Newsletter

Polecamy
Budownictwo szkieletowe w Toruniu: pruski mur - nielubiane dziedzictwo
red. Katarzyna Kluczwajd
43.00 zł
Budownictwo szkieletowe w Toruniu: pruski mur - nielubiane dziedzictwo
Autor: red. Katarzyna Kluczwajd
ISBN: 9788394368401
Wydanie: 2015
Strony: 143
Wymiary: B5
Okładka: miękka
Ilustracje: ok 100


Więcej o książce

Tom rozpraw wygłoszonych podczas pierwszej konferencji „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”, zorganizowanej w 2015 roku przez Toruński Oddział SHS. Formuła owych cyklicznych konferencji stworzona została, jak czytamy we wprowadzeniu, z myślą o popularyzacji wiedzy o zabytkach z XIX i XX wieku – mniej znanych, często niedocenianych, ginących w naszych oczach. Dobrym przykładem znikania owych „nowych zabytków” z miejskiego krajobrazu jest tytułowy pruski mur, często zaniedbany i popadający w ruinę.
 
Tom ilustrowany kolorowymi zdjęciami obiektów i zwierający indeksy osób i nazw geograficznych.


SPIS TREŚCI:

Uwaga - Zabytki! - Katarzyna Hluczwajd 5

Pruski mur w Toruniu - nielubiane dziedzictwo? Uwarunkowania
powstania, zasab i społeczna percepcja wartości budownictwa
szkieletawego 2 przełomu XlX í XX wieku - Henryk Ratajczak 13

Przemysłowa architektura szkieletowa clziewiętnastowiecznych
przedrnieść Torunia. Kilka uwag na tematjej charakterystyki,
zastosowania i znaczenia - Ulrich Sahaaf 39

Na szlaku szkieletów. O nieistniejacych domach przedsiębiorców
budowlanych i nie tylko - Szymon Spandowski. Anna Zglińska 57

Dom przy ul. Bydgoskiej 32 -jego historia i analiza przekształceń
Marcin Ceglarski. Jakub Polak 73

O znanym w Toruniu domu szkieletowym przy ul. Stramej 5
Wojciech Kaczorowski. Katarzyna Kluczwajd 91

Mur pruski w sieci. czyli refleksje nad kanstrukcjarni szkieletowymi
w Toruniu -Jacek Bloch, Magdalena Olszta-Bloch 103

Prusko-murawe impresje. Toruńskie Spacery Fotograficzne
Katarzyna Kluczwald 111

Pierwsza pięciolatka Toruńskich Spacerow Fotograficznych
(2010-2015) - Zbyszek Filipiak 121

Przypisy 126

Spis ilustracji 136

Noty o autorach tekstów 140

Indeks osób 142

indeks nazw geogroficznych 143

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl