Newsletter

Polecamy
Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne + CD
Krzysztof Kuniczuk
29.00 zł
Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne + CD
Autor: Krzysztof Kuniczuk
Wydanie: 2011
Strony: 120
Wymiary: B5
Okładka: miękka
Ilustracje: kolorowe zdjęcia, rysunki techniczne, ilustracje, tabele


Więcej o książce

Opracowanie stanowi pierwszą w Polsce próbę tak szerokiego ujęcia tematu. Środowisko architektów, producentów betonu i jego składników, wykonawców robót od dawna czeka na kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących betonu architektonicznego. Konieczność powstania dokumentu odniesienia, który mógłby stanowić płaszczyznę porozumienia w relacji architekt – projektant – dostawca betonu – wykonawca obiektu i być podstawą formułowania specyfikacji technicznych dla obiektów z eksponowanymi powierzchniami betonowymi o sprecyzowanych wymaganiach estetycznych, jest pilna i podnoszona była wielokrotnie na rozmaitych forach zawodowych i naukowych branży budowlanej. Wydawnictwo trafia więc w potrzeby rynku i wypełnia istotną lukę w krajowej literaturze.

Do książki dołączona jest płyta CD ze wzorem specyfikacji.

[...] Na podkreślenie zasługuje także ogromna wiedza praktyczna Autora, poparta licznymi prezentowanymi przykładami z realizacji (trafnie dobrana doskonała dokumentacja fotograficzna), w których powstawaniu Autor był postacią wiodącą w zakresie betonu architektonicznego. To praktyczne podejście Autora do zagadnienia stanowi szczególną wartość opracowania i czyni z publikacji wartościowy poradnik, zwłaszcza dla architekta jak i dla wykonawcy robót. [...]
[dr inż. Piotr Woyciechowski, Politechnika Warszawska]

SPIS TREŚCI:
Od Wydawcy 9

1. Wprowadzenie 15
2. Podstawowe definicje 17
3. Kategorie betonu architektoniczne 18

4. Projekt architektoniczny
26

4.1 Zakres projektu – uwagi ogólne 26
4.2 Projektowanie szczegółów architektonicznych 31
4.2.1 Narożniki 31
4.2.2 Połączenia 33
4.2.2.1 Styki elementów deskowań 33
4.2.2.2 Przerwy w betonowaniu 34
4.2.3 Wkładki / rurki dystansowe, konusy / stożki, korki 38

5. Sposoby uzyskiwania betonu architektonicznego 40
5.1 Kształtowanie powierzchni przed wbudowaniem 41
5.1.1 Beton w deskowaniu [deskowanie drewniane / deskowanie systemowe] 41
5.1.2 Maty filtracyjne 50
5.1.3 Matryce 52
5.1.4 Materiały wykończeniowe umieszczane w formie 53
5.2 Kształtowanie powierzchni podczas wbudowywania / wiązania 55
5.3 Kształtowanie po wbudowaniu 58
5.3.1 Trawienie kwasem
5.3.2 Piaskowanie
5.3.3 Groszkowanie, młotkowanie, ryflowanie
5.3.4 Polerowanie

6. Mieszanka betonowa 60

7. Beton barwiony 63
7.1 Cement i jego wpływ na powierzchnię betonu 63
7.2 Barwienie mieszanki betonowej 65
7.3 Barwniki powierzchniowe

8. Układanie i zagęszczanie 68

9. Pielęgnacja
71

10. Sposoby zabezpieczenia powierzchni
75

11. Naprawy
77

12. Wskazówki dotyczące zapewnienia jakości
79

13. Ocena
81

14. Podsumowanie
82

Załącznik A:
Środki antyadhezyjne
83

Załącznik B:
Wpływ warunków pogodowych na wygląd obiektów z betonu architektonicznego 86

Załącznik C
Najczęstsze wady przy wykonywaniu betonu architektonicznego i przyczyny ich powstawania 89

Załącznik D:
Samozagęszczalny beton architektoniczny 93

Załącznik E:
Lista kontrolna specyfikującego 103
Lista kontrolna wykonawcy 104

Specyfikacja – wzór 106
1. Zagadnienia ogólne
2. Definicje
3. Przepisy prawne, normy, wytyczne
4. Wymagania dla betonu architektonicznego
5. Zapewnienie jakości
6. Dokumentacja do przedłożenia
7. Wykonanie
8. Ocena wykonania

Litaratuta 119


Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl