Newsletter

Polecamy
Nietypowe budulce w architekturze tom 2. Plecionki
Jarosław Szewczyk
71.00 zł
Nietypowe budulce w architekturze tom 2. Plecionki
Autor: Jarosław Szewczyk
ISBN: 9788362582822
Wydanie: 2015
Strony: 419
Wymiary: 165x235 mm
Okładka: miękka
Ilustracje: ok. 200


Więcej o książce

Książka zawiera przegląd architektonicznych zastosowań zaledwie jednej grupy budulców, mianowicie różnorakich plecionek, oraz próbę interpretacji ich znaczenia konstrukcyjnego i inspiratywno-estetycznego.

SPIS TREŚCI:

Przedmowa

Część 1. Podstawy plecionkarstwa

Rozdział 1. Czym jest plecionkarstwo
1.1. Plecionkarstwo jako sfera kultury
1.2. Plecionkarstwo artystyczne, użytkowe i budowlane
1.3. Jajo czy kura – czyli wstęp do historii plecionkarstwa
1.4. Zarys historii plecionkarstwa w Polsce
1.5. Plecionkarstwo a kultura artystyczna

Rozdział 2. Surowce plecionkarskie i pokrewne
2.1. Surowce do wykonania osnowy
2.2. Surowce do wyplotu (wątku)
2.3. Surowce do poszywania plecionek
2.4. Surowce do polep i do powlekania plecionek
2.5. Pozyskanie i obróbka wybranych surowców

Rozdział 3. Techniki plecionkarskie
3.1. Kategorie plecionek
3.2. Elementy wyplotu
3.3. Osnowa (ożebrowanie), jej elementy i rodzaje
3.4. Rodzaje wyplotów (splotów)
3.5. Obręby i pasy
3.6. Wyploty postronkowe

Część 2. Budowlane zastosowanie plecionek

Rozdział 4. Zakres zastosowań budowlanych i niebudowlanych
4.1. Plecionki a historia – czyli rzecz o wyplatanych garnkach
4.2. Wyroby z plecionek wodoszczelnych
4.3. Ryba w wiklinowej sieci
4.4. Plecionki w budownictwie ziemnym
4.5. Wyplatane pojazdy
4.6. Wyplatane statki („carabus”, „coracole” i tym podobne)
4.7. Plecionki jako wspólne dziedzictwo technologiczne
4.8. Plecionki w budownictwie i architekturze

Rozdział 5. Plecionki w konstrukcjach pieców, kap i kominów
5.1. Wyplatane piece
5.2. Wyplatane kapy
5.3. Wyplatane rury luftowe
5.4. Wyplatane kominy (sztagowe, czyli brogowe, zbrożynowe)
5.5. Wyplatane kominki podwieszane (świecaki, zabatniki, łuczniki)
5.6. Wyplatanie inne elementy pieców

Rozdział 6. Lekkie ażurowe przegrody z plecionek suchych
6.1. Podlaskie budynki plecione w dolinach Nurca i Buga
6.2. Podlaskie budownictwo wiklinowe w dolinie Narwi
6.3. Wiklinowe podcienia przystodolne w dawnym powiecie ropczyckim
6.4. Wiklinowe budownictwo w dolinie Raby
6.5. Wiklinowa kurtyna stodoły w Podskalu – przypadek, ewenement czy relikt?
6.6. Plecionkarstwo budowlane jako relikt akcji kolonizacyjnych
6.7. Rozpowszechnienie plecionek niepolepianych
6.8. Konstrukcja koszowa jako rudyment
6.9. Powrót archetypu

Rozdział 7. Przegrody z plecionek polepianych lub tynkowanych
7.1. Podlaskie budynki o ścianach z plecionek wykonanych na sucho
7.2. Podlaskie budynki o ścianach z plecionek wykonanych na mokro
7.3. Najstarsze (prehistoryczne) budownictwo z plecionek polepianych
7.4. Plecione budulce w czasach historycznych – do końca XVIII wieku
7.5. Plecione konstrukcje XIX wieku
7.6. „Lepianka” a „strychulec”
7.7. Plecione konstrukcje XX wieku
7.8. Nowoczesne zastosowanie plecionek

Rozdział 8. Wyplatane stropy i dachy
8.1. Najstarsze wzmianki o plecionych konstrukcjach stropów
8.2. Wyplatane stropy w polskim budownictwie w XIX i XX wieku
8.3. Wyplatane stropy koszowe na obszarach niepolskich
8.4. Plecione podbitki dachowe
8.5. Plecione pokrycia dachowe (w tym strzechy)
8.6. Plecionki w konstrukcjach dachów

Rozdział 9. Plecionki w stolarce budowlanej (okna, okiennice, drzwi)
9.1. Pleciona stolarka budowlana w sztuce islamu
9.2. Wyplatane okna a gotyk zachodnioeuropejski
9.3. Wyplatane okna i drzwi w dawnej Polsce
9.4. Wyplatane bramy i bramki
9.5. Podsumowanie „plecionego stolarstwa” budowlanego

Rozdział 10. Wyplatane niewielkie obiekty gospodarskie
10.1. Ule „szyte” wyplotem spiralnym (typy koszyka i bezdenek)
10.2. Ule z mat prostych
10.3. Ule koszowe (wiklinowe)
10.4. Ule egzotyczne
10.5. Sernice
10.6. Gołębniki
10.7. Kurniki, kurzoki i klatki dla drobiu
10.8. Klatki
10.9. Spichrze i kosznice
10.10. Wyplatane piorunochrony
10.11. Plecione obiekty gospodarskie w badaniach nad rozwojem architektury

Rozdział 11. Wyplatane ogrodzenia
11.1. Ogrodzenia wiklinowe, czyli koszowe w dawnej Polsce
11.2. Dawne ogrodzenia strychulcowe
11.3. Typologia ogrodzeń plecionych
11.4. Plecione ogrodzenia ozdobne a koszykarstwo
11.5. Ogrodzenia plecione naturalne (żywopłoty pasiekowe)
11.6. O czym świadczą plecione płoty?

Część 3. Plecionki a forma architektoniczna

Rozdział 12. Plecionki w architekturze nowoczesnej
12.1. Bez przenośni
12.2. Kicz czy muzeum?
12.3. Drugi biegun idei, czyli dalekie inspiracje plecionkami
12.4. Plecionka jako ideowe sedno projektu
12.5. Polska hipoteza
12.6. Czy tylko w Japonii?
12.7. Wiklinowy biurowiec przy zamku Al Hosn w Abu Dhabi
12.8. Tektonika wikliny, czyli Andrea von Chrismar i jej „membrany”
12.9. Plecione EXPO
12.10. Wiklinowy „Bazar sztuki” Polisskiego i jego skutki architektoniczna
 
Rozdział 13. Refleksje
13.1. Plecionki architektoniczne a identyfikacja korporacyjna lub kulturowa
13.2. Od teorii Sempera do pleciony land – art Polisskiego
13.3. Pleciona architektura a lokalna gospodarka i kultura
13.4. Plecionki jako „alfabet twórczy”
13.5. Architektura haptyczna
13.6. Plecionki w sztukach plastycznych

Rozdział 14. Interpretacje i wnioski
14.1. Plecionki a ontogeneza architektury
14.2. Plecionki jako źródło inspiracji w architekturze
14.3. Pleciony zapis semantyki architektonicznej
14.4. Plecionki a „eko” - mody
14.5. Plecionki jako spójnia nauk, sztuk i rzemiosł
14.6. Nowe horyzonty
 
Postscriptum
Aneks leksykalny
A.1. Leksykon nazw technicznych
A.2. Leksykon surowców

Streszczenie
Summary
Bibliografia
Spis ilustracji

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl