl. 7.2. Obliczenie filara w ścianie wewnętrznej
 
8. Schody  - Jerzy Hoła
 
8.1. Podział schodów
8.2. Zasady obliczeń schodów 
8.2.1. Schody policzkowe 
8.2.2. Schody płytowe 
8.2.3. Schody wspornikowe 
8.3. Przykłady obliczeń - Krzysztof Schabowicz
8.3.1. Schody drewniane  
Poz. obl. 8.1. Obliczenie stopnia drewnianego
Poz. obl. 8.2. Obliczenie belki policzkowej
Poz. obl. 8.3. Obliczenie belki spocznikowej
8.3.2. Schody Żelbetowe płytowe na belkach spocznikowych  
Poz. obl. 8.4. Obliczenie płyty biegowej
Poz. obl. 8.5. Obliczenie płyty spocznikowej - podestu piętrowego
Poz. obl. 8.6. Obliczenie belki spocznikowej 
8.3.3. Schody żelbetowe płytowe
Poz. obl. 8.7. Obliczenie schodów płytowych
 

9. Fundamenty  - Piotr Pietraszek

9.1. Informacje ogólne

9.2. Fundamenty bezpoœrednie  
9.3. Ławy fundamentowe
9.4. Stopy fundamentowe
9.5. Przykłady obliczeń Krzysztof Schabowicz  
Poz. obl. 9.1. Obliczenie ławy fundamentowej pod ścianą zewnętrzną
Poz. obl. 9.2. Obliczenie ławy fundamentowej pod ścianą wewnętrzną

Bibliografia


Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl