Newsletter

Tytuł   /   Cena 1 2 > >>
 1. Wznoszenie budynków z gliny. Poradnik 1930

  49.00 zł
  Po ponad osiemdziesięciu latach przywracamy Czytelnikowi jeden z najbardziej niezwykłych - i niestety zapomnianych - poradników budowlanych, napisany przez genialnego samouka, ziemianina...
 2. Przewodnik dla cieśli 1871 Reprint

  63.00 zł
  Reprint wydanego w 1871 roku unikatowego podręcznika ciesielstwa. W pierwszych czterech rozdziałach interesującą przedstawione zostały kwestie związane z własnościami drewna,...
 1. Architektura chłopska Doliny Dolnej Wisły w latach 1772-1945 i jej problematyka konserwatorska

  63.00 zł
  Bogato ilustrowana i udokumentowana monografia poświęcona architekturze chłopskiej Doliny Dolnej Wisły. Teren ten zasiedlany od poł. XVI w. przez osadników z Niderlandów i Niemiec...
 2. Architektura sakralna regionu Podhala. Tradycja i nowoczesność

  44.00 zł
  Praca prezentuje materiały dokumentacyjne i badawcze trzydziestu budynków i kościołów przedstawionych zarówno w ujęciu tradycji jak i w ujęciu nowoczesności....
 1. Architektura schronisk górskich w Sudetach

  74.00 zł
  Książka ta jest próbą ukazania piękna architektury, historii powstania oraz losów schronisk sudeckich, będących częścią składową bogatej spuścizny kulturowej...
 2. Architektura wiktoriańska. 100 projektów

  30.00 zł
  Bogato ilustrowany przegląd detali i projektów budynków w stylu wiktoriańskim . Na ilustracjach przedstawione są plany, widoki, przekroje, detal obiektów wznoszonych z cegły i drewna....
 1. Architektura ziemi. Tradycja i współczesność

  55.00 zł
  Praca opisuje historię liczącą wiele tysięcy lat, przybliża znajomość odwiecznych technik, prezentuje najnowsze doświadczenia w dziedzinie budownictwa z surowej ziemi. Zawiera więc...
 2. Archiwa wizualne dziedzictwa kulturowego

  48.00 zł
  Album z fotografiami z lat 1900-1939 ze zbiorów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. SPIS TREŚCI:  Słowo wstępne 7   EWA...
 1. Atlas rozmieszczenia młynów wodnych Brda i górna Noteć

  39.00 zł
  Kolejny tom Atlasu... ukazuje się po wydaniu poprzednich trzech (Gołaski 1980, 1988, 1993)....
 2. Atlas rozmieszczenia młynów wodnych Górna Warta

  39.00 zł
  Piąta część Atlasu...kończy wędrówkę w przestrzeni i czasie śladami młynów...
 1. Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa

  66.00 zł
  Celem niniejszego wydawnictwa jest przegląd stanu wiedzy na temat dziedzictwa zabudowy drewnianej w naszym kraju.   Jest to istotne co najmniej z dwóch powodów: zabudowa...
 2. Budownictwo drzewne i wyroby z drewna w dawnej Polsce

  99.00 zł
  Bogato ilustrowana alfabetyczna inwentaryzacja wiadomości o budownictwie, technikach i wyrobach z drewna.  Nieocenione źródło informacji o dworach, chatach, elementach i...
 1. Budownictwo olęderskie na Równinie Nowotomyskiej

  28.00 zł
  SPIS TREŚCI:   Krajobraz osadniczy i warunki jego powstania 3 Typy i charakter pierwotnych zagród olęderskich 7 BUDOWNICTWO OLĘDERSKIE Skala problemu 13...
 2. Budownictwo wiejskie 1917 Reprint

  68.00 zł
  Niniejszy reprint jest nieocenionym źródłem wiedzy o technologii i zwyczajach budowlanych na ziemiach polskich w początku XX wieku i przyczynkiem do historii dworu, budownictwa i...
 1. Budownictwo z surowej ziemi. Idea i realizacja

  55.00 zł
  Praca dotyczy niektórych zagadnień budownictwa z surowej ziemi. Na kanwie wielowiekowej tradycji architektury ziemi i jej ewolucji przedstawiony jest proces powstawania budynku...
 2. Budynki i budowle dolnośląskich folwarków

  48.00 zł
  Publikacja dokumentuje zachowane zespoły rezydencyjno-folwarczne znajdujące się na terenach Równiny Wrocławskiej. W monografii podjęte zostały rozważania dotyczące przekształceń,...
 1. Ciesielstwo polskie 1958 reprint

  58.00 zł
  Reprint unikatowego podręcznika budowlanego z 1958 roku. Napisane w okresie, w którym tradycja sztuki ciesielskiej była ciągle żywa. Szczególnie interesujący jest rozdział...
 2. Ciesiołka wiejska i małomiasteczkowa

  55.00 zł
  Reprint wydanego w 1948 roku podręcznika ciesielskiego. W bogato ilustrowanej książce, autor - Franciszek Kopkowicz, architekt i budowniczy, wybitny znawca sztuki ciesielskiej - przedstawił...
 1. Cieślictwo polskie

  96.00 zł
  W bogato zilustrowanej książce CIEŚLICTWO (CIESIELSTWO) POLSKIE autor Jan Sas Zubrzycki, trochę zapomniany projektant i teoretyk architektury, snuje kontrowersyjne rozważania nad...
 2. Dębno Podhalańskie. Kościół drewniany

  39.00 zł
  Pierwsza po wielu latach, nowa monografia jednego z najpiękniejszych kościołów drewnianych w Polsce. Niniejsza książka jest owocem wspólnych poszukiwań wszystkich autorów tego,...
 1. Dom polski

  36.00 zł
  Książka prezentuje fenomen domu - budowli, ale również terminu o dużej, uniwersalnej pojemności znaczeniowej i funkcjonalnej, zarówno w znaczeniu architektonicznym, jak też...
 2. Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce

  91.00 zł
  Wydana w formie bogato ilustrowanego albumu historia budownictwa drewnianego na ziemiach polskich. Wyczerpująco przybliża techniki budowlane na przestrzeni wieków i ciekawie opisuje...
 1. Drewno w budowie maszyn

  41.00 zł
  Drewno jest najważniejszym tworzywem w budowie maszyn. Wprawdzie nie można nazwać go najważniejszym z obecnie stosowanych, jednak niewątpliwie jest materiałem konstrukcyjnym wszech...
 2. Gospodarstwo piwniczne Kiperstwo Reprint

  73.00 zł
  Reprint wydania z 1895 r. Kolejny podręcznik dla właścicieli winnic w Polsce. Były inspektor winnic w Austro-Węgrzech w swoim dziele wprowadza czytelnika we wszystko to, co gospodarstwa...
 1. Hotele dla owadów. 30 projektów do samodzielengo wykonania

  35.00 zł
  Owady to główni zapylacze i bez nich rośliny nie będą dawać plonów. Budowa hoteli dla owadów przyczyni się do ochrony dziko żyjących owadów zapylających, które masowo...
 2. Katalog zdobień drewnianych domów Białostocczyzny T. 1

  59.00 zł
    Katalog z przeszło 1000 wzorów zdobień: okien, naroży, deskowania występujących w budownictwie drewnianym Podlasia.     Spis treści   Od autora 7...
 1. Kierunki planowania przestrzennego i architektury współczesnej wsi. VIII konferencja naukowa

  37.00 zł
  Referaty z VIII konferencji naukowej z 22 maja 1998r. w Białymstoku.       SPIS TREŚCI:   Wstęp 9  ...
 2. Kierunki planowania przestrzennego i architektury współczesnej wsi. Współczesne przekształcenia przestrzenne obszarów wiejskich

  49.00 zł
  Przedmiotem opracowania są zagadnienia związane z istniejącą strukturą przestrzenną obszarów wiejskich i potrzebą oraz możliwościami jej przekształceń, jako podstawy...
 1. Konstrukcje drewniane. Naprawy, wzmocnienia, przykłady obliczeń.

  64.00 zł
  Na ponad 400 stronach książki zawarto skondensowaną wiedzę o zastosownaiu drewna w konstrukcjach budowlanych, sposobach ich napraw, wzmocnień oraz metod obliczania wytrzymałości....
 2. Krajobrazowy wymiar ruralistyki

  47.00 zł
  Monografia Krajobrazowy wymiar ruralistyki podejmuje istotny społecznie problem postępującej degradacji przestrzeni wielu polskich wsi. Książka stanowi uzupełnienie...
 1. Kronenberg, Andriolli i wilegiatura czyli podwarszawskie letniska linii otwockiej

  44.00 zł
  Pierwsze opracowanie, które zarysowuje historię letnisk Anin, Międzylesie, Radość, Zbójna Góra, Miedzeszyn, Falenica, Michalin, Emilianów, Józefów, Świder i Otwock na tle...
 2. Kształtowanie kopuł z drewna jednolitego

  42.00 zł
  W książce przedstawiono rezultaty analiz teoretycznych do stosowania w projektowaniu i budowie konstrukcji kopuł z drewna, a także ich wykorzystanie w nauczaniu na uczelniach...
 1. Ludowe zdobnictwo podlaskich domów

  77.00 zł
  Monografia naukowa poświęcona fenomenowi snycerskiego zdobnictwa chat wiejskich na Podlasiu,  charakterystycznej cechy architektury regionalnej tej części kraju.  ...
 2. Łemkowskie cerkwie

  139.00 zł
  ŁEMKOWSKIE CERKWIE to pierwsza publikacja, w której autorzy starali się pokazać i opisać wszystkie zabytkowe cerkwie zachowane na terenach Łemkowszczyzny. Przetrwały one tragiczne dla...
 1. Małopolska architektura drewniana

  99.00 zł
  Album prezentujący zabytkowe drewniane budowle znajdujące się na obszarze województwa małopolskiego. Zamieszczone w nim fotografie ilustrują piękno architektury i sztuki zdobniczej...
 2. Mennonici Życie codzienne od kuchni

  37.00 zł
  Mennonici zwani inaczej olędrami przybyli do Rzeczypospolitej w końcu XVI w. i osiedli w Dolinie Dolnej Wisły. Od miejscowych odróżniali się sposobem życia; ich ubiór, pieśni,...
 1. Młyny ziemi Łomżyńskiej

  47.00 zł
  Badania prowadzono według klasycznej metody - wyniki badań terenowych uzupełniano wiedzą czerpaną z archiwaliów.   W terenie przeprowadzono prace...
 2. Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży przydrożnych

  52.00 zł
  Biłgorajszczyzna – region położony w południowo-zachodniej Lubelszczyźnie, w czasach zaborów przez wiele lat zajmujący część zachodniego skraju Imperium Rosyjskiego, należał do...
 1. Nietypowe budulce w architekturze T. 1-3 Podstawowe elementy budynku, Plecionki, Ceramika

  199.00 zł
  Oferta dotyczy sprzedaży kompletu trzech tomów NIETYPOWE BUDULCE W ARCHITEKTURZE Nietypowe budulce w architekturze Tom 1 Podstawowe elementy budynku Autor: Jarosław Szewczyk...
 2. Nietypowe budulce w architekturze tom 2. Plecionki

  77.00 zł
  Książka zawiera przegląd architektonicznych zastosowań zaledwie jednej grupy budulców, mianowicie różnorakich plecionek, oraz próbę interpretacji ich znaczenia konstrukcyjnego i...
 1. Nietypowe budulce w architekturze. T.3 Ceramika budowlana

  71.00 zł
  Trzeci tom serii monograficznej „Nietypowe budulce w architekturze” poświęcony jest ceramice. Zamiarem autora było pokazanie nietypowych surowców do wyrobu ceramiki, dawnych...
 2. Nomenklatura architektoniczna czyli słowomiennik cieśliczych polskich wyrazów. Reprint 1855

  42.00 zł
  Publikacja dla czytelników zainteresowanych dawnym budownictwem i z nim związanym rzemiosłem bardzo interesujący reprint słownika z 1854 roku. Już sam jego tytuł budzi zaciekawienie....
 1. Nowe zadania planowania miejscowego w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich

  37.00 zł
  Wprowadzenie 5 Zygmunt Ziobrowski, Jacek M. Pijanowski Cele i metodyka opracowania 7 Jacek M. Pijanowski Zarys ewolucji struktur przestrzennych obszarów wiejskich w Polsce 9...
 2. O stylu krajowym w budownictwie wiejskim. Reprint

  55.00 zł
  Książka wydana w Poznaniu w 1896 roku. Podstawowe dzieło, obok Krótkiej nauki budowania dworów, przypisywanej Opalińskiemu, nawołujące do poszukiwania narodowego stylu.  ...
 1. Piwnice naturalne

  49.00 zł
  Dzięki książce "Piwnice naturalne prawidłowa budowa pomieszczeń do ekologicznego przechowywania warzyw i owoców" dowiesz się ze szczegółowych opisów i wielu przykładów, jak musi...
 2. Plon niesiemy, plon... Wieńce dożynkowe regionu świętokrzyskiego

  9.00 zł
  Książka ukazuje twórczość ludową związaną z obrzędem dożynkowym. Od wielu pokoleń mieszkańcy świętokrzyskich wsi kultywują ten prastary zwyczaj. Prezentowane dzieła sztuki...
 1. Podstawy ruralistyki z elementami budownictwa wiejskiego

  61.00 zł
  Planowanie przestrzenne obszarów wiejskich, zasady planowania i budowy wsi, budownictwo  obiektów rolniczych, zagospodarowanie przestrzenne obszarów rolnych, wsi i...
 2. Polesie

  59.00 zł
  Polesie to kraina uznawana za jedną z najdzikszych, najmniej zbadanych w dawnych granicach II Rzeczypospolitej. Krzysztof Hejke od kilku już lat podróżuje na rozlewiska Polesia, dokumentując...
 1. Polskie budownictwo drewniane

  93.00 zł
  W bogato zilustrowanej książce POLSKIE BUDOWNICTWO DREWNIANE autor Jan Sas Zubrzycki, trochę zapomniany projektant i teoretyk architektury, snuje kontrowersyjne rozważania nad cechami i...
 2. Przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi

  42.00 zł
  Wieś to miejsce ze wszech miar znaczące, bo uobecniające się w codziennych praktykach jej mieszkańców. Stanowi tym samym intrygujący przedmiot poznania naukowego, uprawianego...
1 2 > >>