Newsletter

Budownictwo Tytuł   /   Cena 1 2 > >>
 1. Wznoszenie budynków z gliny. Poradnik 1930

  49.00 zł
  Po ponad osiemdziesięciu latach przywracamy Czytelnikowi jeden z najbardziej niezwykłych - i niestety zapomnianych - poradników budowlanych, napisany przez genialnego samouka, ziemianina...
 2. Analiza wpływu systemów lokalnego kształtowania środowiska wewnętrznego na komfort użytkowników i zużycie energii przez budynek

  37.00 zł
  W pracy przedstawiono wyniki trzech serii eksperymentów mających na celu wykazanie wpływu jakości środowiska wewnętrznego na komfort, zdrowie i wydajność pracy użytkowników...
 1. Budowa domu pasywnego w praktyce

  39.00 zł
  Książka opisuje zasady budowy domu pasywnego nie wymagającego ogrzewania. Znajdziecie w niej opis budowy domu pasywnego wybudowanego na potrzeby publikacji wraz ze zdjęciami....
 2. Budowa domu pasywnego. Krok po kroku

  47.00 zł
  Publikacja przedstawia wszystkie etapy budowy domu pasywnego. Fachowe opisy wraz z materiałem zdjęciowym pozwolą zorientować się czy prace wykonywane na budowie są prowadzone...
 1. Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne

  44.90 zł
  Publikacja jest poświęcona zagadnieniu budownictwa ekologicznego, które obejmuje rewitalizację i projektowanie nieruchomości, realizowanych zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego....
 2. Budownictwo z surowej ziemi. Idea i realizacja

  55.00 zł
  Praca dotyczy niektórych zagadnień budownictwa z surowej ziemi. Na kanwie wielowiekowej tradycji architektury ziemi i jej ewolucji przedstawiony jest proces powstawania budynku...
 1. Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej

  44.00 zł
  Książka stanowi kompleksową monografię na temat budownictwa zrównoważonego i przedstawia aktualne kierunki oraz tendencje. Nadrzędnym celem pracy jest stworzenie kompendium...
 2. Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami

  75.00 zł
  "Rekomendowane wydawnictwo, zdaniem Krajowej Rady Izby Architektów RP, stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy na temat certyfikacji energetycznej oraz powinno zwiększyć świadomość...
 1. Charakterystyka energetyczna i audyt budynków

  74.00 zł
  Prawo w gospodarce nieruchomościami Prawo inwestycyjne dokumenty Wspólnot Europejskich w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i racjonalizacji zużycia energii Przepisy...
 2. Chemia w budownictwie

  48.00 zł
  W książce przedstawiono całokształt zagadnień chemicznych związanych z budownictwem. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Podstawy chemii budowlanej 1.1. Zadania chemii...
 1. Drewno do pieca i kominka

  35.00 zł
  Drewno jako surowiec odnawialny i łatwo dostępny w naszych lasach pomaga oszczędzać zarówno energię, jak i pieniądze. Dobrze przemyślana instalacja grzewcza oraz prawidłowo wybrane...
 2. Efektywność energetyczna 2015 Przepisy wraz z komentarzem

  19.00 zł
  Publikacja kierowana do szerokiego grona odbiorców interesujących się budownictwem spełniającym wymagania efektywności energetycznej. Należy podkreślić, że jest ona jednym z...
 1. Eko-domy. Projektowanie

  35.00 zł
  Książka zawiera 24 projekty budynków ekologicznych z przykładowymi planami funkcjonowania rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu.      ...
 2. Ekologia a budownictwo

  63.00 zł
  Pierwsza części pracy poświęcona jest zagadnieniom zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Kolejna część zawiera podrozdziały analizujące problemy związane z oddziaływaniem...
 1. Elementy budownictwa ochrony środowiska

  27.00 zł
  Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem na temat obiektów budowlanych, wpływających na ochronę środowiska. Omówiono w nim wybrane budowle, takie jak: budowle piętrzące wodę i...
 2. Energetyka słoneczna budynku

  68.00 zł
  W pracy przedstawiono w sposób usystematyzowany wiedzę dotyczącą zjawisk pozyskiwania, konwersji, magazynowania i wykorzystania energii promieniowania słonecznego, zachodzących w budynku,...
 1. Energoefektywny dom dostępny 2012

  66.00 zł
  Publikacja jest skierowana do wszystkich zainteresowanych budową lub kupnem domu, który można będzie określić mianem energoefektywnego, a więc spełniającego coraz ostrzejsze...
 2. Fotowoltaika. Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne

  59.00 zł
  "W niniejszym podręczniku, w sposób wyczerpujący, omówiliśmy zagadnienia związane z przemianą energii słonecznej w elektryczną. Rozważania treści merytorycznych w...
 1. Innowacyjność kształcenia w zakresie ochrony środowiska

  27.00 zł
  W przedkładanej książce zebrano prace, traktujące o istotnych kwestiach procesu kształcenia w zakresie ochrony środowiska, będących odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się...
 2. Izolacje wodochronne tarasów i balkonów

  42.00 zł
  Publikowane w serii "Instrukcje, Wytyczne, Poradniki" prace zawierają zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych. W poradniku...
 1. Jak wykonać taras i dach zielony. Poradnik

  27.00 zł
  Niewielka, lecz wyjątkowa publikacja o budowie tarasów i dachów zielonych.   SPIS TREŚCI:   Wstęp 7 Przykłady rozwiązań 9   - Tarasy...
 2. Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków

  99.00 zł
  Jest to unikatowa pozycja na rynku polskim, która obejmuje zagadnienia dotyczące: - uwarunkowań prawnych dotyczących stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków, -...
 1. Modelowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi

  34.00 zł
  W pracy skoncentrowano się na wypracowaniu narzędzia umożliwiającego kompleksową ocenę systemów gospodarki odpadami. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie   1....
 2. Nanokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne - budowa i właściwości elektrody pomocniczej

  30.00 zł
  OD AUTORA: Niniejsza monografia stanowi podsumowanie moich badań związanych z rozwojem technologii wytwarzania ogniw fotowoltaicznych wykorzystujących materiały nanokrystaliczne....
 1. Nawozowe zagospodarowanie odpadów

  22.00 zł
  Publikacja jest poświęcona zagospodarowaniu odpadów organicznych z przemysłu rolno-spożywczego oraz odpadów komunalnych. W kolejnych rozdziałach omówiono: uwarunkowania odzysku...
 2. Niekonwencjonalne systemy kanalizacji

  27.00 zł
  Przy rozproszonej zabudowie budowa klasycznej kanalizacji grawitacyjnej nie jest opłacalna, stąd coraz częsciej stosuje się niekonwencjonalne systemy, głównie kanalizację...
 1. Nietypowe budulce w architekturze T. 1-3 Podstawowe elementy budynku, Plecionki, Ceramika

  199.00 zł
  Oferta dotyczy sprzedaży kompletu trzech tomów NIETYPOWE BUDULCE W ARCHITEKTURZE Nietypowe budulce w architekturze Tom 1 Podstawowe elementy budynku Autor: Jarosław Szewczyk...
 2. Nietypowe budulce w architekturze tom 2. Plecionki

  77.00 zł
  Książka zawiera przegląd architektonicznych zastosowań zaledwie jednej grupy budulców, mianowicie różnorakich plecionek, oraz próbę interpretacji ich znaczenia konstrukcyjnego i...
 1. Nowoczesny standard energetyczny budynków. Poradnik 2015

  69.00 zł
  Koszt ogrzewania to ok. 60% kosztów eksploatacji budynku. Książka omawia obowiązujące rygorystyczne wymagania techniczne, jakim powinny odpowiadać nowe i przebudowywane budynki mające...
 2. Obliczenia charakterystyki energetycznej budynków uwzględniającej wpływ cieplnych właściwości wyrobów budowlanych

  47.00 zł
  W opracowaniu przedstawiono opis obowiązującej w Unii Europejskiej metodyki określania i deklarowania właściwości cieplnych wyrobów budowlanych. SPIS TREŚCI:  ...
 1. Obliczenia cieplne budynków

  58.00 zł
  Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 474/2012   W ostatnich latach, w związku z dążeniem do zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków, obliczenia...
 2. Ochrona cieplna i charakterystyka energetyczna budynku

  28.00 zł
  Opracowanie przedstawia zasady, sposoby oraz oryginalne algorytmy kwantyfikacji charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych i im podobnych. Odzwierciedla obecny stan wiedzy w tym...
 1. Oczyszczalnia w ogrodzie

  55.00 zł
  Poradnik pokazuje jak zastosować innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowej i osadowej z wykorzystaniem systemów hydrofitowych Na obszarach wiejskich, o zabudowie rozproszonej...
 2. Odnawialne źródła energii. Przykłady obliczeniowe

  36.00 zł
  Przykłady obliczeniowe pozwalają na lepsze zrozumienie zjawisk, poznanie praktycznych uwarunkowań i zapoznanie się z zasadami doboru odpowiednich urządzeń. W pierwszej...
 1. Odzyskiwanie ciepła w wybranych technologiach inżynierii środowiska

  28.00 zł
  Opracowanie z zakresu odzyskiwania ciepła i wilgoci w wybranych układach stosowanych w inżynierii środowiska. Porusza zagadnienia ważne dla oszczędności energii i zmniejszenia...
 2. Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie

  57.00 zł
  Nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej za najlepszą książkę techniczną o charakterze dydaktycznym zaprezentowaną na VII Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2013....
 1. Ogrzewanie biomasą

  28.00 zł
  Ogrzewanie biomasą to książka popularnonaukowa, w której przedstawiono w zarysie problematykę zastępowania tradycyjnych paliw – węgla, oleju opałowego i gazu ziemnego –...
 2. Piwnice naturalne

  49.00 zł
  Dzięki książce "Piwnice naturalne prawidłowa budowa pomieszczeń do ekologicznego przechowywania warzyw i owoców" dowiesz się ze szczegółowych opisów i wielu przykładów, jak musi...
 1. Podręcznik gospodarki odpadami

  120.00 zł
  Książka jest tłumaczeniem znanego i cenionego w Niemczech 3-ciego wydania podręcznika akademickiego i poradnika dla inżynierów pt. „Abfallwirtschaft", napisanego przez prof. Bernd'a...
 2. Podstawy analizy energetycznej obiektów budowlanych

  56.00 zł
  W podręczniku rozpatrywane są problemy zużycia energii pierwotnej przez obiekt budowlany w pełnym cyklu jego istnienia, to znaczy począwszy od projektowania poprzez wytwarzanie...
 1. Podstawy biologicznego oczyszczania ścieków

  95.00 zł
  Publikacja opisuje wszystkie aktualnie znane i zbadane procesy biologiczne, które są stosowane do biologicznego oczyszczania ścieków. Książka pozwala na lepsze zrozumienie...
 2. Promieniotwórczość naturalna w budownictwie

  37.00 zł
  Właściwości stosowanych materiałów oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i funkcjonalne wpływają na kształtowanie mikrośrodowiska mieszkania. Mikrośrodowisko w zależności od...
 1. Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków

  48.00 zł
  Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. 392/2009 Niniejsza publikacja przeznaczona jest szczególnie dla projektantów budynków, inspektorów nadzoru, pracowników państwowego nadzoru...
 2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Poradnik

  24.00 zł
  Publikacja adresowana do inwestorów zainteresowanych zastosowaniem w swoich domach, małych zakładach usługowych i niewielkich obiektach użyteczności publicznej nowoczesnych i...
 1. Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego

  16.00 zł
  Opracowanie jest uzupełnieniem i rozszerzeniem wiedzy z obszaru funkcjonowania budowlanego procesu inwestycyjnego i jego związków z ekologią oraz środowiskiem naturalnym....
 2. Techniczne i przestrzenne aspekty rekultywacji gruntów

  26.00 zł
  Rekultywacja gruntów stanowi jeden z elementów szeroko rozumianej rekultywacji środowiska.   Jakość zaś środowiska, zdegradowanego wskutek wieloletniej rabunkowej...
 1. Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej

  79.00 zł
  Nowe ósme wydanie książki Ryszarda Tytko (ukazującej się to tej pory pod tytułem Odnawialne źródła energii) szeroko traktuje o zagadnieniach związanych z odnawialnymi źródłami...
 2. Wapno dyspergowane - spoiwo zapraw i farb

  27.00 zł
  Monograficzne kompendium wiedzy dotyczącej przydatności wapna dyspergowanego do zapraw i farb w szeroko pojętej konserwacji zabytków. Nowatorskie spojrzenie Profesora może zachęcić...
 1. Współpraca węzłów ciepłowniczych z odnawialnymi źródłami energii

  42.00 zł
  W poradniku przedstawiono zasady współpracy węzłów ciepłowniczych, zasilanych z konwencjonalnych źródeł ciepła, z odnawialnymi źródłami energii (OŹE). We wstępie...
 2. Wymiana ciepła w instalacjach słonecznych z płaskimi kolektorami

  26.00 zł
  Aktualna sytuacja energetyczna na świecie oraz wyczerpywanie się dostępnych zasobów paliw kopalnych uzasadniają poszukiwanie nowych technologii wytwarzania energii, które byłyby...
1 2 > >>