Newsletter

Polecamy
Między formą a ideologią Architektura XX wieku w Polsce
Ewa Perlińska-Kobierzyńska
52.00 zł
Między formą a ideologią Architektura XX wieku w Polsce
Autor: Ewa Perlińska-Kobierzyńska
Wydanie: 2011
Strony: 286
Wymiary: B5
Okładka: miękka
Ilustracje: czarno-białe zdjęcia i plany


Więcej o książce

Celem niniejszej publikacjijest pogłębienie wiedzy na temat spuścizny architektury XXw. Tom zawiera prace najmłodszego pokolenia historyków sztuki, architektów i konserwatorów oraz ich promotorów z ośrodków naukowych z całego kraju. Szerokie spectrum podjętych przez autorów tematów badań oraz ich zróżnicowanie geograficzne pozwalają nam całościowo spojrzeć na zagadnienie kształtowania przestrzeni oraz dostrzec identyczne zmagania z formą i ideologią na terenie całej Polski w XX w.

Architektura XX w. mimo, że coraz częściej staje się tematem badań naukowych oraz debat publicznych, wciąż pozostaje niedoceniana przez ogół społeczeństwa, a jej ochrona niewystarczająca. Emocjonalne podejście do nie tak odległych wydarzeń XX w. rzutuje na odbiór architektury, uniemożliwiając obiektywną ocenę dorobku architektonicznego.

Materiał w celu uporządkowania został podzielony na trzy rozdziały, za cezurę czasowa przyjęliśmy II wojnę światową oraz rok 1989. Pierwszy rozdział najobszerniejszy dotyczy architektury do 1939 r., kolejny obejmuje prace powstałe po 1945 r., ostatni rozdział zbiera teksty dotyczące architektury po 1989r., problemów rewitalizacji, a także odbioru architektury modernistycznej.
Materiał w celu uporządkowania został podzielony na trzy rozdziały, za cezurę czasowa przyjęliśmy II wojnę światową oraz rok 1989. Pierwszy rozdział najobszerniejszy dotyczy architektury do 1939 r., kolejny obejmuje prace powstałe po 1945 r., ostatni rozdział zbiera teksty dotyczące architektury po 1989r., problemów rewitalizacji, a także odbioru architektury modernistycznej.

SPIS TREŚCI:
 
Wstęp 5

ARCHITEKTURA DO 1939 ROKU

Waldemar Baraniewski,
Najbardziej godna uwagi, nowoczesna architektura w Polsce 9

Jakub Lewicki,
Lwowskie konkursy architektoniczne lat 1918-1939. Wybrane problemy 25

Aneta Borowik,
Tzw. styl wschodnio-małopolski jako propozycja unarodowienia architektury polskiej w XX wieku 44

Karolina Tabak,
Nasze domy rosną. Domy Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych autorstwa Romualda Millera 55

Helena Postawka
Polska architektura sakralna w okresie międzywojennym a dzieła Augusta Perreta.Uwagi na marginesie stanu badań 65

Szymon Jocek,
Architektura Juraty lat 1928-1939 77

Anna Syska,
Miedzywojenne obiekty kąpielowe Górnego Śląska 87

Patrycja Piróg,
Naród. Sport. Modernizm. Architektura kompleksów kulturalno-sportowych w Kielcach okresu międzywojennego 97

Ewa Perlińska-Kobierzyńska
Jan Stefanowicz i warszawski modernizm drugiej połowy lat 20. XX wieku 112

Joanna Bruś-Kosińska
Albert Nestrypke -prekursor architektury modernistycznęj w Kaliszu 123

Małgorzata Popiołek,
Sanacja przestrzeni miejskiej Warszawy. Dzialalność Komisji Rzeczoznawców Urbanistycznych Przy Zarządzie Miejskim Warszawy w latach 1939-1944 133

ARCHITEKTURA LAT 1945-1989

Zbigniew Czernik
Architektura w obliczu wojennych zniszczeń. Odbudowa miast wschodniopruskich w PRL 147

Beata Dziubicka
Między modernizmem a socrealizmem. Architektura gdańska w latach 1945 -1949 165

Katarzyna Rogalska
Osiedle Kubusia Puchatka w Warszawie 179

Alicja Gzowska
Dworce kolejowe w Polsce w latach 50.  194

Błażej Ciarkowski
Architekt Bolesław Kardaszewski - miedzy awangardą a budownictwem uprzemysłowionym 206

Krzysztof Ziental,
Mister Wrocławia na emeryturze. Budynki z tytułem ,,Mister Wrocławia” z lat 60. i 70. wczoraj i dziś 217

WSPÓŁCZESNE DYLEMATY ARCHITEKTONICZNE

Lidia Klein
Ujęcia natury w architekturze polskiej po 1989 231

Lilianna Nalewajska
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie - między funkcją a formą 237

Anna Jóźwik
Idea szklanycb domów w architekturze polskiej XX wieku 244

Marta Kowalska
Drugie życie wrocławskiego modernizmu 251

Urszula Sworczuk
Architektura modernistyczna a polski odbiorca - wpływy i konsekwencje 267

Indeks osób 273
Noty o autorach .280

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl