Newsletter

Polecamy
Miasta wielokulturowe: Łódź, Wilno, Lwów. Śródmiejska zabudowa mieszkaniowa z przełomu XIX/XX wieku Podobieństwa i różnice
Renata Przewłocka-Sionek
62.00 zł
Miasta wielokulturowe: Łódź, Wilno, Lwów. Śródmiejska zabudowa mieszkaniowa z przełomu XIX/XX wieku Podobieństwa i różnice
Autor: Renata Przewłocka-Sionek
ISBN: 978-83-7283-726-4
Wydanie: 2016
Strony: 273
Wymiary: B5
Okładka: miękka
Ilustracje: 100 rysunków i 390 zdjęć!


Więcej o książce

Tematem monografii jest śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, a konkretnie  kamienica czynszowa, która stanowi główny cel opracowania. Kamienica czynszowa na przełomie XIX/XX wieku stanowiła najczęstsze rozwiązanie zabudowy mieszkaniowej, która powstawała w oparciu o wykształconą typologię funkcjonalno-formalną lub była indywidualnym rozwiązaniem wynikającym z procesu przekształceń i adaptacji wcześniejszej zabudowy.
Autorka podejmuje próbę charakterystyki kamienicy czynszowej w Łodzi, Wilnie
i Lwowie, uzupełniając ją bogatym zasobem materiałów archiwalnych i dokumentacją fotograficzną. Pogłębianie stanu wiedzy o zabudowę pochodzącą z przełomu XIX/ XX wieku na obszarze śródmiejskim w Łodzi, Wilnie i we Lwowie staje się istotne dla zobrazowania jej jednoznacznie ukształtowanej struktury architektonicznej, która jest powiązana z układem przestrzennym miasta.
W monografii równie ważne stało się również to, że w wybranych przez autorkę miastach, na przełomie XIX/XX wieku, zamieszkiwało wiele narodowości i byly to miasta wielokulturowe, co w pewnym stopniu również wpływało na kształtowanie się architektury w omawianym okresie.

SPIS TREŚCI:

Wstęp 

1. Zarys rozwoju gospodarczego i przestrzennego Łodzi, Wilna i Lwowa do 1918 roku 
1.1. Ruch budowlanyw latach 1880- 1918. Łódź, Wilno, Lwów

2. Miasto. Centrum miasta a jego Śródmieście  

3. Kształtowanie się zabudowy w kwartałach śródmiejskich. Łódż, Wilno, Lwów  

4. Sródmiejska zabudowa 2 przełomu XIX/XX wieku. Podstawowe pojęcia i definicje  
4.1. Architekci działający na przełomie XIX/XX wieku w Łodzi, Wilnie i Lwowie  
4.2. Analiza porównawcza układów funkcjonalnych. Łódż. Wilno, Lwów  
4.3. Analiza porównawcza form architektonicznych. Łódź, Wilno, Lwów  
4.4. Elementy identyfikujące zabudowę mieszkaniową w Łodzi, Wilnie i Lwowie 

5. Wielokulturowość miasta na przełomie XIX/XX wieku. Łódź, Wilno, Lwów  
5.1. Wpływ wielu kultur na ksztaltowanie się architektury miasta na przełomie XIX/XX wieku. Łódz, Wilno. Lwów  
5.2. Ślady wielokulturowości w obecnej architekturze Łodzi, Wilna i Lwowa

6. Zakończenie 

Indeks twórców 
Literatura  
Summary  
Charakterystyka zawodowa autorki  
Spis rycin
Spis zdjęć

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl