Newsletter

Polecamy
Historia tradycja mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku
Joanna Orzeł
53.00 zł
Historia tradycja mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku
Autor: Joanna Orzeł
ISBN: 978-83-63580-68-1
Wydanie: 2016
Strony: 464
Wymiary: 170x230 mm
Okładka: twarda
Ilustracje: liczne


Więcej o książce

Ta książka zmienia nasze wyobrażenia o tym, czym był sarmatyzm. 

W piśmiennictwie staropolskim idealizowano nie tylko przodków, lecz także porządek polityczny, który stworzyli – równość i wolność, swobodę wyboru władców. Utopia szczęśliwych wieków, idea powrotu do dawnej świetności dawała szlachcie poczucie ciągłości i więzi z tradycją. Joanna Orzeł zbadała wiele kronik, herbarzy, dzieł historycznych literackich i rękopiśmiennych ksiąg, aby opisać czas, przestrzeń i bohatera mitycznego.

SPIS TREŚCI:

WSTĘP
WYKAZ SKRÓTÓW

I CZAS MITYCZNY W KULTURZE SZLACKIECKIE]
1. Mit początku państwa
1.1. Czas mityczny Królestwa Polskiego
1.2. Czas mityczny W/ielkiego Księstwa Litewskiego
2. Czas mityczny rodów szlacheckich

II PRZESTRZEŃ MITYCZNA W KULTURZE SZLACHECKIEJ
1. Przestrzeń mityczna Rzeczypospolitej - Sarmacja
2. Mityczne gniazda Rzeczypospolitej
2.1. Miejsce identyfikacji Wspólnotowej Królestwa Polskiego
2.2. Miejsce identyfikacji Wspólnotowej Wielkiego Księstwa Litewskiego
2.3. Miejsca pamięci rodów szlacheckich

III BOHATER MITYCZNY W KULTURZE SZLACHECKIEJ
1. Bohater zbiorowy
2. Bohater indywidualny

IV ROKOSZ GLINIAŃSKI JAKO MIT FUNDACYINY OBRONY WOLNOŠCI SZLACHECKICH
1. Opowieść gliniańska
1.1. Mit o rokoszu gliniańskim w piśmiennictwie XVII-XVIII wieku
2. Struktura mitu
2.1. Czas mityczny
2.2. Przestrzeń mityczna
2.3. Bohaterowie mityczni

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SUMMARY
RÊSUMÊ
ZUSAMMENFASSUNG
INDEKS

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl