Newsletter

Polecamy
Naturalne sposoby zagospodarowania wód opadowych
Andrzej Wałęga, Artur Radecki-Pawlik, Grzegorz Kaczor
55.00 zł
Naturalne sposoby zagospodarowania wód opadowych
Autor: Andrzej Wałęga, Artur Radecki-Pawlik, Grzegorz Kaczor
ISBN: 978-83-60633-64-9
Wydanie: 2013
Strony: 236
Wymiary: B5
Okładka: miękka
Ilustracje: liczne tabele, wykresy, kilka czarno-białych fotografii


Więcej o książce

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów inżynierii środowiska i geodezji uczelni rolniczych. Zawiera omówienie aktów prawnych dotyczących zagospodarowania wód opadowych spływających z terenów zurbanizowanych, przypomnienie podstawowych wiadomości z meteorologii i hydrologii, analizę wpływu uszczelnienia zlewni na jakość środowiska wodnego, prezentację podstaw projektowania urządzeń do retencji i infiltracji wód opadowych, charakterystykę systemów odwodnienia zlewni zurbanizowanych, a także opis urządzeń do retencji, infiltracji, odparowywania i podczyszczania wód opadowych. Materiał wzbogacono przykładami obliczeń potrzebnych do projektowania urządzeń.

SPIS TREŚCI:

Spis ważniejszych oznaczeń 7

1. Wiadomości ogólne
9
1.1. Wprowadzenie do problematyki zagospodarowania wód opadowych   9
1.2. Uregulowania prawne   11
1.3. Opłaty za wody opadowe 14

2. Wpływ uszczelnienia zlewni na jakość środowiska wodnego 18
2.1. Hydrologiczne skutki uszczelnienia zlewni 18
2.2. Geomorfologiczne skutki uszczelnienia zlewni 21
2.3. Wzrost stopnia uszczelnienia zlewni a jakość wód 23
2.4. Oddziaływanie wód opadowych na system odprowadzania i oczyszczania ścieków 28

3. Podstawowe wiadomości z meteorologii i hydrologii 40
3.1. Charakterystyka opadów atmosferycznych 40
3.2. Parowanie 58
3.3. Intercepcja i retencja wody w zagłębieniach terenu 64
3.4. Infiltracja 64
3.5. Odpływ 67
3.6. Retencja wodna i jej rodzaje 75
3.7. Przykład obliczeń 79

4. Podstawy projektowania urządzeń do retencji i infiltracji wód opadowych 81
4.1. Metody określania wielkości splywu wód opadowych 81
4.2. Podstawy hydrauliczne projektowania urządzeń do retencji wód opadowych 113
4.3. Podstawy hydrauliczne projektowania urządzeń do infiltracji wód opadowych 121
4.4. Przykłady obliczeń 124

5. Systemy odwodnienia zlewni zurbanizowanych 142
5.1. Ogólna charakterystyka systemów kanalizacyjnych 142
5.2. Powierzclmiowe urządzenia do odprowadzania wód opadowych 144
5.3. Wymiarowanie powierzchniowych urządzeń do odprowadzania wód opadowych 149
5.4. Podziemne urządzenia do odprowadzania wód opadowych 151
5.4.1. Kanalizacja deszczowa 151
5.4.2. Drenaż 153
5.5. Przykład obliczeń 155

6. Urządzenia do retencji wód opadowych 157
6.1. Infonnacje wprowadzające 157
6.2. Niecki filtracyjne 157
6.3. Zbiorniki retencyjne 161
6.4. Zbiomiki retencyjno-filtracyjne 168
6.5. Zielone dachy 170
6.6. Przykład obliczeń 175

7. Urządzenia do infiltracji wód opadowych
177
7.1. Infonnacje wprowadzające 177
7.2. Infiltracja wód opadowych bez czasowej retencji 179
7.3. Infiltracja wód opadowych z retencją na powierzchni terenu 181
7.4. Infiltracja wód opadowych z retencją podziemną 189
7.5. Przykład obliczeń 196

8. Naturalne urządzenia do podczyszczania wód opadowych 198
8.1. Rodzaje zanieczyszczeń zawartych w wodach opadowych 198
8.2. Filtry gruntowe 204
8.3. Stawy sedymentacyjne  205
8.4. Oczyszczalnie hydrofitowe i systemy bioretencyjne 207
8.5. Efektywność usuwania zanieczyszczeń w systemach naturahiych   210
8.6. Zastosowanie urządzeń zespolonych 212
8.7. Przykłady obliczeń 215

9. Podsumowanie
218
Bibliografia 220

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl