Newsletter

Tytuł   /   Cena 1 2 > >>
 1. Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik

  79.00 zł
  Celem tej serii jest przybliżenie inżynierowi wymagań i metod obliczeniowych zawartych w Eurokodach, a także przedstawienie komentarzy do poszczególnych postanowień oraz zilustrowanie...
 2. Aktualne realizacje mostowe

  95.00 zł
  Tytuł ten podsumowuje konferencję, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 24-25 listopada 2011, organizowaną przez Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki...
 1. Analiza i optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny rekultywacji leśnej na terenach pogórniczych

  40.00 zł
  Na terenach pogórniczych prognozowanie siedlisk dla rekultywacji leśnej oparte jest na metodach, które umownie dzieli się na tzw. glebowe, fitosocjologiczno-glebowe i fitosocjologiczne....
 2. Brukarstwo

  24.00 zł
  W książce zebrano wiadomości na temat materiałów, narzędzi i urządzeń oraz technologii stosowanych w brukarstwie. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób pragnących...
 1. Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych

  59.00 zł
  W książce na podstawie najnowszych osiągnięć przedstawiono zagadnienia związane z budową i utrzymaniem nawierzchni lotniskowych, uwzględniając ich trwałość i niezawodność, a...
 2. Budowle i roboty ziemne

  22.00 zł
  Opracowanie zawiera zbiór informacji, zaleceń i warunków technicznych projektowania i realizacji komunikacyjnych budowli ziemnych, wynikający z aktualnie obowiązujących norm tego...
 1. Budowle urządzeń technicznych dróg i ulic

  22.00 zł
  Opracowanie zawiera podstawowe zasady projektowania i realizacji budowli stałych urządzeń technicznych wyposażenia dróg i ulic występujących w obszarze pasa drogowego. Omówiono...
 2. Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno - asfaltowych

  60.00 zł
  Podręcznik poświęcony analizie chemicznego mechanizmu działania dodatków, katalizatorów i emulgatorów na asfalt zawarty w mieszance mineralno-asfaltowej (MMA). Opisano...
 1. Dynamika gruntów Modele obliczeniowe

  37.00 zł
  Spis treści dostępny na zdjęciach.
 2. Fundamentowanie dla inżynierów budownictwa wodnego

  59.00 zł
  W podręczniku omówiono: nową klasyfikację gruntów (zgodną z PN-EN ISO 14688:2006), badania podłoża gruntowego dla celów fundamentowania, fundamenty bezpośrednie i głębokie,...
 1. Fundamenty palowe wg Eurokodu 7 Badania i zastosowania Tom 2

  50.00 zł
  Badanie i stosowanie pali według Eurokodu 7. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań zgodnie z Eurokodem 7 wymaga wzmożonej kontroli w całym procesie produkcji, wykonania, odbioru i...
 2. Fundamenty palowe wg Eurokodu 7 Technologie i obliczenia Tom 1

  55.00 zł
  Nowe technologie, badanie i obliczanie pali według Eurokodu 7! Część I 2-tomowego, nowoczesnego i kompleksowego podręcznika poświęconego fundamentowaniu palowemu. Stosowane do...
 1. Geodezja inżynieryjno-budowlana

  27.00 zł
  W podręczniku pokazano szerokie spektrum technik geodezyjnych potrzebnych inżynierowi budowlanemu w realizacji inwestycji. SPIS TREŚCI: 1. Wiadomości...
 2. Geodezja w początkach Królestwa Polskiego. Budowa zbiorów informacji przestrzennej

  89.00 zł
  Jest to opracowanie o wielkiej wartości poznawczej dla historyków techniki oraz geodetów. Autorzy, nie tylko z benedyktyńską skrupulatnościq, ale przede wszystkim - z inżynierska...
 1. Geoinżynieria. Metody modyfikacji podłoża gruntowego

  39.00 zł
  W publikacji omówiono główne metody ulepszania podłoża gruntowego, tj. zagęszczanie, wymianę, prekonsolidację, cementację i stabilizację oraz zbrojenie i umocnienia biotechniczne zboczy...
 2. Geotechnika komunikacyjna

  89.00 zł
  W podręczniku przedstawiono badania, pozwalające na właściwe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych podłoża. Podano niezbędną zawartość dokumentacji geotechnicznej i...
 1. Górnicze metody ratowania zabytkowych dzielnic staromiejskich

  51.00 zł
  Praca dotyczy głównie problemów ratowania dzielnic staromiejskich w naszym kraju, a zawarte w niej informacje wynikają z wieloletnich doświadczeń środowiska górniczego Akademii...
 2. Gruntoznawstwo inżynierskie

  59.00 zł
  Autor omawia wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko pojętej geotechniki m.in. mechaniki gruntów i skał, fundamentowania oraz nowych technik wzmocnienia podłoża...
 1. Grunty nasypowe. Właściwości geotechniczne i metody ich badania

  38.00 zł
  W publikacji omówiono właściwości geotechniczne i metody ich badań wybranych gruntów nasypowych: mineralnych, odpadów powęglowych, odpadów hutniczych i paleniskowych, odpadów...
 2. Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka

  84.00 zł
  Podręcznik akademicki omawiający problematykę istotną dla projektowania dróg i organizacji ruchu drogowego (badania, pomiary i analizy ruchu), teorię ruchu drogowego (cechy...
 1. Mechanika gruntów

  42.00 zł
  W publikacji omówiono właściwości gruntów, zagadnienia konsolidacji i filtracji gruntów, rozkład naprężeń w gruncie pod wpływem obciążeń itd.   SPIS TREŚCI:  ...
 2. Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie

  79.00 zł
  Mechanika kubaturowych konstrukcji budowlanych (budynków, budowli przemysłowych, obiektów mostowych), czyli mechanika budowli będąca podstawą naukową ich analiz i projektowania, jest...
 1. Metody obliczeniowe w hydrogeologii

  57.00 zł
  W książce przedstawiono i omówiono najważniejsze metody obliczeniowe z takich dziedzin jak: - obliczenia dotyczące właściwości fizycznych wód podziemnych, ich mineralizacji,...
 2. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonastwo i badania

  74.00 zł
  W książce przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem, wykonawstwem, eksploatacją i badaniami gorących mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do budowy nowych i naprawy...
 1. Mikrotunelowanie

  61.00 zł
  Książka powstała wskutek upowszechniania się bezwykopowych technologii stosowanych do budowy tuneli. Wychodzi ona naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na wiedzę z zakresu technologii...
 2. Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych

  48.00 zł
  Obiekty mostowe ze stalowych blach falistych dzięki wielu zaletom technologicznym są powszechnie stosowane w budownictwie komunikacyjnym.   Doświadczenia w zakresie...
 1. Mosty betonowe wznoszone metodą sekcja po sekcji

  31.00 zł
  W ostatnich latach w ramach programu modernizacji infrastruktury transportowej kraju wybudowano kilka tysięcy obiektów mostowych stosując różne technologie. Do budowy długich...
 2. Mosty betonowe. Podstawy konstruowania i obliczania

  42.00 zł
  Pod ogólną nazwą mosty betonowe rozumie się obiekty mostowe o dźwigarach głównych wykonanych z betonu: a) niezbrojonego lub słabo zbrojonego (poniżej minimum); w tym...
 1. Mosty dla pieszych

  99.00 zł
  Pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu bardzo bogato ilustrowana kolorowymi zdjęciami monografia uwzględniająca najważniejsze zagadnienia dotyczące budowy współczesnych mostów...
 2. Mosty drewniane. Konstrukcje przełomu XX i XXI wieku

  62.00 zł
  W książce zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat mostów drewnianych. Obiekty takie, w przeciwieństwie do mostów stalowych i betonowych, nie są obecnie często budowane w Polsce,...
 1. Mosty podwieszone i wiszące

  63.00 zł
  Zbiór referatów przedstawionych na seminarium "Mosty podwieszone i wiszące" we Wrocławiu 2005r.   Krajowe doświadczenia w dziedzinie projektowania i budowy mostów...
 2. Mosty zintegrowane

  49.00 zł
  Podręcznik omawiający projektowanie mostów zintegrowanych, czyli mostów o specyficznej konstrukcji, w której nie występują dylatacje na styku przyczółka i nasypu dojazdowego....
 1. Nawierzchnie asfaltowe

  79.00 zł
  Podręcznik akademicki opisujący całość zagadnień związanych z nawierzchniami asfaltowymi. W książce omówiono materiały niezbędne do budowy nawierzchni, właściwości podłoża...
 2. Nawierzchnie drogowe

  33.00 zł
  Przegląd konstrukcji nawierzchni drogowych. Omówiono także zasady projektowania nawierzchni oraz metody ich diagnostyki i wzmacniania. Publikacja jest przeznaczona dla studentów...
 1. Obiekty mostowe na terenach z deformującym się podłożem w świetle kinematyki brył

  36.00 zł
  W monografii przedstawiono niestosowany dotychczas wektorowy opis kinematyki brył mostów położonych na terenach z deformującym się podłożem. Ten w pełni przestrzenny model pozwala na...
 2. Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej

  77.00 zł
  Zbiór referatów przedstawionych na seminarium "Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej" 21 - 22 listopada 2013 we Wrocławiu.   Celem seminarium jest przedstawienie...
 1. Obliczanie mostów z betonowych belek prefabrykowanych tom II

  34.00 zł
  Książka podejmuje zagadnienia prefabrykacji przęseł mostowych oraz naprężeń i odkształceń w betonie (inżynierskie modele pełzania betonu, metoda zastępczego modułu...
 2. Ocena stateczności skarp i zboczy. Zasady wyboru zabezpieczeń

  74.00 zł
  Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 424/2011   Spis treści:   1. Wstęp 1.1. Dane ogólne 1.2....
 1. Ochrona środowiska przed erozją wodną

  39.00 zł
  Podręcznik z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Wykorzystano w nim materiały opracowania ,,Melioracje przeciwerozyjne. Wykłady” (P. Prochal, Akademia Rolnicza w Krakowie, 1984),...
 2. Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów

  52.00 zł
  Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 376/2002   Publikowane w tej serii prace zawierają zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania...
 1. Odpady hutnicze jako antropogeniczne grunty budowlane. Właściwości geotechniczne

  44.00 zł
  Przedmiotem niniejszej monografii są wyniki badań właściwości geotechnicznych kruszyw żużlowych, a także nieprzetworzonych odpadów (żużli pocynkowych). Badania prowadzono w...
 2. Odwodnienie dróg

  73.00 zł
  Metody projektowania odwodnienia dróg i ulic, lotnisk oraz obiektów mostowych z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska zawierających najnowsze normy obowiązujące w krajach Unii...
 1. Podstawy geotechniki. Zadania według Eurokodu 7

  33.00 zł
  W skrypcie przedstawiono zadania dotyczące klasyfikacji gruntów i ich charakterystyk według nowych norm PN-EN ISO 14688-1:2006 i PN-EN ISO 14688-2:2006. W dalszej części przedstawiono...
 2. Podstawy projektowania budowli mostowych

  58.00 zł
  W podręczniku podano zasady projektowania budowli mostowych z uwzględnieniem najnowszych wymagań formalnych i merytorycznych oraz kompleksowo przedstawiono proces projektowania od...
 1. Podstawy projektowania zabudowy potoków górskich

  29.00 zł
  Praca, którą Czytelnik włączył do swojej biblioteki technicznej, dotyczy zagadnień związanych z zabudową potoków górskich. Woda, jako jedna z sił przyrody skoncentrowała się w...
 2. Procedury prawno-geodezyjne w gospodarce gruntami na obszarach rolnych

  35.00 zł
  Skrypt zawiera omówienie najważniejszych aktów i procedur prawnych stosowanych w gospodarce nieruchomościami na obszarach wiejskich, włączając w nie tereny leśne, oraz materiały...
 1. Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetykami

  45.00 zł
  Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 429/2008   SPIS TREŚCI: Przedmowa   1. Wstęp 1.1. Przedmiot i...
 2. Projektowanie mostów betonowych

  96.00 zł
  Kompendium wiedzy z zakresu kształtowania, wymiarowania i konstruowania mostów betonowych – żelbetowych i sprężonych. W książce zawarto zarówno podstawowe informacje na temat żelbetu...
 1. Realizacja obiektów hydrotechnicznych w pytaniach i odpowiedziach

  25.00 zł
  Preskrypt — publikacja na prawach rękopisu.   W preskrypcie przedstawiono technologie wykonawstwa stosowane w budownictwie wodnym oraz podstawowe zasady organizacji...
 2. Roboty ziemne i rekultywacyjne w budownictwie komunikacyjnym

  76.00 zł
  W książce opisano realizacje drogowych i kolejowych budowli ziemnych. Omówiono ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych, warunki techniczne dla komunikacyjnych budowli ziemnych,...
1 2 > >>