Newsletter

Polecamy
Leksykon architektury Wrocławia
praca zbiorowa
129.00 zł
Leksykon architektury Wrocławia
Autor: praca zbiorowa
ISBN: 978-83-6054-489-1
Wydanie: 2011
Strony: 1104
Wymiary: 215 x 300
Okładka: twarda
Ilustracje: ponad 1000 kolorowych fotografii


Więcej o książce

Leksykon architektury Wrocławia współtworzyło ponad 100 osób. W około 1500 hasłach, którym towarzyszy ponad 2000 ilustracji archiwalnych oraz współczesnych – zdjęć, planów i rysunków, starano się ukazać 1000-letnią historię miasta zapisaną w kształcie poszczególnych budynków i całych zespołów domów, powstałych zarówno w minionych stuleciach, jak i w ostatnich latach; przedstawiono także postaci ich twórców – architektów, inżynierów, artystów oraz inwestorów.

 Wrocław, a szczególnie jego architektura, są chyba jednym z najlepiej opisanych zjawisk historycznych i artystycznych w centralnej Europie. Znaczny postęp badań, których rezultaty publikowano jedynie w czasopismach fachowych, skłonił pomysłodawców Leksykonu do udostępnienia ich szerokiemu gronu Czytelników. Z tego też powodu Leksykon można traktować jako opracowanie stanowiące podsumowanie obecnego stanu wiedzy w dziedzinie historii architektury i urbanistyki miasta.

Autorzy, konsultanci i redaktorzy naukowi wywodzą się z grona historyków sztuki i architektury, konserwatorów zabytków związanych ze środowiskami wrocławskich wyższych uczelni, archiwów, muzeów i urzędów konserwatorskich. Wiele haseł pisanych było także przez praktykujących architektów. Do współpracy zaproszono również zagranicznych naukowców. Autorzy reprezentują wszystkie pokolenia – od przedstawicieli starszego pokolenia, badaczy o ugruntowanej renomie, do tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę naukową.

Prace nad Leksykonem trwały ponad 3 lata. Powołano kilka zespołów redakcyjnych: pierwszy odpowiadał za wybór haseł, drugi – za współpracę z autorami i redakcję tekstów, trzeci – za redakcję naukową.

W Leksykonie architektury Wrocławia nie uwzględniono budowli inżynieryjnych i terenów zieleni, ponieważ planowane jest wydanie kolejnych tomów poświęconych tym właśnie zagadnieniom.

Autorzy Leksykonu przygotowali hasła na podstawie aktualnego stanu budowli i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, jednak doprowadzenie tekstów do jednolitego kształtu wymagało wytężonej pracy zespołu redakcyjnego. Starano się, aby każde hasło zawierało informacje dotyczące czasu powstania budynku, jego autora, a także podstawową charakterystykę obiektu, jednak ogromna różnorodność tematów nie pozwoliła na wypracowanie powtarzalnej formy opisu.

Mamy nadzieję, że Leksykon spełni oczekiwania Czytelników zainteresowanych historią architektury Wrocławia – od specjalistów, którzy zajmują się architekturą i jej rozwojem w swoich pracach naukowych, po miłośników Wrocławia, dla których będzie on fascynującą lekturą.

SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów 13
Wykaz skrótów nazw 15

I. Rozwój przestrzenny i urbanistyczny miasta do polowy XIX wieku 17
Rafał Eysymontt

II. Fortyfikacje Wrocławia 31 
Adam Żurek, Maciej Małachowicz

III. Średniowieczna architektura sakralna 39
Romuald Kaczmarek

IV. Średniowieczne domy mieszkalne 49
Małgorzata Chorowska

V. Renesansowa i barokowa architektura miejska 55
Wojciech Brzezowski

VI. Barokowa architektura sakralna  63
Jan Wrabec

VII. Rozwój urbanistyczny Wroclawia i planowanie W latach 1850-1914 69
Wanda Kononowicz

VIII. Gmachy publiczne i architektura sakralna w XIX wieku 77
Agnieszka Zabłocka-Kos

IX. Kamienice czynszowe w XIX wieku 85
Agnieszka Tornaszewicz

X. Rozwój urbanistyczny i polityka mieszkaniowa Wroclawia w okresie Republiki Weimarskiej 93
Wanda Kononowicz

XI. Architekci wroclawskiej Akademii Sztuki I Rzemiosla Artystycznego 99
Vladimir Šlapeta

XII. Budowle publiczne przed I wojną światową i w latach 20. XX wieku
107
Jerzy Ilkosz, Beate Störtkuhl

XIII. Wroclawski modernizm lat 20. XX wieku
115
Jadwiga Urbanik
XIV. Architektura Ill Rzeszy 121
Janusz L. Dobesz

XV. Odbudowa miasta po II wojnie światowej 129
Olgierd Czerner

XVI. Osiedla po II wojnie światowej 135
Agata Gabiś

XVII. Rewaloryzacja miasta historycznego I zabudowa plombowa 139
Tadeusz Sawa-Borysiawski

XVIII. Architektura po roku 1989 147
Urszula Gołota

XIX. Fundatorzy i mecenasi wroclawskich budowli na przestrzeni wieków 153
Leszek Ziątkowski 

XX. Programy rewaloryzacji kamienic 167
Zdzisław Żak

XXI. Wybrane konkursy architektoniczne po roku 1945 177
Tadeusz Sawa-Borysiawski

Katalog obiektów

Stare Miasto 189

Wyspy: Ostrów Tumski, Wyspa Piaskowa, Wyspa Młynska, Tamka, Wyspa Słodowa,
Wyspa Bielarska, Kępa Mieszczańska 395

Wrocław lewobrzeżny 449

Wrocław prawobrzeżny 719

Noty biograficzne architektów, budowniczych i artystów 951

Wybór literatury przedmiotu 1041

Słowniczek terminów architektonicznych Rafał Eysymontt 1051

Lista nazw topograficznych, nazw organizacji i instytucji oraz stanowisk urzędowych 1058

Indeks nazwisk 1066
Wykaz ulic wedlug stron występowania w publikacji 1085
Wykaz obiektów wzniesionych przed rokiem 1945 ze wskazaniem na ich dawną funkcję 1089
Wykaz obiektów ze wskazaniem na ich obecną funkcję 1093

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl