Newsletter

Budownictwo Tytuł   /   Cena 1 2 > >>
 1. Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych+CD. T. 1

  89.00 zł
  Konstrukcje murowe są i najprawdopodobniej nadal będą najczęściej wykonywanymi w szeroko pojętym budownictwie powszechnym. Przez wieki rzemiosło i sztuka murarska ewoluowały, a wiek...
 2. Obciążenia budynków i konstrukcji budowlanych według Eurokodów + CD

  59.00 zł
  Książka jest niezbędnym wstępem i podstawą do projektowania wszelkich konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Dotyczy zagadnień określonych w Eurokodzie 1 – obciążeń....
 1. Wytyczne do projektowania i wykonania dachów płaskich z izolacją wodochronną

  74.00 zł
  Publikacja zawiera informacje na temat wykonania izolacji dachów zarówno bitumicznych, jak również z tworzyw sztucznych (takich jak PVC, TPO, EPDM i inne) oraz izolacji natryskowych....
 2. ABC uprawnień budowlanych wraz z wykazem aktów prawnych

  20.00 zł
  Książka zawiera: regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych wraz z załącznikami, m.in. szczegółowym program egzaminów na uprawnienia...
 1. Aktualne kierunki rozwoju teorii i praktyki konstrukcji sprężonych w Polsce

  34.00 zł
  Oddajemy w Wasze ręce niniejszą monografię, do wydania której inspiracją były pełne ciekawych prezentacji i dyskusji obrady zorganizowanej W kwietniu 2015 roku W Krakowie Konferencji...
 2. Atlas dachów. Dachy spadziste

  147.00 zł
  Polskie wydanie słynnej edycji DETAIL. Atlas Dachów jest 450-stronicową pozycją o charakterze encyklopedyczno-poradnikowym w całości poświęconą dachom spadzistym z powodzeniem od...
 1. AUTODESK Robot StructuralAnalysis Wymiarowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych

  41.00 zł
  Program Autodesk ROBOT Structural Analysis Professional służy do analizy numerycznej konstrukcji prętowych, powierzchniowych i bryłowych. Obliczenia w programie są wykonywane metodą...
 2. Badania doświadczalne i modelowanie procesów kumulacji uszkodzeń i pękania elementów konstrukcyjnych

  66.00 zł
  Niniejsza monografia stanowi „pomost” pomiędzy mechaniką pękania i mechaniką uszkodzeń. Przedstawiono w niej wyniki zaawansowanych badań doświadczalnych oraz modelowania z...
 1. Bezpieczny dom rodzinny. Instalacje elektryczne tom II. Alternatywne źródła - energia odnawialna.

  62.00 zł
  W tomie pierwszym przedstawiono zasady przyłączania budynków do sie elektroenergetycznych oraz standardowe wyposażenie w instalacje elektryczne. Omówiono W nim również wykorzystanie...
 2. Budownictwo ogólne t. 5 Stalowe konstrukcje budynków. Eurokod 3 i Eurokod 4 z przykładami obliczeń

  99.00 zł
  W książce w oparciu o Eurokod 3 i Eurokod 4 przedstawiono ogólne reguły projektowania konstrukcji stalowych i zespolonych stalowo-betonowych oraz zasad odnoszących się do ustrojów...
 1. Budownictwo ogólne t.3 Elementy budynków. Podstawy projektowania

  99.00 zł
  W tej części opracowania z cyklu Budownictwo ogólne omówiono m.in. fundamenty, ściany, stropy, dachy, elementy komunikacji pionowej. Przedstawiono zasady architektonicznego i konstrukcyjnego...
 2. Budownictwo ogólne t.4 Konstrukcje budynków

  99.00 zł
  W kolejnym tomie z cyklu Budownictwo ogólne przedstawiono różne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe stosowane przy wznoszeniu obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej,...
 1. Dekarstwo i blacharstwo budowlane. Technologia

  74.00 zł
  W książce omówiono podstawowe materiały budowlane, sprzęt potrzebny do robót dekarskich i blacharskich oraz wykonawstwo i warunki techniczne odbioru podkładów i pokryć z blachy, papy,...
 2. Dekarz

  26.00 zł
  Książka zawiera przedstawione w sposób zwięzły podstawowe wiadomości niezbędne w pracach dekarskich. Znaczna część publikacji poświęcona jest technikom dekarskim i rodzajom...
 1. Detale projektowe dla architektów

  165.00 zł
  Książka ta skierowana jest przede wszystkim do  odbiorcy posiadającego wiedzę ogólnobudowlaną na poziomie wyższego wykształcenia inżynierskiego . Została opracowana w...
 2. Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji

  63.00 zł
  W monografii przedstawiono problematykę diagnostyki wytrzymałości betonu na ściskanie in situ, uwzględniając możliwości bezpośrednich badań próbek rdzeniowych oraz pośrednich...
 1. Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

  59.00 zł
  W podręczniku omówiono: nową klasyfikację gruntów (zgodną z PN-EN ISO 14688:2006), badania podłoża gruntowego dla celów fundamentowania, fundamenty bezpośrednie i głębokie,...
 2. Fundamenty palowe według Eurokodu 7

  24.00 zł
  Książka opisuje zasady posadowienia budynków lub konstrukcji inżynierskich na fundamentach głębokich. Ilustracją tych zasad są zamieszczone przykłady obliczeń nośności według...
 1. Fundamenty palowe wg Eurokodu 7 Badania i zastosowania Tom 2

  50.00 zł
  Badanie i stosowanie pali według Eurokodu 7. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań zgodnie z Eurokodem 7 wymaga wzmożonej kontroli w całym procesie produkcji, wykonania, odbioru i...
 2. Fundamenty palowe wg Eurokodu 7 Technologie i obliczenia Tom 1

  55.00 zł
  Nowe technologie, badanie i obliczanie pali według Eurokodu 7! Część I 2-tomowego, nowoczesnego i kompleksowego podręcznika poświęconego fundamentowaniu palowemu. Stosowane do...
 1. Garaże wielostanowiskowe - projektowanie i realizacja

  59.00 zł
  W pracy w sposób kompleksowy omówiono problematykę dotyczącą kształtowania architektonicznego, projektowania konstrukcji, niezbędnego wyposażenia instalacyjnego oraz zagadnień...
 2. Graficzny i komputerowy zapis konstrukcji + 2CD

  58.00 zł
  Podręcznik składa się z pięciu bloków tematycznych, w których omówiono podstawy odwzorowań przestrzennych na płaszczyźnie za pomocą rzutów równoległych i prostokątnych oraz...
 1. Hale o konstrukcji stalowej. Poradnik projektanta

  119.00 zł
  Niniejszy poradnik jest poświęcony zagadnieniom kształtowania i obliczania konstrukcji hal. Przedstawiono w nim przegląd rozwiązań konstrukcyjnych oraz przykłady obliczeń głównych...
 2. Izolacje wodochronne tarasów i balkonów

  42.00 zł
  Publikowane w serii "Instrukcje, Wytyczne, Poradniki" prace zawierają zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych. W poradniku...
 1. Izolacyjność termiczna i nośność murowanych ścian zewnętrznych. Rozwiązania i przykłady obliczeń

  36.00 zł
  W książce przedstawiono problemy obliczania izolacyjności termicznej i nośności ścian murowanych (zbrojonych i niezbrojnych) i zamieszczono przykłady obliczeń. W związku z...
 2. Katalog standardowych rozwiązań projektowych detali dla projektów budowlanych

  156.00 zł
  Publikacja zawiera ponad 400 rysunków detali dla wielu typowych konstrukcji budowlanych. Każdy detal jest pokazany na stronicy formatu A4 i uzupełniony o objaśnienia materiałowe....
 1. Konstrukcje aluminiowe Projektowanie wg Eurokodu 9

  43.00 zł
  Treść omawianej książki dotyczy głównie procedur obliczeniowych w projektowaniu elementów i konstrukcji aluminiowych zgodnie z Eurokodem 9, wraz z interpretacjami i komentarzami...
 2. Konstrukcje budowlane. Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane

  37.00 zł
  W podręczniku omówiono rodzaje i właściwości gruntów, fundamenty i problemy związane z posadowieniem budowli. Opisano zastosowanie i wymiarowanie konstrukcji murowych i drewnianych....
 1. Konstrukcje metalowe część II

  63.00 zł
  W publikacji omówiono zagadnienia projektowania i wykonania najczęściej wznoszonych obiektów budowlanych, takich jak hale przemysłowe o dużych rozpiętościach, budynki szkieletowe...
 2. Konstrukcje murowe

  42.00 zł
  Niniejsze warunki techniczne dotyczą wykonywania i odbioru konstrukcji murowych, wznoszonych z róznych elementów murowych i zapraw murarskich. Zawierają wymagania dotyczące...
 1. Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych+CD. T. 2

  89.90 zł
  Książka omawia podstawy projektowania konstrukcji i procedury doboru materiałów. Podaje też przykłady uszkodzeń murów spowodowanych błędami wykonawczymi i projektowymi....
 2. Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia

  69.00 zł
  W treści książki ujęto w sposób kompleksowy problematykę uszkodzeń ścian murowanych, w tym ścian działowych, stropów, sklepień i fundamentów. Wyczerpująco zanalizowano...
 1. Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia

  48.00 zł
  Bogato ilustrowana publikacja poświęcona renowacji i konserwacji konstrukcji murowych. SPIS TREŚCI:  1. WSTĘP    2. MONITORING RYS I...
 2. Konstrukcje stalowe Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania

  44.90 zł
  Praktyczne obliczanie i projektowanie konstrukcji stalowych z uwzględnieniem Eurokodu 3! Książka zawiera wybór zagadnień dotyczących praktycznego obliczania i projektowania...
 1. Konstrukcje stalowe z kształtowników zamkniętych

  105.00 zł
  Książka jest przeznaczona dla inżynierów budownictwa i architektów jako pomoc w ich pracy zawodowej. Może służyć również jako rozszerzony materiał wykładów dla studentów...
 2. Konstrukcje stalowe z rur

  59.00 zł
  Monografia po święcona współczesnym konstrukcjom budowlanym wykonanym z rur stalowych. Odbiorcami książki będą inżynierowie budowlani, projektanci i wykonawcy...
 1. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków

  54.00 zł
  W książce omówiono m.in. zagadnienia związane z projektowaniem konstrukcji zespolonych wg nowej PN-B-03300. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe powstają w wyniku odpowiedniego...
 2. LVS3 Waloryzacja właściwości dla zrównoważonych konstrukcji stalowych

  52.00 zł
  Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie szczegółowych informacji na temat rozwoju i walidacji metodologii cyklu życia, w szczególności skupienie się na ocenie cyklu życia...
 1. Mechanika gruntów

  42.00 zł
  W publikacji omówiono właściwości gruntów, zagadnienia konsolidacji i filtracji gruntów, rozkład naprężeń w gruncie pod wpływem obciążeń itd.   SPIS TREŚCI:  ...
 2. Mechanika konstrukcji prętowych w ujęciu macierzowym

  65.00 zł
  Książka składa się z czterech zasadniczych rozdziałów, w których przedstawiono zadania dotyczące statyki, dynamiki i stateczności statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych...
 1. Mechanika materiałów i konstrukcji Tom 1

  43.00 zł
  Książka zaadresowana do studentów uczelni technicznych i inżynierów zajmujących się problemami statyki i wytrzymałości. Podstawy mechaniki ciała stałego wzbogacono o...
 2. Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji

  48.00 zł
  Praca zawiera monograficzne ujęcie metody elementów skończonych w aspekcie zastosowań w zakresie szeroko rozumianej mechaniki konstrukcji. Omówione są podstawy teoretyczne metody...
 1. Metoda przemieszczeń w analizie konstrukcji prętowych

  42.00 zł
  Niniejsza publikacja obejmuje zagadnienia związane z zastosowaniem metody przemieszczeń w analizie konstrukcji prętowych.   Omówiono w niej zastosowanie tej metody do...
 2. Modelowanie żelbetowych struktur prętowych w programie Autodesk Robot Structural Analysis 2015

  24.00 zł
  Niniejsze materiały przygotowano głównie z zmyślą o studentach kierunku budownictwo, którzy biorą udział w zajęciach z przedmiotu komputerowe projektowanie konstrukcji betonowych, w...
 1. Neufert Podręcznik projektowania architektoniczno - budowlanego

  109.00 zł
  Obecne nowe, czwarte wydanie tej książki, przetłumaczone z 39 wydania niemieckiego.Różni się nie tylko objętością ale przede wszystkim zmianami merytorycznymi od poprzednich. Jest to...
 2. Nośność ciągłych łączników otwartych w zespolonych konstrukcjach stalowo-betonowych

  28.00 zł
  W książce przedstawiono koncepcję obliczania nośności stalowych łączników otwartych w połączeniu ścinanym typu composite dowels, stosowanym w nowoczesnych konstrukcjach...
 1. Nośność graniczna konstrukcji prętowych

  49.00 zł
  Niniejsze opracowanie książkowe dotyczące nośności granicznej konstrukcji prętowych jest trzecim z rzędu opracowaniem przeznaczonym nośności granicznej. Dwa uprzednio wydane...
 2. Nośność graniczna płyt

  42.00 zł
  Opracowanie monograficzne dotyczące zastosowania metod teorii plastyczności do analizy płyt cienkich o prawie dowolnych kształtach - izotropowych i anizotropowych. Podano m.in. podstawy...
 1. Nośność i mechanizmy zniszczenia konstrukcji cienkościennych

  49.00 zł
  Jednym z głównych wymagań, które należy spełnić przy projektowaniu konstrukcji, jest wysoki stosunek jej nośności do ciężaru własnego tj. optymalne wykorzystanie materiału...
 2. Nowoczesne konstrukcje w budownictwie ogólnym

  59.00 zł
  Autor omawia w książce zagadnienia dotyczące realizacji budynków mieszkalnych mało i średnio kubaturowych oraz wielorodzinnych, a także hal przemysłowych, sportowych, widowiskowych,...
1 2 > >>