Newsletter


Polecamy Poprzednia <.. 1 2 3 4 5 ... ... ... ..> Następna
 1. Wpływ formowania wbijanej kolumny kamiennej na otoczenie gruntowe

  41.00 zł
  Wpływ formowania wbijanej kolumny kamiennej na otoczenie gruntowe  
  W pracy przedstawiono przegląd stanu wiedzy na temat wbijanych kolumn kamiennych w zakresie technologii ich formowania oraz badań modelowych i polowych ukierunkowanych w szczególności na o...
 2. Przestrzeń Warszawy. Tożsamość miasta a urbanistyka

  69.00 zł
  Przestrzeń Warszawy. Tożsamość miasta a urbanistyka  
  Od ponad siedemdziesięciu lat rozwojowi Warszawy towarzyszy burzliwa dyskusja nad jej kształtem przestrzennym. Zmieniali się decydenci, zmieniały się doktryny, poglądy i cele, nie powi...
 1. Turris fortissima nomen Domini. Murowane wieże mieszkalne w Królestwie Polskim od 1300r. do połowy XVI w.

  53.00 zł
  Turris fortissima nomen Domini. Murowane wieże mieszkalne w Królestwie Polskim od 1300r. do połowy XVI w.  
  Niniejsza rozprawa jest wynikiem fascynacji architekturą obronno-rezydencjonalną jako drugim, po świątyniach, największym medium średniowiecznego świata. To właśnie ta fascynacja wp...
 2. Lata 60. XX wieku. Sztuka użytkowa

  69.00 zł
  Lata 60. XX wieku. Sztuka użytkowa  
  Uroda wzornictwa lat 60. polega na tym, że obowiązujące wówczas trendy odnajdujemy niemal w każdym projekcie z tego okresu, dlatego doskonale się one wzajemnie uzupełniają. Do dziś ...
 1. Konstrukcje aluminiowe Projektowanie wg Eurokodu 9

  43.00 zł
  Konstrukcje aluminiowe Projektowanie wg Eurokodu 9  
  Treść omawianej książki dotyczy głównie procedur obliczeniowych w projektowaniu elementów i konstrukcji aluminiowych zgodnie z Eurokodem 9, wraz z interpretacjami i komentarzami Autor...
 2. Architektura i woda. Przekraczanie granic

  69.00 zł
  Architektura i woda. Przekraczanie granic  
  We współczesnej architekturze widoczne są dążenia do kształtowania połączeń wody i form zbudowanych. Struktury budynków przeplataja się z zarysami pól wodnych, powstają konstruk...
 1. Między formą a ideologią Architektura XX wieku w Polsce

  52.00 zł
  Między formą a ideologią Architektura XX wieku w Polsce  
  Celem niniejszej publikacjijest pogłębienie wiedzy na temat spuścizny architektury XXw. Tom zawiera prace najmłodszego pokolenia historyków sztuki, architektów i konserwatorów oraz ic...
 2. Podstawy ruralistyki z elementami budownictwa wiejskiego

  61.00 zł
  Podstawy ruralistyki z elementami budownictwa wiejskiego  
  Planowanie przestrzenne obszarów wiejskich, zasady planowania i budowy wsi, budownictwo  obiektów rolniczych, zagospodarowanie przestrzenne obszarów rolnych, wsi i poszczególnyc...
 1. Projektowanie oświetlenia wnętrz

  25.00 zł
  Projektowanie oświetlenia wnętrz  
  Skrypt stanowi wprowadzenie w problematykę projektowania oświetlenia wnętrz. Omówiono w nim: proces projektowania oświetlenia, kryteria projektowania, strategie oświetleniowe, obliczen...
 2. Abramowski: Braterstwo, solidarność, współdziałanie

  39.00 zł
  Abramowski: Braterstwo, solidarność, współdziałanie  
  Pierwsze od 18 lat wydanie tekstów słynnego polskiego myśliciela, Edwarda Abramowskiego, a zarazem pierwszy w historii zbiór wszystkich tekstów tego autora poświęconych kooperatyzmowi...
 1. Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażanie

  119.00 zł
  Hotele. Programowanie, projektowanie, wyposażanie  
  Książka jest zbiorem uaktualnionych informacji zawartych w dotychczasowych publikacjach dotyczących tej problematyki (m.in. "Wyposażenie obiektów hotelarskich", "Kształtowanie pro...
 2. Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku

  77.00 zł
  Główne nurty historyzmu i eklektyzmu w sztuce XIX wieku  
  Imponujące kompendium poświęcone głównym nurtom historyzmu i eklektyzmu w architekturze. Bardzo ciekawa, bogato ilustrowana publikacja napisana ze swadą i erudycją.  ...
 1. Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL

  59.00 zł
  Źle urodzone. Reportaże o architekturze PRL  
  Źle urodzone to fascynująca opowieść nie tylko o przedziwnych losach budynków, ale też o ich twórcach. Na kartach książki pojawiają się portrety czołowych postaci polskiej arc...
 2. Przestrzeń rekreacji dziecka w mieście

  29.00 zł
  Przestrzeń rekreacji dziecka w mieście  
  "Przestrzeń rekreacji dziecka w mieście" przedstawia historię organizowania przestrzeni wypoczynku dla dzieci w Europie i Polsce oraz współczesne tendencje w urządzaniu osiedlowych pla...
 1. Prace w drewnie

  89.00 zł
  Prace w drewnie  
  Przystępnie napisany przewodnik po rozmaitych technikach obróbki drewna zawiera szczegółowe instrukcje doświadczonego zespołu stolarzy i rady jak używać poszczególnych narzędzi stolarsk...
 2. Juliusz Żórawski. Przerwane dzieło modernizmu

  93.00 zł
  Juliusz Żórawski. Przerwane dzieło modernizmu  
  Jakkolwiek było wielu sprawnych architektów, Żórawski był pośród nich prawdziwym artystą. Każdy jego dom był w pewnym stopniu eksperymentem, i to on właśnie wprowadził szereg po...
 1. Przewodnik dla cieśli 1871 Reprint

  63.00 zł
  Przewodnik dla cieśli 1871 Reprint  
  Reprint wydanego w 1871 roku unikatowego podręcznika ciesielstwa. W pierwszych czterech rozdziałach interesującą przedstawione zostały kwestie związane z własnościami drewna, za...
 2. Wapno dyspergowane - spoiwo zapraw i farb

  27.00 zł
  Wapno dyspergowane - spoiwo zapraw i farb  
  Monograficzne kompendium wiedzy dotyczącej przydatności wapna dyspergowanego do zapraw i farb w szeroko pojętej konserwacji zabytków. Nowatorskie spojrzenie Profesora może zachęcić ko...
 1. Drzewo w krajobrazie kulturowym

  49.00 zł
  Drzewo w krajobrazie kulturowym  
  Książka ma za zadanie zwrócić uwagę na znaczenie drzewa i odpowiednie dobieranie drzew do otoczenia człowieka nie tylko w rozumieniu zgodności z siedliskiem i zaspokajania potrzeb est...
 2. Polskie art deco. Wnętrza mieszkalne

  51.00 zł
  Polskie art deco. Wnętrza mieszkalne  
  Materiały z czwartej sesji naukowej pod przewodnictwem prof. Ireny Huml, prof. Anny Sieradzkiej i prof. Andrzeja K. Olszewskiego 6-7 czerwca 2011 roku. SPIS TREŚCI: ...
 1. Zabudowa wielorodzinna. Podstawy projektowania

  48.00 zł
  Zabudowa wielorodzinna. Podstawy projektowania  
  Podręcznik zawiera podstawy projektowania zespołów zabudowy wielorodzinnej, budynków, mieszkań i poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniach. Oparty jest na doświadczeniach i ...
 2. Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu

  36.00 zł
  Rysunek odręczny dla architektów krajobrazu  
  Podstawy zasad rzemiosła rysunkowego. Po co architektowi krajobrazu nauka rysunku odręcznego? Przecież wystarczy - można było dawniej usłyszeć - umiejętność kreśleni...
 1. Oblicza modernizmu w architekturze

  49.00 zł
  Oblicza modernizmu w architekturze  
  Publikacja podsumowuje dwa międzynarodowe seminaria z 2006 i 2010 roku oraz towarzyszące im wydarzenia, przygotowane w Katedrze Historii i Teorii Architektury na W...
 2. Kompozycje roślinne w kształtowaniu terenów zieleni

  49.00 zł
  Kompozycje roślinne w kształtowaniu terenów zieleni  
  W książce opisano cechy kompozycji krajobrazowej. Dodatkowo opisano cechy dekoracyjne roślin drzewiastych. W zestawieniach podano długowieczność poszczególnych gatunków, wysokość i...
 1. Warmińskie kapliczki

  80.00 zł
  Warmińskie kapliczki  
  Kapliczki na Warmii – swoisty fenomen w krajobrazie kulturowym Polski po raz pierwszy zostały opisane w tak całościowy sposób. Ta bogato ilustrowane książka podzielona jest na d...
 2. Atlas współczesnej architektury miejskiej

  148.00 zł
  Atlas współczesnej architektury miejskiej  
  Opracowanie prezentuje najnowsze rozwiązania i technologie oraz pomysły twórców współczesnej architektury miejskiej na świecie. Ponad 300 wspaniale zilustrowanych przykładów, pr...
 1. Fascynujące Światło. Oświetlenie w teatrze i na estradzie

  180.00 zł
  Fascynujące Światło. Oświetlenie w teatrze i na estradzie  
  Najważniejsza książka o roli światła na scenie. To prawdopodobnie pierwszy w Polsce podręcznik i zarazem album poświęcony w całości oświetleniu scenicznemu, na pewno pierwszy tak ...
 2. Integrowanie programowania ewaluacji i partycypacji w projektowaniu architektonicznym

  47.00 zł
  Integrowanie programowania ewaluacji i partycypacji w projektowaniu architektonicznym  
  Książka ta dotyczy procesu tworzenia nowych powiązań między różnymi dziedzinami wiedzy, jakie są konieczne do wykształcenia nowego rodzaju profesjonalizmu architektonicznego, umożl...
 1. Stolarstwo. Materiały, narzędzia, techniki, projekty

  59.00 zł
  Stolarstwo. Materiały, narzędzia, techniki, projekty  
  Przewodnik po najważniejszych technikach obróbki drewna - od cięcia i kształtowania, przez łączenie elementów, po wykończenie. Autor omawia także techniki specjalistyczne, takie jak forn...
 2. Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów

  97.00 zł
  Kształtowanie środowiska mieszkaniowego dla seniorów  
  W monografii przedstawiono szeroki opis środowiska dla osób starych. Tematyka w niej zawarta jest związana z dwoma głównymi blokami: zagadnieniami dotyczącymi osób starych i ich funkc...
Poprzednia <.. 1 2 3 4 5 ... ... ... ..> Następna
Sklep internetowy Shoper.pl