Newsletter

Polecamy
Architekt Stefan Szyller 1857-1933
Małgorzata Omilanowska
109.00 zł
Architekt Stefan Szyller 1857-1933
Autor: Małgorzata Omilanowska
ISBN: 9788389101792
Wydanie: 2008
Strony: 664
Wymiary: 190x265 mm
Okładka: miękka
Ilustracje: ok. 500


Więcej o książce

Twórczość Stefana Szyllera, jednego z najznakomitszych architektów warszawskich przełomu XIX i XX wieku odegrała wielką rolę W kształtowaniu architektury tej epoki. Znaczące były zarówno dokonania Szyllera W zakresie poszukiwań stylu narodowego, jak i jego wkład w kształtowanie krajobrazu architektonicznego Warszawy przełomu wieków. Szyller był też niezwykle aktywnym, choć kontrowersyjnym konserwatorem i restauratorem zabytków polskich. Analiza jego twórczości ma więc niezwykle istotne znaczenie dla uzupełnienia obrazu polskiej architektury okresu późnego historyzmu.

Niniejsza publikacja składa się Z dwóch części: pierwsza zawiera omówienie zagadnień związanych z życiem i twórczością Stefana Szyllera, w części drugiej zawarty jest katalog prac architekta. Część pierwsza została podzielona na trzy rozdziały, z których pierwszy to biografia Szyllera, drugi poświęcony jest jego piśmiennictwu, a trzeci analizie najistotniejszych problemów wiążących się z jego działalnością. W zakończeniu zawarta jest próba podsumowania zjawiska artystycznego, jakim jest twórczość Stefana Szyllera i oceny roli, jaką odegrał w architekturze polskiej. W części tej przypisy dotyczące bezpośrednio twórczości architektonicznej Szyllera zostały ograniczone tylko do pozycji cytowanych i wzmiankowanych, a pełna bibliografia odnosząca się do projektów zawarta jest w poszczególnych hasłach katalogu prac Szyllera w części drugiej. Całość uzupełniają aneksy zawierające rękopiśmienne sprawozdania, życiorysy i listy realizacji sporządzane przez architekta. Aneks siódmy zawiera życiorys Wiesława Kononowicza.

SPIS TREŚCI:

PRZEDMOWA, Wiesław luszczak 7 WSTĘP 11

CZĘŚĆ 1. ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

ROZDZIAŁ 1 - BIOGRAFIA Wiadomości o rodzinie, pierwszych latach życia edukacji i podróżach zagranicznych  23 Życie i działalność W latach 1887-1894 39 Okres największych sukcesów zawodowych 1894-1906  44 Działalność w latach 1906-1915 50 Działalność w czasie i po I wojnie światowej  55

ROZDZIAŁ 2 - PUBLIKACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE Wprowadzenie 66 Studia z zakresu historii architektury polskiej 66 Publikacje poświęcone teorii sztuki 90 Poglądy na tematy konserwatorskie. Polemika z architektami krakowskimi 95 Poglądy na temat awangardy architektonicznej 101

ROZDZIAŁ 3 - WYBRANE PROBLEMY TWORCZOŚCI SZYLLERA Rola studiów W procesie kształtowania postawy zawodowej 105 Tematy, zleceniodawcy, współpracownicy 112 Organizacja pracy 112 Zleceniodawcy i tematy architektoniczne  120 Zakres terytorialny  123 Konkursy architektoniczne 124 Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne 126 Twórczość Szyllera w kontekście zjawisk architektury polskiej lat 1880-1930 137 Szyllera poszukiwania stylu narodowego 154 Restauracje zabytków architektury 177 Działalność w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości 193 ZAKOŃCZENIE  207

CZĘŚĆ II. KATALOG DZIEŁ

WPROWADZENIE 211 PRACE DATOWANE [NR KAT. 1-244] 213 PRACE NIEDATOWANE [NR KAT. 245-267]  553 PRACE PRZYPISYWANE [NR KAT. 268-277]  571 PRACE NIEOKRESLONE [NR KAT. 278-339]  576 PRACE BŁĘDNIE PRZYPISYWANE [NR KAT. 340-347]  588
ANEKSY
Aneks 1 - Sprawozdanie Stefana Szyllera z podróży stypendialnej z 22 lipca/3 sierpnia 1884  593 Aneks 2 - Sprawozdanie Stefana Szyllera z podróży stypendialnej z 3/15 marca 1887 595 Aneks 3 - Spis teczek projektowych prac Stefana Szyllera 599 Aneks 4 - Spis sakralnych realizacji własnych sporządzony przez Szyllera zapewne ok. 1930 roku 607 Aneks 5 - Spis świeckich realizacji własnych sporządzony przez Szyllera zapewne ok. 1930 roku 609 Aneks 6 - Życiorysy własne Stefana Szyllera  612 Aneks 7 - Zyciorys własny Wiesława Kononowicza z 1957 roku  621 Aneks 8 - Wykaz publikacji Stefana Szyllera 622

ARCHIWALIA  625 WYBÓR LITERATURY 829 WYKAZ SKRÓTÓW 641 SUMMARY  842 INDEKS NAZWISK 844 INDEKS TOPOGRAFICZNO-RZECZOWY 653 ŹRÓDŁA ILUSTRACJI 863

Powiązane produkty

Sklep internetowy Shoper.pl