Newsletter

Polecamy
Natura i miasto Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku
Iwona Bieńkowska
88.00 zł
Natura i miasto Publiczna zieleń miejska we Wrocławiu od schyłku XVIII do początku XX wieku
Autor: Iwona Bieńkowska
Wydanie: 2011
Strony: 256
Wymiary: 240 x 310 mm
Okładka: twarda lakierowana
Ilustracje: 244 czarno-białe fotografie i 64 kolorowe


Więcej o książce

Praca stanowi syntezę zagadnień związanych z zielenią miejską, projektowaną i tworzoną w tym najważniejszym okresie, kiedy tworzył się kształt współczesnego Wrocławia. Autorka zajmuje się teoriami i problemami związanymi z tym procesem, analizuje relacje pomiędzy architekturą i zielenią, poświęca też swą uwagę ludziom – organizatorom i twórcom zieleni oraz jej mecenasom, w końcu analizuje konkretne realizacje.
 
SPIS TREŚCI:
 
Słowo wstępne
Wstęp

1. Wprowadzenie

1.1 Wybrane problemy badań nad sztuką ogrodową w mieście

2. Wrocławianie - twórcy, mecenasi i użytkownicy dzieł sztuki ogrodowej
2.1 Działalność władz samorządowych i ogrodników miejskich, udział organizacji społecznych i środowisk naukowych
2.2 Wpływ państwowej i prywatnej edukacji w zakresie sztuki ogrodowej na środowisko ogrodników wrocławskich
2.3 Wrocławskie stowarzyszenia ogrodników - forum integracji profesjonalistów i miłośników
2.4 Zmiany sposobu prezentowania sztuki ogrodowej na wystawach przemysłowych i ogrodniczych we Wrocławiu do 1913 roku
2.5 Wrocławskie Towarzystwo Upiększania (Breslauer Verschönerungsverein) - jego poprzednicy i kontynuatorzy

3. Kompozycje zieleni publicznej jako element miejskiego i podmiejskiego pejzażu

3.1 Ogrody prywatne i zieleń publiczna przed likwidacją fortyfikacji miejskich
3.2 Przekształcenia systemu zieleni publicznej w związku z urbanistycznym rozwojem Wrocławia

4. Parki, promenady, skwery i zieleńce

4.1 Otwarcie miasta - Promenada
4.2 Przekształcanie parków prywatnych w założenia publiczne
4.2.1 Park Szczytnicki (Scheitniger Park)
4.2.2 Leśny park Osobowicki (Oswitzer Waldpark)
4.2.3 Park Dębowy (Eichenpark)
4.3 Parki i skwery W dzielnicach mieszkaniowych
4.3.1 Pola Stawowe (Teichackern)
4.3.2 Plac św. Macieja (Matthiasplatz)
4.3.3 Park Południowy (Südpark)
4.3.4 Park Tołpy (Waschteichpark)
4.3.5 Skwer na placu Anielewicza (Eichendorfierplatz)
4.3.6 Park Staszica (Benderplatz)

5. Uwagi końcowe

6. Aneks

Literatura przedmiotu - źródła publikowane i archiwalne materiały niepublikowane
Literatura
Źródła publikowane
Teksty niepublikowane
Materiały ikonograficzne
Projekty i źródła kartograficzne

Przypisy
Nature and the City (Summary)
Bibliografia
Spis ilustracji
Indeks osób
Indeks rzeczowy 

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl